Digitale aanlevering aan UWV inrichten

Je kunt verzuimmeldingen digitaal uitwisselen met het UWV via Digi-ZSMĀ (Digitaal, Zeker, Snel en Makkelijk). Profit HRM ondersteunt alle binnen Digi-ZSMĀ bekende berichtstromen:

 • Ziekteaangifte
 • Melding werkhervatting
 • Aanvraag WAZO-uitkering
 • Melding langdurig arbeidsongeschikt
 • Hersteld melding langdurig arbeidsongeschikt

Je kunt Digi-ZSM niet gebruiken bij een subwerkgever, omdat bij een sub-werkgever geen loonheffingennummer vastgelegd is.

Beschrijving

Om gebruik te maken van Digi-ZSM meld je jezelf hiervoor aan bij het UWV. Je kunt hiervoor het standaarddocument [Dossier werkgever] Aanmelden Digipoort (Profit) of [Dossier werkgever] Aanmelden Digipoort Intermediair (Profit) gebruiken. Het document verzend je per e-mail naar: servicedesk.digizsm@uwv.nl

Let op:

Als je gebruik maakt of wil maken van de Digipoort-certificaat, dan laat je het veld 'Nummer van X.509 PKI Overheid Certificaat Logius' leeg in de standaarddocumenten. Je verstuurt namelijk in dit geval de berichten via het certificaat van AFAS en hoeft daarom geen nummer in te vullen.

Je bepaalt per werkgever of deze gebruik maakt van Digi-ZSM. Zo ja, dan zal Profit voor de betrokken medewerkers verzuimberichten genereren als dit nodig is. Het genereren, wijzigen of intrekken van verzuimberichten verloopt zoveel mogelijk geautomatiseerd.

Overstappen op Profit

Voor de overstap op Profit is het van belang dat er een loonheffingsnummer is met een begindatum van 40 weken ouder dan de datum van livegang. Hierdoor worden ook Melding langdurig verzuim gestuurd als er sprake is van een verzuimmelding van 40 weken.

Bij bestaande klanten die al verzuim hebben in de omgeving, is het volgende van belang:

 1. Reeds bestaande verzuimmeldingen worden niet gemeld naar het UWV.
 2. Na het doorlopen van de stappen voor het inrichten genereert Profit alleen nieuwe meldingen.
 3. (Mutaties op) bestaande meldingen die niet in de koppeling meegaan kunnen handmatig gemeld worden bij het UWV.

Bij nieuwe klanten die voor het eerst met verzuim gaan werken, is de werkwijze:

 1. Eerst oude verzuimmeldingen die al zijn afgesloten importen (verzuimhistorie).
 2. Vervolgens doorloop je de 4 stappen van inrichten.
 3. Lopende verzuimmeldingen importeren.

Berichten die gegenereerd worden terwijl ze al eerder verzonden zijn, handmatig verwijderen.

Melding langdurig verzuim verwijderen

Berichten van het type Melding langdurig verzuim kun je niet verwijderen. Profit zal namelijk, na het verwijderen, de berichten opnieuw genereren, omdat bij de verzuimmelding de verwachte einddatum wordt bijgewerkt. Hierdoor controleert Profit of deze al wel is aangemeld bij het UWV en dat is hier niet het geval. Je hebt hiervoor twee oplossingen:

 • Je kunt de berichten richting het UWV sturen. Deze berichten worden vervolgens afgekeurd en er worden geen nieuwe berichten meer gestuurd.
 • Je kunt de berichten onderdrukken in de eigenschappen van het verzuimbericht. De betreffende berichten worden dan niet verstuurd richting het UWV en er worden geen nieuwe berichten aangemaakt.

4 stappen van inrichten

 1. Communicatie via Digipoort inrichten
 2. Werkgever inrichten
 3. Signalen inrichten
 4. Automatische uitwisseling via een geplande taak inrichten
Werkgever inrichten voor Digi-ZSM

Je koppelt per werkgever de instantie Belastingdienst. Zodra de instantie Belastingdienst is gekoppeld aan de werkgever, kun je de instellingen voor Digi-ZSM opgeven onder de werkgever.

Werkgever inrichten voor Digi-ZSM:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Voorkeurwaarde HRM.
 4. Vink Verzuimberichten genereren aan.
 5. Geef een eventuele contactpersoon en inzender op.

  Het is mogelijk dat een andere werkgever de Digitale verzuimberichten verstuurt aan het UWV, bijvoorbeeld omdat deze werkgever de meldingen van meerdere vestigingen/filialen verzamelt.

 6. Ga naar het tabblad Instantie.
 7. Open de eigenschappen van de instantie Belastingdienst.
 8. Ga naar het tabblad Loonheffingsnummer.
 9. Voeg een regel toe waarvan de begindatum op of voor de langstlopende openstaande verzuimmelding ligt.

  Stel dat de langstlopende openstaande verzuimmelding de begindatum 01-08-2020 heeft, dan is de begindatum bij het loonheffingsnummer 01-08-2020 of eerder.

  Let op:

  Als je de UWV digitaal functionaliteit activeert, sluit Profit de lopende verzuimgevallen zonder einddatum van de betreffende werkgever, uit voor de UWV digitaal controles.

  Over de loop van een verzuimmelding worden verschillende berichten verstuurd richting het UWV. In dit proces vinden normaliter verschillende verbandscontroles plaats betreffende de samenhang van de berichten. Op het moment dat je de functionaliteit activeert nadat een verzuimmelding al is begonnen en reeds is toegevoegd, ontbreken er berichten in deze cyclus en kunnen de controles niet uitgevoerd worden. Daarom worden deze berichten uitgesloten van deze controles. De verzuimberichten worden wel gewoon gegenereerd.

Zie ook