Transitorische post boeken

Je kunt transitorische boekingen genereren via een boeking op een opbrengsten- óf kostenrekening, bijvoorbeeld bij het boeken van een inkoop- óf verkoopfactuur. Tijdens het boeken geef je de instellingen voor de transitorische post op. Na het voltooien van de boeking genereert Profit de transitorische posten.

Als je eenmaal transitorisch hebt geboekt, blijft de koppeling tussen de transitorische posten met de hoofdjournaalpost van inkoop/verkoop/bank/memoriaaldagboek behouden. Er is een koppeling tussen de oorspronkelijke mutatie (factuur) en de transitorische posten die hieruit zijn voortgekomen.

Transitorische post boeken:

 1.  Financieel / Boeken / Dagboek.
 2. Controleer het Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je de mutatie boekt.
 3. Selecteer het inkoopboek.
 4. Klik op: Voltooien.
 5. Vul de eerste boekingsregel in, dit is de Totaalregel van de openstaande post.
 6. In de tweede regel selecteer je de gewenste kosten- of opbrengstrekening.

  Als je bij de grootboekrekening hebt ingesteld dat er geen sprake is van btw-boekingen op deze grootboekrekening (op het tabblad Voorkeuren) dan wordt de btw kolom overgeslagen. Profit genereert dan ook geen btw-regel.

 7. Klik op: Meer actiesTransitorische post.
 8. Vul het boekjaar- en periodebereik voor de transitorische posten in.
 9. Selecteer eventueel de afrondingsmethode bij Afronding als je Profit de periodebedragen automatisch wilt laten afronden, bijvoorbeeld op honderdtallen.

  Profit neemt de tussenrekening standaard over uit de administratie-instellingen, maar je kunt deze wijzigen.

 10. Klik op de actie: F5. Selecteren.

  Profit bepaalt automatisch het aantal perioden en zal per periode één post toevoegen. Het aantal perioden wordt getoond, evenals het bedrag per periode.

 11. Wijzig het bedrag per periode in de kolom Bedrag, als je dat wilt.
 12. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Rond de boeking verder af.

 13. Klik op: Opslaan en sluiten.
 14. Klik op: Ja.

  Profit genereert de transitorische posten na het voltooien van de mutaties. Je kunt transitorische boekingen raadplegen via de weergave Financiële mutaties.

Direct naar

 1. Transitorische post
 2. Transitorische posten inrichten
 3. Transitorische post boeken
 4. Transitorische post boeken op Project
 5. Transitorische projectboeking boeken (P16)
 6. Transitorische post met projectboeking wijzigen
 7. Transitorische post raadplegen
 8. Transitorische post verwijderen