Voortgang aangifte VPB (Profit)

Via deze workflow kun je voortgang van het aangifteproces waarborgen. Zodra de aangifte verstuurd is aan de cliënt kan deze de aangifte vrijgeven.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

Er worden tien statussen gebruikt: Plannen, gegevens opvragen, Geen cliënt meer, Gegevens controleren, Aangifte verwerken, Aangifte controleren, Aangifte versturen aan cliënt, Aangifte evalueren, Cliënt beoordelen en Aangifte afgerond.

Condities

Er worden taken conditioneel afgehandeld. Of de aanlevering van de gegevens via de accountant loopt of niet en of alle opgevraagde gegevens ontvangen zijn.

Speciale acties

De acties zijn: Akkoordverklaring genereren, Klaarzetten aangifte, Klaarzetten akkoordverklaring en Vrijgeven aangifte.

Waarom welke stappen?

De diverse stappen zorgen ervoor dat het gehele aangifteproces wordt doorlopen. Een reactie verplicht moet worden ingevuld als je een stap terug wilt in het proces.

Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?

De workflow wordt niet gestart vanuit een signaal.

Direct naar

Workflow inrichten in vogelvlucht

Eigen type dossieritem inrichten

Conditie toevoegen in workflow