Cursist toevoegen

Je kunt zowel interne als externe deelnemers inschrijven bij een cursus. Een externe deelnemer is een verkooprelatie, een interne deelnemer een medewerker.

Voor deze deelnemers kun je vrije velden toevoegen die je via de gegevensverzameling Verkoopfactuurregels kunt tonen op de cursusfactuur of in een analyse.

Verder kun je instellen dat deelnemers automatisch een e-mailbericht ontvangen met de bevestiging dat ze zich hebben ingeschreven voor een cursus. Je voegt hiervoor een berichtsjabloon toe en koppelt dit aan de cursus. In het e-mailbericht kun je een hyperlink naar de klantportal (OutSite) toevoegen waar ze een uitnodiging (routebeschrijving) kunnen downloaden.

Inhoud

Externe deelnemer toevoegen

Als een persoon van een nieuwe organisatie (klant) zich wil inschrijven voor een cursus moet je de organisatie én de persoon toevoegen.

De organisatie voeg je toe als debiteur (verkooprelatie) zodat je deze kunt factureren. Bij de verkooprelatie leg je de (potentiële) deelnemers als contactpersoon vast.

Externe deelnemer toevoegen:

 1. Ga naar: CRM /Organisatie/persoon / Verkooprelatie.
 2.  Voeg een verkooprelatie toe.
 3. Open de verkooprelatie, tabblad Contacten.
 4. Maak de deelnemers aan als contactpersonen.
  • De taal van de contactpersoon bepaalt de taal van de cursusberichten op basis van berichtsjablonen.
  • Leg het e-mailadres voor het ontvangen van cursusberichten op basis van berichtsjablonen vast. Het e-mailadres op het tabblad Portal toegang is leidend. Is dit niet gevuld, dan wordt het e-mailadres op het tabblad Algemeen gebruikt.
Interne deelnemer toevoegen

Interne deelnemer toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Voeg een nieuwe medewerker toe.
 4. Vink Medewerker in dienst melden aan, als je de medewerker direct in dienst wilt melden. Je kunt een medewerker met een datum in de toekomst in dienst melden.
 5. Selecteer de werkgever, als je de werkgevercode gebruikt als prefix van de medewerkercode.
 6. Klik op: Volgende.
 7. In de vervolgschermen leg je de persoonsgegevens vast van de medewerker. Dit komt grotendeels overeen met het toevoegen van een persoon in Profit CRM.

  Let op:

  Afhankelijk van het activeren van een landfunctionaliteit in Profit, kun je voor het geactiveerde land een identificatienummer vastleggen. Je kunt bijvoorbeeld voor een medewerker een Nederlands burgerservicenummer of een Belgisch rijksregistratienummer vastleggen.

  Zodra er meer landfunctionaliteiten zijn geactiveerd, kun je per nationaliteit een identificatienummer vastleggen. Je vult het identificatienummer en selecteert het land.

Profit toont de gegenereerde code die in Profit CRM zal worden gebruikt.

Meer informatie:

Medewerker toevoegen

Direct naar

 1. Deelnemers inschrijven voor cursus
 2. Cursist toevoegen
 3. Deelnemers inschrijven
 4. Cursist inschrijven met introducé
 5. Deelnemers verplaatsen naar ander evenement
 6. Deelnemers kopiëren naar ander evenement
 7. Eigenschappen deelnemers
 8. Bevestigingsbrief aan cursusdeelnemers
 9. Certificaat uitreiken aan deelnemers
 10. Geen controle op dubbele inschrijving jaarlijks evenement
 11. Deelnemer crediteren
 12. Deelnemer verwijderen, afmelden of blokkeren