Autorisatie van gebruikers raadplegen in InSite

Profit bevat een handig controlemiddel voor de autorisatie: je raadpleegt alle gebruikers die aan een bepaalde rol gekoppeld zijn via de Autorisatie tool.

Inzicht in autorisatie InSite-pagina's medewerker

Je hebt per medewerker inzicht in alle InSite-pagina's waarvoor deze medewerker geautoriseerd is via de functie Algemeen / Beheer / Autorisatie-inzicht / Pagina-autorisatie InSite. Deze functie is bedoeld voor steekproefsgewijze controle van de autorisatie van InSite-pagina's. Het overzicht zal veel pagina's bevatten, maar door het toepassen van filters krijg je snel meer inzicht.

Gebruikers per rol raadplegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: InSite rechts.
 3. Selecteer de autorisatierol.
 4. Klik op de actie: Geautoriseerde gebruikers tonen.

Zie ook:

 • Autorisatie op acties, menu en tabbladen controleren

Direct naar

 1. Autorisatie in InSite
 2. Autorisatie voor beheerders
 3. Autorisatie InSite toekennen via gebruikersgroep, rollen en functionaliteiten
 4. Gebruikers per autorisatierol raadplegen
 5. Autorisatierollen inrichten
 6. Functionaliteiten inrichten
 7. Overzichtspagina per selectie
 8. Sitebeheerder autoriseren
 9. Toegangslog van bezochte InSite-pagina's