thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Budgetten genereren op basis van meerdere scenario's

Het genereren van budgetten op basis van aangepaste of oorspronkelijke budgetten verloopt bij gebruik van budgetscenario's iets anders. Je kunt de budgetten die je bij budgetscenario's genereert, namelijk ook opnemen in een ander scenario dan het geopende budgetscenario.

Voorbeeld:

Je kunt één of meer nieuwe budgetscenario's maken op basis een bestaand scenario. Je kunt voor een nieuw boekjaar onderlinge verschillen aanbrengen tussen deze scenario's in vergelijking met een uitgangsscenario.

Je voegt bijvoorbeeld een scenario toe waarin de verwachting tot uiting komt dat de bedrijfskosten met een bepaald percentage zullen stijgen en de omzet zal dalen (krimpscenario), en je voegt een ander scenario toe waarin juist van het tegengestelde sprake zal zijn (groeiscenario). Daarnaast zijn allerlei andere varianten denkbaar, zoals een neutraal scenario. Je kunt hierbij uiteraard ook nog gebruik maken van de mogelijkheid tot verbijzondering.

Budgetten op basis van meerdere scenario's genereren:

 1. Voeg de scenario's toe die je nodig hebt.
 2. Genereer voor ieder scenario dat je wilt gebruiken de gewenste budgetten:
  1. Open het krimpscenario.
  2. Vul het aankomende boekjaar in waarvoor de budgetten gelden.
  3. Selecteer de grootboekreeks met de kostenrekeningen, en eventueel de verbijzonderingsas. Zowel voor de verbijzonderingsas als de grootboekrekeningen geldt dat budgetteren toegestaan moet zijn.
  4. Koppel hieraan een positief percentage.
  5. Bepaal in Budget is gebaseerd op of je het oorspronkelijk of het aangepaste budget wilt gebruiken.
  6. Selecteer het bronscenario van waaruit Profit de budgetbedragen moet betrekken. Het bronscenario moet wel deze budgetten bevatten.
  7. Vult het jaar in binnen dit bronscenario, waarop de budgetten gebaseerd zijn.
  8. Klik op: Volgende.

   Profit toont het resultaat.

  9. Klik op: Voltooien.
 3. Voor ditzelfde scenario herhaal je de stappen a. tot en met i.  maar nu met de omzetrekeningen en een negatief percentage (minteken voor het getal).
 4. Voor de overige scenario's herhaal je de stappen a. tot en met i. Je kunt bijvoorbeeld een scenario maken dat tegengesteld is aan de hiervoor beschreven variant, of een neutrale variant.

Direct naar

 1. Budgetscenario
 2. Budgetteren activeren
 3. Budgetscenario toevoegen
 4. Voorkeurscenario wijzigen
 5. Budgetscenario raadplegen
 6. Budgetten genereren op basis van meerdere scenario's
 7. Dossier op budgetscenario

Process

Budget

Work area

Financieel