Deelnemers inschrijven of importeren

Je kunt personen, contactpersonen bij een organisatie of medewerkers (uit Profit HRM) inschrijven voor een cursusevenement.

Inhoud

Deelnemer inschrijven

Je schrijft een medewerker of externe belangstellende in via Profit.

Voorbereiding:

 • De persoon of medewerker moet bestaan in Profit.
 • Bij de in te schrijven persoon is de juiste taal is ingesteld (in de eigenschappen van de Persoon, tabblad Persoon).

  Hierdoor kan een cursusbevestiging in de juiste taal ge-e-maild worden. De te e-mailen cursusbevestiging is gekoppeld aan de cursus.

Deelnemers inschrijven bij een evenement:

 1. Ga naar: CRM / Cursusmanagement / Deelnemer per evenement.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer het evenement.
 4. Je hebt drie manieren om iemand in te schrijven:
  • Selecteer de organisatie van de in te schrijven personen.
  • Selecteer de werkgever van de in te schrijven medewerkers.
  • Selecteer direct de in te schrijven persoon of medewerker.
 5. Vink Factureren aan als je de cursus wilt factureren en vul de gegevens in.
  • Prijzen en kortingen gelden voor alle deelnemers, maar je kunt een specifieke prijs of korting vastleggen bij de deelnemer.
  • Als de deelnemer een voucher inlevert, vul je de vouchercode in. Dit kan alleen als je kortingsvouchers hebt ingericht.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Als je eerder een organisatie of werkgever hebt geselecteerd, vink je de in te schrijven deelnemers aan.
 8. Klik op: Voltooien.

Zie ook

Deelnemers importeren

Je importeert deelnemers via de hieronder beschreven functies.

Voor het wijzigen van inschrijvingen gebruik je CRM / Beheer / Import Cursusmanagement / Deelnemer mutatie.

Deelnemers importeren en personen aanmaken:

Je kunt bij het importeren direct nieuwe personen aanmaken via CRM / Beheer / Import Cursusmanagement / Deelnemer nieuw persoon:

 • Import van in te schrijven deelnemers ob.v. bestaande personen.
 • Import van in te schrijven deelnemers o.b.v. bestaande personen, maar als de persoon niet bestaat in Profit kun je direct een nieuwe persoon aanmaken.

Crm_Deelnemers inschrijven (20 importeren)

Bij deze import vink je het veld Nieuwe pers. aanmaken indien niet gevonden aan en je stelt de andere velden in. Als je het veld Nieuwe pers. aanmaken indien niet gevonden aanvinkt, is het veld Deelnemer niet beschikbaar. De deelnemer wordt gematcht met personen in Profit CRM op basis van het veld Persoon vergelijken op. Als de persoon niet gevonden wordt, wordt deze direct aangemaakt.

Deelnemers importeren en CONTACTpersonen aanmaken:

Met de nieuwe functie CRM / Beheer / Import Cursusmanagement / Deelnemer nieuw contactpersoon kun je een deelnemer importeren als contactpersoon bij een organisatie. Hierbij heb je de volgende mogelijkheden:

 • Nieuwe organisatie aanmaken of matchen met bestaande organisatie. Dit lijkt op het importeren van organisaties.
 • Nieuwe contactpersoon aanmaken of matchen met bestaande (contact)personen. Hiervoor is onder andere matchingmethode E-mailadressen (privé en werk) contactpersoon beschikbaar.

Direct naar

 1. Deelnemers inschrijven voor cursus
 2. Cursist toevoegen
 3. Deelnemers inschrijven
 4. Cursist inschrijven met introducé
 5. Deelnemers verplaatsen naar ander evenement
 6. Deelnemers kopiëren naar ander evenement
 7. Eigenschappen deelnemers
 8. Bevestigingsbrief aan cursusdeelnemers
 9. Certificaat uitreiken aan deelnemers
 10. Geen controle op dubbele inschrijving jaarlijks evenement
 11. Deelnemer crediteren
 12. Deelnemer verwijderen, afmelden of blokkeren