Connector aanroepen via Profit Rest Service

Een externe applicatie roept een Connector aan op basis van een token.

Gebruik de volgende algemene URL's.De REST service moet altijd via https worden aangeroepen.

Let op:

Je vindt alle endpoints voor connectoren op de centrale pagina URL's van REST Services.

Inhoud

Algemeen

Om data op te halen uit Profit met een externe applicatie heb je het volgende nodig. Zie ook de onderstaande code voorbeelden.

 • URL om aan te roepen

  De URL kan je samenstellen door via de testtooling op connect.afas.nl de GetConnector uit te voeren. Hier kan je direct filters, sortering en skip/take in de url toevoegen.

 • Header key;

  De key van de header is altijd: Authorization.

 • Header value

  De Value van de header begint altijd met: AfasToken + de token als Base64-string

 • Script waarmee je de Base64-string via Chrome DevTools Console kan genereren:

  $('input').value = "AfasToken " + window.btoa("<token><version>1</version><data> vul hier je token in </data></token>")

REST connector aanroepen met AFAS Connect

 1. Start https://connect.afas.nl en log in.
 2. Ga naar: REST/JSON / GetConnectors.
 3. Gebruik de stappen voor:

  Productie-omgeving

  Partners

Connector aanroepen code-voorbeelden

Deze voorbeelden zijn gemaakt met Windows Powershell. AFAS verleent geen support op dit onderdeel. In de aanroep moet de token geconverteerd worden naar een base64-string.

GetConnector aanroepen:

$token = '<token><version>1</version><data>0E6824699F40129E254DB96441233E32F13454355184E5A24F8E3C0DFA4F</data></token>'

$encodedToken = [System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($token))

$authValue = "AfasToken $encodedToken"

$Headers = @{

Authorization = $authValue

}

$url = 'https://......./Profitrestservices/connectors/Profit_Article'

$file = '\\yourserver\volume\folder\Getconnector.json'

Invoke-WebRequest -Uri $url -OutFile $file -Headers $Headers

Meta-info ophalen:

$token = '<token><version>1</version><data>0E6824612043AA9E254DB961223DD33E32F14943D93184E5A234553C0DFA4F</data></token>'

$encodedToken = [System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($token))

$authValue = "AfasToken $encodedToken"

$Headers = @{

Authorization = $authValue

}

Invoke-WebRequest -Uri 'https://....../Profitrestservices//metainfo' -Headers $Headers

Direct naar

 1. Profit Rest Services (JSON)
 2. Overzicht REST API voor ontwikkelaars
 3. Connector aanroepen via Profit Rest Service
 4. App connector toevoegen voor Profit Rest Service
 5. Token genereren voor de Profit Rest Service
 6. XML omzetten naar JSON
 7. GetConnector aanroepen
 8. UpdateConnector aanroepen
 9. ReportConnector aanroepen
 10. SubjectConnector aanroepen
 11. FileConnector aanroepen
 12. ImageConnector aanroepen
 13. ProfitVersionConnector aanroepen