Logging van bezochte OutSite-pagina's

AFAS logt bezochte pagina's voor het verbeteren van dienstverlening en beveiliging en - indien van toepassing - voor functionele en technische verbeteringen. Hierbij wordt onder andere het volgende gelogd:

  • Vanaf welk IP-adres en met welk type client (browser) wordt verbinding gezocht met de sites die AFAS Online host en welke bestanden (plaatjes, pdf’s e.d.) worden gedownload.
  • Informatie over de gebruiker en informatie over onderdelen van de bezocht pagina’s (technische informatie).

We loggen niet welke gebruiker de pagina's opent, gegevens raadpleegt of wijzigt, bepaalde handelingen verricht, etc. Deze gegevens worden soms door klanten opgevraagd, bijvoorbeeld om autorisatievraagstukken op te lossen of om te kijken naar het doen en laten van specifieke gebruikers. Wij kunnen deze gegevens helaas niet leveren. Wij kunnen ook niet zien of specifieke gebruikers bepaalde pagina's niet bezocht hebben.

Zie ook:

Direct naar

  1. Inloggen op OutSite inrichten
  2. Inlogmethode per site bepalen
  3. Wachtwoord vergeten inrichten
  4. Captcha-sleutels vastleggen
  5. Gebruikersaccount resetten bij twee-factorauthenticatie
  6. Inloggen met eigen service provider