Toegangslogboek InSite

Een beheerder kan een logfile opvragen van InSite-pagina's die geopend zijn in een bepaald tijdsbestek. Dit is bedoeld voor beheerders die bijvoorbeeld willen controleren of er zich een datalek heeft voorgedaan. Je doet dit als beheerder zelf via de AFAS Online portal, dit loopt niet via AFAS Support.

De logfile bevat de volgende gegevens:

 • URL van de InSite-pagina
 • Gebruikersnaam van de gebruiker die de pagina geopend heeft
 • Datum/tijd

De logfile bevat niet welke handelingen op de pagina zijn uitgevoerd, welke data is toegevoegd, gewijzigd of verwijderd, welke acties zijn aangeklikt, etc.

De data in het toegangslogboek gaat terug tot circa eind 2021 (Dit type logging is eind 2021 gefaseerd geactiveerd).

Aanvraag indienen:

 1. Ga naar: www.afasonline.nl en log in MET twee-factorauthenticatie.
 2. Ga naar het onderdeel: Beheer / Toegangslogboek.

  Als je niet beschikt over het onderdeel Beheer, dan ben je niet aangesteld als AFAS Online beheerder.

 3. Klik op Nieuwe aanvraag.
 4. Je kunt de logging als volgt inschakelen:
  • Logging op een specifieke url.
  • Logging op een specifieke gebruikersnaam. Vul de gebruikersnaam in die in de Autorisatie tool staat, bijvoorbeeld 12345.demo.
  • Logging op een specifieke url met een wildcard + gebruikersnaam, waardoor meerdere pagina's gelogd kunnen worden van één specifieke gebruiker. Je moet zowel de url als de gebruikersnaam invullen.

   De wildcard moet aan het einde van de URL staan.

   Voorbeeld: Bij de URL https://12345.afasinsite.nl/test* worden alle pagina's gelogd die beginnen met https://12345.afasinsite.nl/test, dus https://12345.afasinsite.nl/test/test1, https://12345.afasinsite.nl/test/test2, etc.

 5. Vul de begin- en einddatum in.
 6. Klik op: Toevoegen.

AFAS neemt de aanvraag in behandeling en kijkt of de gevraagde logregels verstrekt kunnen worden. Als de logfile klaar staat, krijgt de aanvrager een notificatie via e-mail. Je ziet in de portal dan een downloadknop om de logfile te downloaden. De downloadknop heeft een beperkte geldigheidsduur (dit wordt ook in het e-mailbericht vermeld).

De aanvragen blijven op de portal staan en kunnen niet worden verwijderd. De aanvragen zijn voor alle beheerders van de AFAS Online portal zichtbaar. Het is niet mogelijk om een aanvraag te verwijderen. Hierdoor kunnen beheerders achteraf zien welke aanvragen gedaan zijn.

Direct naar

 1. Autorisatie in InSite
 2. Autorisatie voor beheerders
 3. Autorisatie InSite toekennen via gebruikersgroep, rollen en functionaliteiten
 4. Gebruikers per autorisatierol raadplegen
 5. Autorisatierollen inrichten
 6. Functionaliteiten inrichten
 7. Overzichtspagina per selectie
 8. Sitebeheerder autoriseren
 9. Toegangslog van bezochte InSite-pagina's