Dashboard Organigram

Met het dashboard Organigram viewer heb je snel en interactief inzicht in het organigram. Je ziet de structuur van de afdelingen en de leidinggevende/laag per organisatorische eenheid. Daarnaast biedt de Organigram viewer allerlei handige inzichten, zoals headcount, aantal fte en parttimepercentage per organisatorische eenheid.

Inhoud

Organigram

Het dashboard Organigram geeft inzicht in de organigramstructuur zoals ingericht in HRM / Organisatie / Organigram. In het organigram staan leidinggevenden op Laag 1 t/m 8 en de medewerkers staan op laag 9. Op elke laag (behalve laag 9) staat de leidinggevende van de onderliggende lagen. Dit zie je in de onderstaande afbeelding. In het dashboard staan leidinggevenden één laag lager, namelijk bij de organisatorische eenheid/eenheden waar ze feitelijk leiding aan geven.

Let op:

Het filteren van gegevens kan er voor zorgen dat losse punten ontstaan, omdat dan in de brongegevens de tussenliggende data ontbreekt om de structuur op te bouwen. Het advies is dus om altijd door het organigram heen te lopen door op de organisatorische eenheden te klikken. De filters afdeling en formatieplaats zijn vooral om naar de gegevens van één specifieke OE/formatieplaats te gaan.

Standaard wordt het organigram ingeklapt getoond, waarbij alleen de bovenste twee lagen zichtbaar zijn. Klik op de plusjes om meer lagen open te klikken. Je kunt iedere keer een aftakking binnen het organigram openen. Klik je een tweede aftakking open, dan zal de huidig geopende aftakking dichtgeklapt worden.

Het is mogelijk om het organigram op verschillende manieren te tonen:

 • Ingeklapt
  In deze modus wordt het organigram overzichtelijk getoond, waarbij je zelf door het organigram heen moet klikken.
 • Uitgeklapt
  In deze modus wordt het gehele organigram in één overzicht in beeld gebracht. Je hoeft dan niet meer op de plusjes te klikken om afdelingen in beeld te brengen.

  Tip:

  Als er veel afdelingen zijn, is dit geen bruikbare keuze. Heb je echter gefilterd op één specifieke tak van het organigram, dan kan deze keuze wel veel inzicht geven.

 • 0% Formatieverdeling tonen
  Als je formatiebeheer gebruikt, kunnen er medewerkers zijn met formatieplaatsen op meerdere afdelingen. Hierbij kunnen ook 0%-regels zijn, ten behoeve van de autorisatie op basis van formatieregels. Door dit veld aan te vinken worden ook medewerkers getoond op basis van 0%-formatieregels.
 • Eén afdeling met alle onderliggende lagen
  Klik je één afdeling aan, dan worden vanaf deze afdeling alleen alle onderliggende lagen beschikbaar, die aan de geselecteerde afdeling gekoppeld zijn. Hiermee verklein je het overzicht. De modus ‘Uitgeklapt’ kan nu wel heel bruikbare informatie geven.
 • Eén afdeling met bovenliggende lagen
  Als je met de Shift-knop een afdeling selecteert, krijg je informatie over alle bovenliggende afdelingen. Je krijgt alleen de bovenliggende afdelingen in beeld, die een directe verwijzing hebben naar de geselecteerde afdeling. Gebruik deze modus om in beeld te brengen hoe de afdeling lijn loopt vanaf laag 0 naar de geselecteerde afdeling. (In dit voorbeeld zou je de afdeling productontwikkeling kunnen selecteren en dan krijg je het volgende plaatje te zien.)

Wat kun je selecteren?

In de kaartjes van het organigram is het mogelijk om verschillende informatie te tonen. Dit doe je door middel van de keuze onder ‘Toon’ en ‘Berekening’.

 • Keuzemenu ‘Toon’
  Selecteer je hier de keuze ‘Leidinggevende’, dan wordt de direct leidinggevende van de afdeling in beeld gebracht. Selecteer je ‘Laag’, dan krijg je inzicht in de gelaagdheid van het organigram. Als je ‘Geen’ selecteert, wordt voor de afdeling geen extra informatie getoond.
 • Keuzemenu ‘Berekening’
  Onder de berekening is het mogelijk om in de kaartjes extra informatie te tonen, zoals de headcount en FTE. Hieronder worden alle berekening uitgelegd. Als je ‘Geen’ selecteert, wordt voor de afdeling geen berekening getoond.
  • Headcount
   Het aantal unieke medewerkers wat via een functieregel of formatieverdeling direct aan de afdeling gekoppeld is.
  • Aantal FTE
   De som van het aantal FTE over de medewerkers die via een functieregel of formatieverdeling direct aan de afdeling gekoppeld zijn.
  • Gemiddeld parttime percentage
   Het gemiddelde parttime percentage van alle medewerkers die via een functieregel of formatieverdeling direct aan de afdeling gekoppeld zijn. Hierin zijn ook medewerkers opgenomen met een 0% roosterregel.
  • Totale headcount
   Het aantal unieke medewerkers wat via een functieregel of formatieverdeling aan de afdeling gekoppeld is, inclusief alle onderliggende afdelingen.
  • Totaal aantal FTE
   De som van het aantal FTE over de medewerkers die via een functieregel of formatieverdeling aan de afdeling gekoppeld zijn, inclusief alle onderliggende afdelingen.
  • Totaal gem. parttime percentage
   Het gemiddelde parttime percentage van alle medewerkers die via een functieregel of formatieverdeling aan de afdeling gekoppeld zijn, inclusief alle onderliggende afdelingen. Hierin zijn ook medewerkers opgenomen met een 0% roosterregel.

Toon

 • Medewerkers op afdeling
  Het aantal unieke medewerkers wat via een functieregel of formatieverdeling direct aan de afdeling gekoppeld is.

  Via deze optie wordt de leidinggevende op een hoger niveau niet getoond en ook niet meegeteld in het aantal medewerkers op de afdeling. Bij het tonen van het aantal is de functie- of formatieregel van de medewerker dus het uitgangspunt.

Informatie per medewerker en leidinggevende

Op het werkblad Organigram inclusief informatie per medewerker en leidinggevende, berekend per headcount zie je naast het organigram een detailtabel met medewerkers.

Als je een OE aanklikt op het werkblad, dan krijg je via de detailtabel direct de bijbehorende medewerkers in beeld. Dit is inclusief onderliggende medewerkers van onderliggende OE's.

Als je Shift ingedrukt houdt en je klikt daarna op een OE, dan zie je alleen de medewerkers van die betreffende OE.

Direct naar