Vergelijkingswaarde van een signaal vastleggen

Een signaal moet altijd betrekking hebben op een uniek gegeven, of een unieke combinatie van gegevens. Om dit te bereiken stel je de vergelijkingswaarde van het signaal in.Soms is het voldoende om als vergelijkingswaarde de code van een persoon (medewerker, verkooprelatie, cliënt IB, en dergelijke) op te geven. Tenzij een gegeven meerdere keren bij een persoon voorkomt.

Als een gegeven vaker voorkomt bij een persoon, moet je nog een veld selecteren. Een signaal kan namelijk niet gegenereerd worden als de aangeboden combinatie van velden meerdere keren voorkomt. Dan geeft Profit hiervan een melding tijdens het genereren van signalen. Welke combinatie van velden een signaal mogelijk maakt is per gegevensverzameling verschillend. Vaak is dit een combinatie van een codeveld en een volgnummer of een begindatum.

Enkele voorbeelden:

 • Klant sinds

  De combinatie van de code van de verkooprelatie en het veld Klant sinds is uniek.

  Je gebruikt deze vergelijkingswaarde bijvoorbeeld in een signaal waarmee je signaleert dat de verkooprelatie klant is sinds 10 jaar.

 • Contracten per medewerker

  Een medewerker kan meerdere contracten hebben. De combinatie van één contractnummer en een medewerker is uniek.

  Je gebruikt deze vergelijkingswaarde bijvoorbeeld in een signaal op de (aanstaande) einddatum van een contract bij de medewerker. Met dit signaal word je tijdig gewaarschuwd voor het aflopen van het contract van de medewerker.

Repeterend signaal

Er is sprake van een repeterend signaal als dit geregeld terugkomt, zoals verjaardagen en jubilea. Bij een repeterend signaal moet je de peildatum in dit jaar ook in de vergelijkingswaarde opnemen. Dit kan betekenen dat je zelf een berekende peildatum moet maken!

Voorbeeld: 

Je maakt een verjaardagssignaal en de vergelijkingswaarde is Medewerker. Zodra dit signaal een keer gelezen is, komt het niet meer terug in het volgende jaar, omdat het signaal met de medewerkercode al gelezen is.

Daarom gebruik je als vergelijkingswaarde de medewerkercode + peildatum dit jaar (=Verjaardag dit jaar). Deze combinatie is elk jaar uniek.

Vergelijkingswaarde instellen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Signaal / Definitie.
 2. Open de eigenschappen van het signaal.
 3. Ga naar het tabblad: Vergelijkingswaarde.
 4. Vink de velden aan die een unieke combinatie vormen.

  Let op:

  Als je bij een bestaande signaaldefinitie de vergelijkingswaarde wijzigt, dan zullen alle gegenereerde signalen voor die definitie worden verwijderd.

 5. Wijzig eventueel de gegevensverzameling om nog meer velden toe te voegen aan de weergave. Klik op: ActiesAanpassen gegevensverzameling.

Direct naar

 1. Signalen wijzigen
 2. Gegevensverzameling wijzigen
 3. Signaalverloop vastleggen
 4. Vergelijkingswaarde vastleggen
 5. Signaaltekst toevoegen
 6. Signaal-bestemming inrichten
 7. Automatisch e-mailbericht versturen bij signaal