Lijstbegrip op loonstrook of rapport zetten

Je kunt de waarden uit de salarisverwerking opnemen in een rapport of analyse. De waarden van de salarisverwerking bestaan uit looncomponenten, grondslagen of parameters. Daarnaast kun je ook de waarden uit lijstbegrippen opnemen.

Voorbeeld:

Je wilt de pensioengegevens over het voorgaande jaar analyseren. Hiervoor voeg je een nieuwe analyse toe waarin je de waarde van premieloon, premie bedragen, pensioengrondslag en parameters opneemt.

Het opnemen van de waarden uit de salarisverwerking is alleen mogelijk in bepaalde gegevensverzamelingen.

Als de looninrichting van looncomponenten wijzigt, dan moet je het rapport of de analyse ook aanpassen. Daarom raden wij aan om gebruik te maken van eigen lijstbegrippen. In een lijstbegrip bepaal je zelf welke looncomponenten, grondslagen en parameters op een lijstbegrip intellen. Daarnaast kun je ook zelf bepalen of een inhouding negatief of positief moet intellen op een lijstbegrip. Bijkomende voordeel is dat wanneer de looninrichting wijzigt door nieuwe looncomponenten, je deze alleen maar hoeft toe te voegen aan het lijstbegrip. Hierdoor hoef je niet een nieuw rapport of analyse te maken. Je vindt hierover meer informatie in het AFAS Help Center.

Je kunt de volgende waarden uit de salarisverwerking opnemen:

 • Lijstbegrip, Lijstbegrip (Cumulatief), Lijstbegrip (periodiek) en Lijstbegrip (niet-periodiek)
 • Basis en Basis (Cumulatief)
 • Waarde looncomponent en Waarde looncomponent (Cumulatief)
 • Waarde parameters uit salarisverwerkingen en Waarde parameters uit stamgegevens
 • Grondslag en Grondslag (Cumulatief)

Gegevensverzamelingen Payroll wijzigen:

In dit voorbeeld gebruik je een rapport dat gebaseerd is op de gegevensverzameling Medewerker/loongegevens in kolommen (alleen gekozen periode).

 1. Ga naar: HRM / Uitvoer / Beheer / Rapport Payroll.
 2. Open het rapport: dat je wilt wijzigen.
 3. Klik op: Aanpassen.

 4. Klik op: Aanpassen.

  Profit toont de weergave Extra velden met de eerder toegevoegde velden.

  1. Klik op: Nieuw.
  2. Selecteer het type veld dat je wilt toevoegen, bijvoorbeeld Lijstbegrip.
  3. Selecteer het veld, bijvoorbeeld het lijstbegrip Aangifte Loonbelasting: 1a. Brutoloon SV. Je kunt de omschrijving die van dit veld in de gegevensverzameling wordt getoond, aanpassen.
  4. Klik op: Voltooien.

  Profit toont het nieuwe veld in de weergave Extra velden. Je kunt via de bovenstaande stappen nog meer velden toevoegen.

 5. Klik op: Opslaan en sluiten.
 6. Klik enkele malen op Volgende en dan op Voltooien om de wizard af te ronden.

  Je keert terug naar de rapportlay-out.

 7. Klik op: Aanpassen.
 8. Klik op: Volgende.
 9. Open de categorie Extra velden, hier vind je de velden die je hebt toegevoegd.
 10. Verplaats de velden naar Velden in gegevensverzameling.

 11. Klik enkele malen op Volgende en dan op Voltooien om de wizard af te ronden.

Zie ook

Direct naar

 1. Eenvoudig rapport opzetten
 2. Rapport toevoegen
 3. Rapportvelden aan gegevensverzameling toevoegen
 4. Velden in lay-out plaatsen
 5. Velden opmaken
 6. Tekst, kaders en lijnen in een rapport plaatsen
 7. Formaat, afdrukstand en marges vastleggen
 8. Achtergrondkleur detailsectie rapport vastleggen
 9. Afbeelding opnemen in een rapport
 10. Koptekst indelen met documentvelden
 11. Voettekst indelen met documentvelden
 12. Lijstbegrippen, looncomponenten en grondslagen op rapporten plaatsen