Taken inplannen voor signalen

Je genereert alle actieve signalen in een omgeving, of de signalen van een specifieke definitiecategorie.

Als je weinig signalen gebruikt, kun je alle signalen genereren. Als je veel signalen hebt, kun je filteren op definitiecategorie. Voordelen van het gebruik van een definitiecategorie:

 • Je genereert alleen de signalen die je echt nodig hebt, in plaats van alle actieve signalen.
 • Omdat je niet alle signalen genereert, wordt het systeem minder zwaar belast.

Worden de signalen niet (allemaal) gegenereerd? Lees dan het onderwerp Meldingen en fouten in signalen oplossen.

Wil je signalen uitsluiten van de geplande taak Signalen genereren?

Zorg ervoor dat je dan minimaal twee definitiecategorieën hebt.

 • Koppel definitiecategorie A aan alle signalen op één na en koppel definitiecategorie A dan aan een geplande taak Signalen genereren.
 • Koppel definitiecategorie B aan het overgebleven signaal en koppel definitiecategorie B dan aan een andere geplande taak Signalen genereren.

Inhoud

Taak inplannen voor alle actieve signalen

Je plant een taak in voor het genereren van alle actieve signalen in de omgeving.

Taak inplannen:

 1. Volg de standaardwerkwijze voor het inplannen van de taak Signalen genereren.
 2. Je kunt in een aparte stap een definitiecategorie koppelen, maar je laat dit veld leeg en je rondt de wizard af.

Taak inplannen voor actieve signalen met een definitiecategorie

Je plant een taak in voor het genereren van alle actieve signalen van een specifieke definitiecategorie.

Alleen signalen van een specifieke definitiecategorie genereren:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Instellingen autorisatie / Definitiecategorie.
 2. Voeg de categorie toe, bijvoorbeeld de categorie Controlling.
 3. Ga naar: Algemeen / Beheer / Signaal / Definitie.
 4. Selecteer het signaal.
 5. Klik op: Definitie.
 6. Koppel de signalen van controlling aan de definitiecategorie, in het voorbeeld de categorie Controlling.
 7. Volg de standaardwerkwijze voor het inplannen van de taak Signalen genereren.
 8. Koppel de definitiecategorie, in het voorbeeld Controlling.
 9. Voltooi de wizard.

Direct naar

 1. Geplande taken
 2. Menukeuzen wachtrij autoriseren
 3. Overzicht van alle taken
 4. Geplande taken autoriseren
 5. Taken inplannen
 6. Taken inplannen voor signalen
 7. Taken raadplegen