thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Memoriaalboeking

Met deze workflows kun je memoriaalboekingen beoordelen. Profit bepaalt de beoordelaars automatisch.

Er zijn twee standaardworkflows, namelijk Memoriaal met procuratie obv groepen (Profit) en Memoriaalboeking zonder procuratieschema (Profit). Deze workflows kun je niet gebruiken. Wel is van elke workflow een kopie aanwezig die je kunt aanpassen. Een nieuwe workflow maken kan natuurlijk ook.

De workflowtaakmanager kan niet ingrijpen op deze workflow.

Direct naar

Workflow inrichten in vogelvlucht

Type dossieritem

Conditie toevoegen in workflow

Memoriaal met procuratie obv groepen (Profit)

Workflow voor het beoordelen van memoriaalboekingen op basis van gebruikersgroepen. Het procuratieschema moet ingericht zijn en de gebruikersgroepen moeten gekoppeld zijn in het procuratieschema. Daarnaast kun je gebruik maken van andere rollen, namelijk:

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

De workflow controleert eerst of er beoordelaars zijn op basis van de conditie Bevat minstens een beoordelaar. In deze conditie wordt gebruik gemaakt van de gegevensverzameling Financiële mutaties. De functievelden van deze gegevensverzameling hebben betrekking op alle boekingsregels. Het veld Totaalbedrag is het totaalbedrag van alle debet (of credit) regels. De andere velden (onder de functievelden) hebben ALLEEN betrekking op de bovenste boekingsregel.

In de onderstaande stappen wordt de beoordeling op basis van het procuratieschema gedaan. Deze stappen worden voor elke beoordelaar uitgevoerd.

Condities

Binnen de standaard workflow worden alle beoordelingsstappen conditioneel afgehandeld als de betreffende beoordelaar niet is gevonden.

 • Bevat minstens één beoordelaar

  Aan deze conditie wordt voldaan als er een beoordelaar, interne projectleider, beoordelaar uit procuratieschema of budgethouder is.

 • Bevat niet minstens één beoordelaar

  Als er geen beoordelaar, interne projectleider, beoordelaar uit procuratieschema of budgethouder is om goed te keuren.

 • Geen verantwoordelijke

  Als er geen verantwoordelijke is, wordt de taak automatisch afgehandeld.

  Let op:

  Alle beoordelaars worden automatisch bepaald, met uitzondering van de verantwoordelijke. Als de flow door een verantwoordelijke moet worden vastgelegd, moet je het dossieritem wijzigen en de verantwoordelijke vastleggen.

 • Geen beoordelaars geblokkeerde verplichtingen

  Als er geen beoordelaar is van een geblokkeerde verplichting, wordt de taak automatisch afgehandeld

 • Geen projectleiders

  Als er geen projectleider is, wordt de taak automatisch afgehandeld

 • Geen deelbudgethouders

  Als er geen deelbudgethouder is, wordt de taak automatisch afgehandeld

 • Geen budgethouders

  Als er geen budgethouder is, wordt de taak automatisch afgehandeld.

 • Procuratie afgerond (Profit)

  Dit is een meegeleverde conditie die je niet kunt wijzigen. Hiermee wordt bepaald of alle beoordelingsstappen zijn doorlopen.

Speciale acties

Met de speciale acties van de standaard workflow is het mogelijk om automatisch een aantal handelingen uit te voeren die het proces van de flow verder brengt. Denk daarbij aan aanpassen van een status of het maken van een nieuw gegeven uit de bron.

 • Goedkeuren memoriaalboeking via procuratieschema

  Deze actie wordt uitgevoerd als de laatste beoordelaar de memoriaalboeking heeft goedgekeurd.

 • Opnieuw insturen memoriaalboeking

  Na het uitvoeren van deze actie worden alle workflowgebruikers opnieuw bepaald.

Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?

Nee

Memoriaal zonder procuratieschema (Profit)

Workflow voor het beoordelen van memoriaalboekingen op basis van gebruikersgroepen. Hierbij maak je gebruik van de volgende rollen:

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

De workflow controleert eerst of er beoordelaars zijn op basis van de conditie Bevat minstens een beoordelaar. In deze conditie wordt gebruik gemaakt van de gegevensverzameling Financiële mutaties. De functievelden van deze gegevensverzameling hebben betrekking op alle boekingsregels. Het veld Totaalbedrag is het totaalbedrag van alle debet (of credit) regels. De andere velden (onder de functievelden) hebben ALLEEN betrekking op de bovenste boekingsregel.

Condities

Binnen de standaard workflow worden alle beoordelingsstappen conditioneel afgehandeld als de betreffende beoordelaar niet is gevonden.

 • Bevat minstens één beoordelaar

  Aan deze conditie wordt voldaan als er een beoordelaar, interne projectleider, beoordelaar uit procuratieschema of budgethouder is.

 • Bevat niet minstens één beoordelaar

  Als er geen beoordelaar, interne projectleider, beoordelaar uit procuratieschema of budgethouder is om goed te keuren.

 • Geen verantwoordelijke

  Als er geen verantwoordelijke is, wordt de taak automatisch afgehandeld.

  Let op:

  Alle beoordelaars worden automatisch bepaald, met uitzondering van de verantwoordelijke. Als de flow door een verantwoordelijke moet worden vastgelegd, moet je het dossieritem wijzigen en de verantwoordelijke vastleggen.

 • Geen beoordelaars geblokkeerde verplichtingen

  Als er geen beoordelaar is van een geblokkeerde verplichting, wordt de taak automatisch afgehandeld

 • Geen projectleiders

  Als er geen projectleider is, wordt de taak automatisch afgehandeld

 • Geen deelbudgethouders

  Als er geen deelbudgethouder is, wordt de taak automatisch afgehandeld

 • Geen budgethouders

  Als er geen budgethouder is, wordt de taak automatisch afgehandeld.

 • Procuratie afgerond (Profit)

  Dit is een meegeleverde conditie die je niet kunt wijzigen. Hiermee wordt bepaald of alle beoordelingsstappen zijn doorlopen.

Speciale acties

Met de speciale acties van de standaard workflow is het mogelijk om automatisch een aantal handelingen uit te voeren die het proces van de flow verder brengt. Denk daarbij aan aanpassen van een status of het maken van een nieuw gegeven uit de bron.

 • Goedkeuren memoriaalboeking via procuratieschema

  Deze actie wordt uitgevoerd als de laatste beoordelaar de memoriaalboeking heeft goedgekeurd.

 • Opnieuw insturen memoriaalboeking

  Na het uitvoeren van deze actie worden alle workflowgebruikers opnieuw bepaald.

Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?

Nee

Process

Procuratieschema Mutatie

Work area

Ordermanagement