Rooster medewerker

Je kunt bij een medewerker een rooster opgeven. Dat kan een standaardrooster zijn, uren per dag of werktijden/-dagen specifiek voor die medewerker.

Inhoud

Beschrijving

In Profit zijn er 5 typen roosters:

Type rooster

Toepassing

Uren per dag, gelijke weken

Medewerker werkt een vast aantal uren per dag.

Uren per dag, wisselende weken

Medewerker werkt een vast aantal uren per dag, maar wisselende dagen per week.

Werktijden, gelijke weken

Medewerker heeft vaste begin- en eindtijd per dag.

Werktijden, wisselende weken

Medewerker heeft vaste begin- en eindtijd per dag, maar wisselende dagen per week.

Uren per week

Medewerker werkt een vast aantal uren per week, maar kent geen specificatie per dag.

Standaardrooster

De cao/arbeidsvoorwaarde van de medewerkers kan meerdere standaardroosters bevatten. Dit kan een standaardrooster zijn met uren per dag of een standaardrooster met werktijden. Belangrijk is dat de roosters bij meer medewerkers van toepassing zijn. Als je zo'n standaardrooster aan een medewerker koppelt, is daarmee het rooster bij de medewerker helemaal ingericht. Als geen van de standaardroosters het juiste rooster is, kun je bij de medewerker zelf een specifiek rooster opgeven.

Wisselende weken

Als een medewerker een rooster heeft met wisselende weken (zoals bij ploegendienst), dan koppel je een cyclus met verschillende weekroosters aan de medewerker.

Het is niet mogelijk een cyclus in te richten op omgevingsniveau als sprake is van uren per dag. Je kunt alleen een roostercyclus inrichten als sprake is van werktijden. In InSite kun je direct voor de medewerker de wisselende weken met uren per dag toevoegen als cyclus.

Meer informatie over de toepassingen van het rooster.

Min/max-contract toepassen in Payroll

Min/max-contract

Voor medewerkers met een min/max-contract gebruik je het type rooster Uren per week.

  1. Ga naar:HRM / Medewerker / Medewerker en open de eigenschappen van de medewerker.
  2. Ga naar tabblad: Rooster en klik op: Nieuw.
  3. Vul de Begindatum en selecteer type rooster: Uren per week.
  4. In het rooster vul je 0 uren per dag/week in.
  5. Klik op: Volgende.
  6. Vink Oproepovereenkomst aan.
  7. Vink Min/max-contract toepassen in Payroll aan.
  8. Klik op: Voltooien.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook