Eigen app connector inrichten in vogelvlucht

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 1.

Je kunt bij een nieuwe app connector direct een nieuwe gebruikersgroep, een connector-gebruiker en een token aanmaken. Hierna is de app connector klaar voor gebruik. Wel kun je in de eigenschappen van de app connector nog extra instellingen vastleggen.

Je kunt dit stappenplan o.a. gebruiken als een partner je vraagt om een app connector toe te voegen aan een omgeving. Wil je de app connector handmatig aanmaken (zonder automatisch een gebruikersgroep, connector-gebruiker en token aan te maken)? Lees dan deze beschrijving.

Voorbereiding:

Om de koppeling te maken, zijn de volgende gegevens nodig:

 • Abonnementsnummer: bijvoorbeeld 12345
 • Type omgeving: Productie, Test of Accept.
 • Token: het gegenereerde token, zie hieronder.

Inhoud

App connector aanmaken

Je maakt de app connector aan en legt eventueel aanvullende instellingen vast.

App connector aanmaken:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / App connector.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de omschrijving in.

  Gebruik de omschrijving die bij externe gebruikers van de app bekend is. Als een gebruiker een token aanvraagt, krijgt hij namelijk een e-mailbericht met een OTP (one time password). In het onderwerp van het e-mailbericht wordt ook de omschrijving van de app connector gebruikt.

 4. Vink het veld Automatisch token genereren aan.
 5. Je hebt nu de volgende keuze:
  • Wil je een nieuwe gebruikersgroep en een nieuwe connector-gebruiker aanmaken?

   Vink het veld Maak nieuwe gebruikersgroep op basis van App connector-naam aan.

  • Wil je een bestaande gebruikersgroep gebruiken?

   Vink het Gebruik bestaande gebruikersgroep aan en selecteer de gebruikersgroep. Hier na kun je bepalen of je een nieuwe gebruiker of een bestaande wilt gebruiken.

 6. Klik op: Volgende.

  Koppel de gewenste GetConnectoren aan de app connector. Met en GetConnector kan een externe applicatie gegevens ophalen uit Profit. Alleen de gekoppelde GetConnectoren kunnen in combinatie met deze app connector worden aangeroepen door een externe applicatie.

  Het koppelen kan op twee manieren:

  • Handmatig. Klik op Nieuw. Vink de gewenste GetConnectoren aan en klik op Voltooien om deze te koppelen.
  • Via een import. Klik op Acties / Importeren en importeer de GetConnectoren, bijvoorbeeld GetConnectoren die je eerder van een partner gekregen hebt.
 7. Klik op: Volgende.
 8. Koppel de gewenste UpdateConnectoren aan de app connector. Met een UpdateConnector kan een externe applicatie gegevens aanmaken, wijzigen of verwijderen in Profit. Alleen de gekoppelde UpdateConnectoren kunnen in combinatie met deze app connector worden aangeroepen door een externe applicatie.
 9. Klik op: Voltooien.

  De token voor de connector-gebruiker wordt gegenereerd en getoond.

 10. Kopieer de token.

  Let op:

  Na het voltooien van de wizard kun je de token niet meer raadplegen via Profit. Als de token niet bekend is, dan moet je de oude token verwijderen en een nieuwe token toevoegen.

 11. Klik op Sluiten.

Na de bovenstaande stappen is de app connector in principe gereed voor gebruik. Je hebt immers een app connector met een gebruiker waarvoor een token is uitgedeeld. Wel is het nodig om de onderstaande punten uit te voeren.

Eigenschappen controleren:

De app connector wordt automatisch geopend.

 • Op het tabblad Connectoren vind je enkele speciale connectoren. De meestgebruikte is AppConnectorSubject, deze is nodig voor het openen van bijlagen bij dossieritems.
 • Kijk of je nog IP-restricities moet vastleggen.

Filterautorisatie instellen voor het ophalen van gegevens

De GetConnectoren die je de app connector gaat opnemen, kunnen alleen records ophalen voor zover dit is toegestaan op basis van de filterautorisatie. Wil je bijvoorbeeld medewerkergegevens ophalen via een app connector, dan moet dit zijn toegestaan op basis van filterautorisatie op medewerker.

Autoriseer de gebruikersgroep NIET voor functies (menu-items), tabbladen en acties. Het is immers niet de bedoeling dat via deze gebruikersgroep in Profit gewerkt wordt.

Filterautorisatie uitdelen:

 1. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
 2. Selecteer de nieuwe gebruikersgroep. Als je automatisch een gebruikersgroep hebt aan laten maken, dan heeft deze dezelfde naam als de naam van de app connector.
 3. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 4. Deel rechten uit op de juiste filters.

Zie ook:

Direct naar

 1. App connector
 2. Security bij Connectoren
 3. Eigen app connector inrichten in vogelvlucht
 4. Meer informatie over de app connector (o.a. IP-restricties)
 5. Handmatig token toevoegen aan eigen app connector
 6. Uitreiken/intrekken van tokens automatiseren via OTP
 7. Veilig gebruik van de API