thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Confrontatie ontvangstregels met inkoopfacturen (UpdateConnector FbConfrontation)

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

UpdateConnector voor het confronteren van ontvangstregels met inkoopfacturen. Hierdoor weet je wat je nog moet ontvangen en wat binnen is.

Naam UpdateConnector: FbConfrontation

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen.

XML-voorbeeld downloaden

DELETE

Records verwijderen

XML-voorbeeld downloaden

Belangrijke velden

Aantal geconfronteerd 

Als dit veld niet gevuld is, dan wordt dit uitgerekend. 

Berekening: Aantal eenheden geconfronteerd * Aantal per eenheid

Geheel geconfronteerd

Neem dit veld altijd op in de JSON of XML.

 • Als dit veld onwaar is dan is de ontvangst gedeeltelijk geconfronteerd.
 • Als dit veld waar is dan is de ontvangst geheel geconfronteerd. Eventuele verschillen worden bij het journaliseren geboekt naar de rekening kostprijs.
 • Als deze waarde niet gevuld wordt dan bepaalt Profit of de regel geheel geconfronteerd is.

Werkwijze

Het proces begint of bij het registeren van de inkoopmutatie of de goederenontvangst.

 1. Goederenontvangst boeken (UpdateConnector FbGoodsReceived)
 2. Financiële mutatie aanmaken (UpdateConnector FiEntries)
 3. GetConnector-request om de Guid op te halen van de ontvangstregel

  Gebruik een GetConnector o.b.v. de gegevensverzameling Inkooporderregels. Het veld ‘GUID regel’ heb je hier nodig.

 4. Confrontatie insturen.
 5. Eventuele bijlage (inkoopfactuur) in het dossier vastleggen (UpdateConnector KnSubject)

Voorbeelden

Goederen ontvangst vastleggen - Request

{
"FbGoodsReceived": {

"Element": {

"Fields": {

"CrId": "50028",

"War": "01"

},

"Objects": [

{

"FbGoodsReceivedLines": {

"Element": {

"Fields": {

"VaIt": "2",

"ItCd": "1000",

"BiUn": "stk",

"QuUn": "10"

}

}

}

}

]

}

}

}


Goederen ontvangst vastleggen - Response:

{

"FbGoodsReceived": {

"OrNu": "01893"

}

}

Financiële mutatie aanmaken - Request:

{

"FiEntryPar": {

"Element": {

"Fields": {

"Year": 2020,

"Peri": 5,

"UnId": 1,

"JoCo": "10"

},

"Objects": [

{

"FiEntries": {

"Element": [

{

"Fields": {

"VaAs": "3",

"AcNr": "50028",

"EnDa": "2020-05-25",

"BpDa": "2020-05-25",

"InId": "IH001057X",

"AmCr": "400"

}

},

{

"Fields": {

"VaAs": "1",

"AcNr": "3600",

"EnDa": "2020-05-25",

"BpDa": "2020-05-25",

"InId": "IH001057X",

"Ds": "Inkoop naar grootboek",

"AmDe": "330.58",

"VaId": "5"

}

},

{

"Fields": {

"VaAs": "1",

"AcNr": "1500",

"EnDa": "2020-05-25",

"BpDa": "2020-05-25",

"InId": "IH001057X",

"Ds": "BTW",

"AmDe": "69.42",

"VaId": "5"

}

}

]

}

}

]

}
}

}

Financiële mutatie aanmaken - Response:

{

"FiEntryPar": {

"UnId": "1",

"EnNo": "48227",

"InId": "IH001057X"

}

}

Confrontatie aanmaken - Request:

{

"FbConfrontation": {

"Element": {

"Fields": {

"UnId": 1,

"InId": "IH001057X"

},

"Objects": [

{

"FbGoodsReceived": {

"Element": {

"Fields": {

"OrNu": "01893"

},

"Objects": [

{

"FbGoodsReceivedLines": {

"Element": {

"Fields": {

"GuLi": "{8FDB1897-0620-4EC9-8355-1BD5199884E7}",

"QuCf": "400"

}

}

}

}

]

}

}

}

]

}

}

}

Confrontatie aanmaken - Response:

{

"FbConfrontation": {

"UnId": "1",

"VaAd": "3",

"DcNr": "50028",

"InTp": "1",

"InId": "IH001057X",

"AmCf": "330.58",

"AmGc": "16000",

"CfSt": "2"

}

}

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren