thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Certificaat uitreiken aan deelnemers

Je kunt dossieritems in de vorm van een certificaat toevoegen aan de deelnemers van een cursus. Je maakt een certificaat aan per deelnemer.

Let op:

Het type dossieritem voor het certificaat moet al bestaan. Bij het tabblad Bestemming voor dit type dossieritem moeten Organisatie + contact en Cursusevenement minimaal Optioneel zijn.

Je kunt het uitreiken van een certificaat laten afhangen van de presentie als je per cursus registreert wie deelneemt en wie present was.

Deelnemer present melden in Profit Windows:

 1. Ga naar: CRM / Cursusmanagement / Evenement.
 2. Open de eigenschappen van het evenement.
 3. Ga naar het tabblad: Presentie.
 4. Selecteer de deelnemer.

Dossieritem met certificaat aanmaken en verzenden:

 1. Selecteer een waarde bij Type dossieritem.
 2. Klik op: Volgende.
 3. Vul een waarde in bij Onderwerp.
 4. Vink Afzonderlijk per bestemming vastleggen aan als je in het dossieritem het document incl. de klantgegevens wilt vastleggen.
 5. Selecteer een Kenmerk als je verplicht bent om dit in te vullen.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Vul de velden in.
 8. Klik op: Volgende.
 9. Selecteer eventueel een bijlage.
 10. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Deelnemers inschrijven voor cursus

Process

Cursus

Work area

CRM