thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Dossieritem met bijlage vastleggen

Je kunt binnengekomen stukken (zoals pdf-documenten en ingescande brieven) toevoegen aan het dossier van organisaties en personen. Hierdoor bouw je het elektronische dossier op en kun je de stukken later makkelijk terugvinden.

Er is geen limiet aan de bestandsgrootte van de bijlagen als je deze via Profit Windows vastlegt. Als je dossieritems via InSite vastlegt, is de maximale bestandsgrootte van de bijlagen 75 MB.

Dossieritem met bijlage vastleggen:

 1. Ga naar de functie van de bestemming.
  • Voor een dossieritem bij een debiteur ga je naar Financieel / Debiteur / Debiteur.
  • Voor een dossieritem bij een organisatie/persoon ga je naar CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.
  • Voor een dossieritem bij een medewerker ga je naar HRM / Medewerker / Medewerker.
  • etc.
 2. Selecteer de debiteur, organisatie/persoon, medewerker, etc.
 3. Klik op de actie: Dossieritem(s).
 4.  Selecteer het type dossieritem Binnengekomen post.
 5. Doorloop de wizard, tot je de stap bereikt voor het toevoegen van bijlagen. 
 6. Klik op de actie: Bijlage toevoegen.
 7. Voeg de bijlagen toe.

 8. Voltooi de wizard.

Dossieritem raadplegen:

Het dossieritem staat in het dossier van de bestemming (organisatie/persoon, debiteur, etc.).

 1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.
 2. Open de eigenschappen van de organisatie.
 3.  Ga naar het tabblad: Dossier.

  Je ziet hier het zojuist toegevoegde dossieritem staan.

 4. Open de eigenschappen van het dossieritem.
 5. Ga naar het tabblad: Bijlage.

  Je beschikt over acties om de bijlage te openen en op te slaan. Een bijlage wordt altijd geopend op je eigen PC.

  Het PCC moet geïnstalleerd zijn en gekoppeld zijn aan de omgeving.

Zie ook:

Direct naar

 1. Dossieritem vastleggen in Profit Windows
 2. Notitie (standaardprocedure)
 3. Actie (via centrale dossierweergave)
 4. Meerdere bestemmingen
 5. Binnengekomen post
 6. Uitgaande post
 7. Subdossieritem

Process

Dossier

Work area

CRM