thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Rooster op basis van Wisselende weken

Als een medewerker elke week een ander rooster heeft, zoals bij ploegendienst, of als de medewerker de ene week bijvoorbeeld 5 dagen werkt en de volgende week 4 dagen, dan leg je een rooster vast van het type Wisselende weken.

Beschrijving

Voor het vastleggen van een rooster met wisselende weken, heb je de keuze uit twee typen:

 • Uren per dag, wisselende weken

  In dit geval gaat het om flexibele werktijden. De medewerker werkt een aantal uur dag. Als sprake is van dit type, dan voeg je de wisselende weken toe bij de medewerker en vult de uren per dag in.

  Het is niet mogelijk om hiervoor op omgevingsniveau een werkrooster in te richten.

 • Werktijden, wisselende weken

  In dit geval gaat het om vaste werktijden. De medewerker werkt bijvoorbeeld standaard van 08:30u tot 17:00u. Voor dit type kun je op omgevingsniveau een roostercyclus vastleggen.

Een roostercyclus bevat een aantal opeenvolgende weken, waarbij in elke week op andere dagen en tijden gewerkt wordt. Je bepaalt op medewerkerniveau de beginweek van de roostercyclus.

Voorbeeld: 

Je hanteert een roostercyclus met de volgende werkweken:

 • Week 1: ochtenddienst (maandag t/m vrijdag)
 • Week 2: middag-/avonddienst (maandag t/m vrijdag)
 • Week 3: Nachtdienst (maandag t/m vrijdag)

  Een nieuwe medewerker begint op 1 april met de middag-/avonddienst. Hij begint dus in week 2 van de roostercyclus. In de daarop volgende week draait hij een hele week nachtdiensten op basis van week 3, daarna komt week 1 aan de beurt.

Individueel rooster voor wisselende weken per medewerker toevoegen

Je kunt bij de medewerker een individuele roostercyclus toevoegen. Dit doe je bij:

 • Het type rooster is Uren per dag.
 • De ingerichte werkroosters op omgevingsniveau aansluiten niet aan op het gewenste werkrooster voor één medewerker.
 • Je kunt ook per medewerker een nieuwe roostercyclys toevoegen in Profit, als de diversiteit van de verschillende werkroosters onder de medewerkers groot is. Dit komt vooral voor in het onderwijs.

De roostercyclys die je per medewerker vastlegt, kun je alleen bij de geselecteerde medewerker gebruiken. Hierdoor kun je in tegenstelling tot het vastleggen van een roostercyclus op hoger niveau, de cyclus op medewerkerniveau aanpassen als dat nodig is.

ATV-uren via rooster

Als een medewerker via het rooster ATV-uren opbouwt, is het gebruik van een werkrooster verplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een medewerker met een contract van 36 uur die elke week 40 uur werkt. Dit betekent, dat elke week 4 ATV-uren worden opgebouwd. Dit moet worden ingesteld in de inrichting van de roostercyclus. Als een verzuimboeking de ingeroosterde ATV-uren overlapt, mag er geen ATV-opbouw plaatsvinden.

Geldigheidsduur

Als je een rooster toevoegt, wordt het voorgaande rooster automatisch afgesloten. Dit geldt ook voor de onderliggende werkroosters. Mocht er echter een werkrooster zijn met een begindatum na de begindatum van de nieuwe roosterregel, dan wordt dit werkrooster overgenomen naar de nieuwe roosterregel.

Voorbeeld: 

Je hebt rooster (rooster A) vanaf 1 januari met de volgende werkroosters:

 • 1 januari t/m 31 maart
 • vanaf 1 april

  Je besluit een nieuw rooster (rooster B)  toe te voegen per 1 februari. Profit sluit rooster A automatisch af per 31 januari. Rooster A bevat daarom alleen nog het volgende werkrooster:

 • 1 januari t/m 31 januari

  Bij het toevoegen van rooster B specificeer je opnieuw een werkrooster vanaf 1 februari. Profit zal de tweede roosterregel van rooster A overnemen naar rooster B. Rooster B zal de volgende werkroosters bevatten:

 • 1 februari t/m 31 maart (gespecificeerd bij het toevoegen van rooster B)
 • vanaf 1 april (overgezet van rooster A naar rooster B)

Voorbereiding
Werkwijze

Process

Dienstverband

Work area

HRM