Transitorische post

Met een transitorische post kun je kosten en opbrengsten snel verdelen over de perioden waarop deze feitelijk betrekking hebben.

Inhoud

Beschrijving

Je voert de boeking op normale wijze in en je geeft aan dat Profit deze over een aantal perioden moet verdelen. Hierdoor voegt Profit automatisch extra journaalposten toe na het voltooien van de boeking.

Voorbeeld:

Je ontvangt in januari een kostenfactuur voor € 1.200,-. Deze heeft echter betrekking op de periode januari t/m december. Daarom wil je in elke maand een kostenbedrag van € 100,- boeken.

Profit maakt bij de journalisering gebruik van een tussenrekening voor transitorische posten. Je kunt alleen een transitorische post laten genereren als je boekt op een kosten- of opbrengstrekening. De btw komt volledig ten laste van de eerste periode en wordt verder niet verdeeld.

Inkoop- of verkoopboeking

Profit journaliseert de inkoop- of verkoopboeking op de standaardwijze. Hieronder zie je ter illustratie de inkoopboeking van het bovenstaande voorbeeld.

Rekening

Debet

Credit

Kosten (eventueel met Projectboeking)

1.200,00

 

Aan Crediteuren

 

1.200,00

Transitorische posten

Profit maakt onmiddellijk een tegenboeking voor het kostenbedrag en voegt vervolgens per periode een transitorische boeking toe. De tegenboeking krijgt de oorspronkelijke boekstukdatum.

Rekening

Debet

Credit

Tussenrekening transitorische posten

1.200,00

 

Aan Kosten

 

1.200,00

In de maanden januari t/m december ontstaan de volgende journaalposten. Deze krijgen als boekstukdatum allemaal de eerste dag van de periode:

Rekening

Debet

Credit

Kosten

100,00

 

Aan Tussenrekening transitorische posten

 

100,00

De tegenboeking en de transitorische posten krijgen als boekstuknummer het originele (interne) factuurnummer. Hierdoor kun je alle posten eenvoudig terugvinden, bijvoorbeeld door in Financieel / Grootboek / Financiële mutaties een selectie toe te passen. We nemen het interne factuurnummer over naar het veld boekstuknummer omdat dit nummer uniek is; het externe factuurnummer is niet uniek over de database.

De transitorische boeking vindt plaats in een ander dagboek dan 'inkoop'. Hier vullen wij niet het debiteur/crediteurnummer.

Afronding

Profit kan periodebedragen automatisch afronden, bijvoorbeeld op honderdtallen. Als je hiervoor kiest, rond Profit de periodebedragen naar beneden af en boekt per periode (uitgezonderd de laatste periode) het afgeronde bedrag. In de laatste periode boekt Profit de rest.

Voorbeeld:

Je ontvangt in januari een kostenfactuur voor € 1.260,00. Deze heeft echter betrekking op de periode januari - juni.

Als je geen afronding toepast, boekt Profit elke periode het volgende bedrag: €1.260,00 / 6 = € 210,00.

Als je afrond op honderdtallen, rond Profit het onafgeronde bedrag naar beneden af. Het periodebedrag wordt dus € 200,00:

  • Profit boekt een bedrag van € 200,00 in de maanden januari t/m mei. In totaal boekt Profit € 1.000,00 in deze vijf maanden.
  • Profit boekt in juni het restant: € 1.260,00 -/- € 1.000,00 = € 260,00.

Voorbereiding

Werkwijze