thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verlofsaldi medewerker raadplegen

Profit houdt per medewerker per verlofperiode de saldi bij van elk type verlof.

Verlofsaldi hebben altijd betrekking op een bepaalde verlofperiode (meestal een kalenderjaar). Elk type verlof heeft een bepaald basisrecht: dit is het verlofrecht in uren bij een fulltime dienstverband. Dit kan vermeerderd worden met extra verlof op basis van leeftijd en/of dienstjaren en functietype.

Als de medewerker een parttime dienstverband heeft, zal Profit het verlofrecht omrekenen. De berekening van het verlofrecht per medewerker wordt apart toegelicht.

Het verlofsaldo van een medewerker is het verlofrecht, verminderd met verlofboekingen en gecorrigeerd met correctieboekingen. Als een medewerker verlofrecht over heeft aan het einde van een verlofperiode, kan dit worden meegenomen naar de volgende periode. De hoeveelheid verlofrecht kan gemaximeerd zijn in de inrichting van het type verlof.

Als een medewerker wisselt van werkgever, zal er altijd een nieuwe verlofsaldoregel ontstaan. Hetzelfde geldt als de medewerker uit dienst treedt en vervolgens weer in dienst treedt.

Het verlofsaldo in Profit Windows toont alleen de saldo's per afzonderlijk verloftype en niet op een samengesteld verloftype. Ook houdt Profit Windows in het verlofsaldo alleen rekening met geaccordeerde verlofaanvragen, niet met verlofaanvragen die zich nog in de workflow bevinden. Verlofsaldi in InSite houdt daar wel rekening mee.

Je kunt de verlofsaldi ook raadplegen met het rapport Medewerkers Verlofsaldi (Profit). Hierin zie je naast de verlofsaldi per medewerker ook de totalen per organisatorische eenheid, type verlof en werkgever.

Het verlofsaldo in Profit Windows houdt alleen rekening met geaccordeerde aanvragen/intrekkingen en niet met aanvragen die nog in de workflow zitten. Mijn verlofsaldi in InSite toont het verlofsaldo inclusief de verlofaanvragen in de workflow. Hier kan dus verschil in zitten.

Verlofsaldi raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar: Acties (F8)Verlofsaldo.

  Je ziet een weergave met verlofsaldi. Per verlofperiode en type verlof (wettelijk huidig jaar, bovenwettelijk huidig jaar, etc.) wordt een aparte regel getoond.

  Als je een bepaalde type verlof/verlofperiode niet ziet, dan controleer je de geldigheidsduur van het type verlof en de instellingen van de verlofperiodetabel.

  • Het Beginsaldo is het beginsaldo van de verlofperiode. Dit bestaat uit het meegenomen eindsaldo van de voorgaande periode, het basisrecht en het extra perioderecht op basis van leeftijd, dienstjaren of functietype.

   Het eindsaldo van de vorige periode neemt Profit (volledig) mee naar de huidige periode, als je het overhevelen van het verlofsaldo toestaat bij het type verlof. Het over te hevelen aantal uren kan gemaximeerd zijn.

  • Het Beginsaldo bevat ook het extra perioderecht.
  • De overige kolommen spreken voor zich. De kolom Saldo (dagen) wordt als een indicatie getoond.
  • De kolom Dv (dienstverband) is alleen van belang als je de functionaliteit Meerdere dienstverbanden gebruikt.
 4. Open een regel voor detailinformatie.

  Je ziet vervolgens een venster dat is ingedeeld in vakken.

  • Saldo op actuele datum

   Dit is de situatie alsof de medewerker één dag voor de begindatum van de verlofboeking uit dienst zou treden. Het veld Opgebouwd geeft het verlofrecht t/m de huidige datum weer. Het veld Opgenomen is het totale aantal opgenomen uren in de verlofperiode.

  • Saldo verlofperiode

   Deze gegevens gelden voor de totale verlofperiode. Je ziet hier aantallen die zouden gelden aan het einde dan de verlofperiode, als je geen verlofmutaties of wijzigingen in het verlofrecht meer zou doorvoeren.

 5. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Verlofrecht en verlofsaldo
 2. Type verlof inrichten
 3. Verlofsaldi raadplegen
 4. Verlofrecht berekenen
 5. Verlofrecht berekenen o.b.v. projectnacalculatie
 6. Extra verlofrecht berekenen
 7. Momenten van Verlofrechtberekening
 8. Verlofrecht handmatig herberekenen
 9. Verlofrecht België

Process

Verlof

Work area

HRM