thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Roosters en werkroosters inrichten

Je kunt verschillende standaardroosters en werkroosters in de inrichting opnemen. Vervolgens koppel je per medewerker het juiste rooster. Als een medewerker niet onder een standaardrooster of werkrooster valt, leg je het rooster bij de medewerker vast.

Beschrijving

Het gebruik van standaardroosters en werkroosters is de meest efficiënte werkwijze, omdat je deze roosters centraal beheert. Probeer de roosters in Profit zodanig vast te leggen, dat bij het overgrote deel van de medewerkers een standaardrooster of een werkrooster gekoppeld kan worden.

Standaardroosters

Je gebruikt standaardroosters voor de volgende medewerkers:

  • Medewerkers met een weekrooster die elke week dezelfde werktijden hebben.
  • Medewerkers met een rooster van het type Uren per week die elke week hetzelfde aantal uren werken op vaste dagen.
  • Medewerkers met een rooster van het type Uren per week die elke week hetzelfde aantal uren werken, maar niet op vaste dagen.

De standaardroosters maken deel uit van de cao/arbeidsvoorwaarde. Dit betekent, dat een medewerker alleen een standaardrooster kan krijgen dat deel uitmaakt de aan hem gekoppelde arbeidsvoorwaarde.

Werkroosters

Je gebruikt werkroosters voor medewerkers die in ploegendienst werken, maar die wel vaste werktijden hebben over wisselende weken. Je kunt alleen een roostercyclus koppelen, als sprake is van het type rooster Werktijden, wisselende weken. Als sprake is van Uren per dag, dan voeg je op medewerkerniveau een cyclus toe en kun je geen roostercyclus selecteren die je op omgevingsniveau hebt ingericht.

De werkroosters maken geen deel uit van een cao/arbeidsvoorwaarde. Als je bij een medewerker het type rooster Werktijden, wisselende weken selecteert, dan koppel je één van de aanwezige werkroosters.

Voorbeeld: 

In dit voorbeeld zie je twee werkgevers met dezelfde cao/arbeidsvoorwaarde. Bij de medewerkers met deze cao/arbeidsvoorwaarde kun je een standaardrooster uit de cao/arbeidsvoorwaarde opgeven.

Werkwijze

Zie ook

Process

Dienstverband

Work area

HRM