thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Jaarstukken deponeren bij de Kamer van Koophandel

Je gebruikt de rapportagecockpit ook voor het elektronisch deponeren van jaarstukken bij de Kamer van Koophandel.

Je genereert de rapportage in de rapportagecockpit. In dit gedeelte worden alleen de extra stappen voor de elektronische aanlevering aan de Kamer van Koophandel behandeld. Je richt dit onderdeel in per omgeving, maar je levert de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel aan per administratie.

Voordelen:

 • Door deze wijze van aanleveren kun je veel tijd besparen, omdat de papieren aanlevering tot het verleden behoort.
 • Het aanleveren van de rapportage gaat via een beveiligd digitaal kanaal van de overheid: Digipoort

Micro en Kleine ondernemingen kunnen de jaarstukken alleen elektronisch deponeren. Het elektronisch aanleveren kan op twee manieren: vanuit Profit met SBR of handmatig invoeren met de online service Zelf Deponeren Jaarrekening (ZDJ) op de website van de Kamer van Koophandel.

Het elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel wordt vanuit Profit ondersteund voor de Micro, Kleine en Middelgrote ondernemingen.

Hierbij maak je dan gebruik van goedkeuring via de workflow in Profit. Voor Middelgrote ondernemingen is dit mogelijk onder voorwaarde dat de stukken ondertekend zijn in Caseware. Lees hier meer.

Het elektronisch deponeren wordt niet ondersteund voor Grote ondernemingen. Je vindt hierover meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel. Deze functionaliteit is alleen in Nederland beschikbaar.

Inhoud

Video

Beschrijving

Je kunt de jaarstukken digitaal elektronisch bij de Kamer van Koophandel deponeren vanuit Profit met SBR. SBR (Standard Business Reporting) is een standaardmethode om financiële en fiscale rapportages te maken en te verzenden. De standaardtaal voor SBR is XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Het aanleveren van SBR-rapportages gaat via een beveiligd digitaal kanaal van de overheid: Digipoort.

Raadpleeg de website van de Kamer van Koophandel over deponeren, de website over SBR en de website van AFAS voor meer informatie over SBR.

Voorbereiding
Rapportagecockpit KvK-jaarstukken controleren

Nadat je een rapport gegenereerd hebt, kun je verschillende rapporten raadplegen.

Let op:

Bij het controleren van rapportagecodes zie je alle rapportagecodes in de rapportagestructuur. Bij het aanleveren van de rapportage aan de Kamer van Koophandel gaat Profit uit van de rapportage die je in de administratie-instellingen hebt vastgelegd. Bij de rapportages XKVK7 en XKVK8 worden alle SBR-codes verstuurd die NIET beginnen met MA en MP. Bij de rapportage XKVK9 worden de SBR-codes verstuurd die beginnen met MA en MP (codes voor de micro-entiteit).

Gegenereerde rapportage raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Overzicht / Rapportagecockpit.
 2. Open de eigenschappen van de rapportage.
 3. Ga naar het tabblad: Rapport.
 4. Vink de rapporten aan die je wilt afdrukken. Vink in ieder geval Afdrukken KvK-stukken aan, hiermee kun je gegevens controleren.

  Deze rapporten gaan niet naar de Kamer van Koophandel, maar dienen alleen voor je eigen controle.

 5. Ga naar het tabblad: Rekeningen of Rapportagecodes.
 6. Controleer de getoonde waarden.
 7. Ga naar het tabblad: SBR-code.

  Op dit tabblad staan de gegevens die aan de Kamer van Koophandel worden aangeleverd.

 8. Ga naar het tabblad: Rapportagewaarde.
 9. Vink Jaarrekening vastgesteld aan als je de jaarrekening hebt vastgelegd en vul de overige gegevens in. Deze gegevens zijn verplicht voor de Kamer van Koophandel.
 10. Klik op: OK.
 11. Klik op: Afdrukken.
 12. Je kunt de af te drukken rapporten eenmalig wijzigen.
 13. Klik op: Volgende.
 14. Klik op: Voltooien.

  Profit toont een afdrukvoorbeeld op basis van de rapporten die je hebt aanvinkt en gekoppeld in de eigenschappen van de gegenereerde rapportage.

Zie ook

Jaarstukken deponeren bij de Kamer van Koophandel

Je deponeert de jaarstukken elektronisch bij de Kamer van Koophandel. Door de actie Deponeren worden de stukken klaargezet voor verzending. De feitelijke verzending wordt uitgevoerd via de communicatieservice. Je levert de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel aan per administratie.

Let op:

Bij het controleren van rapportagecodes zie je alle rapportagecodes in de rapportagestructuur. Bij het aanleveren van de rapportage aan de Kamer van Koophandel gaat Profit uit van de rapportage die je in de administratie-instellingen hebt vastgelegd. Bij de rapportages XKVK7 en XKVK8 worden alle SBR-codes verstuurd die NIET beginnen met MA en MP. Bij de rapportage XKVK9 worden de SBR-codes verstuurd die beginnen met MA en MP (codes voor de micro-entiteit).

KvK-jaarstukken deponeren:

 1. Open de administratie waarvoor je de jaarstukken wilt deponeren.
 2. Ga naar: Financieel / Grootboek / Overzicht / Rapportagecockpit.
 3. Selecteer de rapportage.
 4. Klik op: Deponeren.

Als je de rapportage definitief maakt, kun je de rapportage niet meer wijzigen of verwijderen.

KvK-jaarstukken definitief maken:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Overzicht / Rapportagecockpit.
 2. Open de eigenschappen van de rapportage.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Vink Definitief aan.

  Je kunt, indien nodig, deze status achteraf weer uitvinken.

 5. Klik op: OK.

Gecorrigeerde jaarrekening indienen:

Je kunt vanuit Profit een gecorrigeerde jaarrekening indienen bij de Kamer van Koophandel. Dit betekent dat de eerste deponering bij de KvK blijft staan, maar dat je daarnaast een gecorrigeerde versie mag indienen. Het indienen van een gecorrigeerde jaarrekening mag alleen bij hoge uitzondering, in overleg met de Kamer van Koophandel, op voorwaarde dat er voor de onderneming al een definitieve jaarrekening voor dit jaar bij de Kamer van Koophandel bekend is.

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Overzicht / Rapportagecockpit.
 2. Open de eigenschappen van de rapportage.
 3. Ga naar het tabblad: Rapportagewaarde.
 4. Vink Gecorrigeerde jaarrekening indienen aan.
 5. Pas de Datum vaststelling jaarrekening en Datum van de ondertekening door B & C aan naar de huidige datum.
 6. Vul de reden van de correctie in bij Toelichting gecorrigeerde jaarrekening.
 7. Klik op: OK.
 8. Selecteer de rapportage.
 9. Klik op: Rapportagegegevens vernieuwen.
 10. Klik op: Deponeren.

Let op:

Alleen als Gecorrigeerde jaarrekening indienen is aangevinkt én er voor de onderneming al een definitief vastgestelde jaarrekening voor dit jaar bij het Handelsregister gedeponeerd is, kun je de jaarstukken als correctie deponeren. In dit geval geeft Profit bij het deponeren van de gecorrigeerde jaarrekening de melding: ‘Er is een andere KvK-jaaropgave die voor dit jaar reeds ingezonden is. Alleen in overleg met de KvK is het mogelijk om een aangifte nogmaals in te sturen! Weet je zeker dat je door wilt gaan?’

Als de optie Gecorrigeerde jaarrekening indienen uitstaat en er voor de onderneming al een definitieve jaarrekening gedeponeerd is, dan is het niet mogelijk om de jaarstukken nogmaals te deponeren. In dit geval geeft Profit bij het deponeren de melding: 'Er is voor dit jaar al een andere ingezonden KvK-jaaropgave. De kamer van koophandel accepteert bij hoge uitzondering in overleg een tweede inzending. Vink hiervoor het veld ‘Gecorrigeerde jaarrekening indienen’ aan op tabblad ‘Rapportagewaarde’ van deze rapportage.

Direct naar

 1. Kamer van Koophandel
 2. Rapportagecockpit inrichten
 3. Algemene inrichting
 4. Jaarstullen deponeren voor micro, kleine en middelgrote ondernemeningen
 5. Jaarstukken deponeren via accountant (middelgrote ondernemingen)
 6. Jaarstukken deponeren via accountant (micro en klein)

Process

Rapport Rapportage Verslaglegging

Work area

Financieel