thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Certificaat uitreiken aan deelnemers

Je kunt certificaten (getuigschriften) mailen of afdrukken door dossieritems aan te maken op basis van een document. De getuigschriften worden per deelnemer opgeslagen in het dossier.

Let op:

Het type dossieritem voor het certificaat moet al bestaan. Bij het tabblad Bestemming voor dit type dossieritem moeten Organisatie + contact en Cursusevenement minimaal Optioneel zijn.

Je kunt het uitreiken van een certificaat laten afhangen van de presentie als je per cursus registreert wie deelneemt en wie present was.

Deelnemer present melden in Profit Windows:

 1. Ga naar: CRM / Cursusmanagement / Evenement.
 2. Open de eigenschappen van het evenement.
 3. Ga naar het tabblad: Presentie.
 4. Selecteer de deelnemer.

Dossieritem met certificaat aanmaken en verzenden:

 1. Selecteer een waarde bij Type dossieritem.
 2. Klik op: Volgende.
 3. Vul een waarde in bij Onderwerp.
 4. Vink Afzonderlijk per bestemming vastleggen aan als je in het dossieritem het document incl. de klantgegevens wilt vastleggen.
 5. Selecteer een Kenmerk als je verplicht bent om dit in te vullen.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Vul de velden in.
 8. Klik op: Volgende.
 9. Selecteer eventueel een bijlage.
 10. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Deelnemers inschrijven voor cursus
 2. Cursist toevoegen
 3. Deelnemers inschrijven
 4. Cursist inschrijven met introducé
 5. Deelnemers verplaatsen naar ander evenement
 6. Deelnemers kopiëren naar ander evenement
 7. Eigenschappen deelnemers
 8. Bevestigingsbrief aan cursusdeelnemers
 9. Certificaat uitreiken aan deelnemers
 10. Geen controle op dubbele inschrijving jaarlijks evenement
 11. Deelnemer crediteren
 12. Deelnemer verwijderen, afmelden of blokkeren

Process

Cursus

Work area

CRM