thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Medewerker wisselt van werkgever binnen Profit

Als de medewerker wisselt van werkgever in Profit, dan doorloop je een aantal stappen in Profit.

Inhoud

Beschrijving

Als een medewerker wisselt van werkgever binnen Profit of je wilt werkgevers samenvoegen, dan ziet het proces er als volgt uit:

 • Medewerker uit dienst melden

  Je meldt de medewerker uit dienst bij de oude werkgever via de Uit dienst wizard.

 • Medewerker in dienst melden

  Je meldt de medewerker in dienst bij de nieuwe werkgever via de In dienst wizard.

  Let op:

  Je voegt de medewerker niet opnieuw toe in Profit. Je meldt de medewerker opnieuw in dienst onder de bestaande medewerkercode.

  Dit geldt alleen als de medewerker per de eerste van de periode wisselt van werkgever. Als de medewerker gedurende een periode wijzigt van werkgever, dan voeg je de medewerker wel opnieuw toe in Profit.

 • Verlofsaldo overboeken

  Als een medewerker wisselt van werkgever, ontstaat altijd een nieuwe verlofsaldoregel. Hetzelfde geldt als de medewerker uit dienst treedt en vervolgens weer in dienst treedt.

  Je kunt het resterende verlofsaldo bij de oude werkgever afboeken middels een verlofcorrectie, en opboeken bij de nieuwe werkgever middels een verlofcorrectie.

 • Opbouw vakantietoeslag overboeken

  Als een medewerker overgaat naar een andere werkgever in Profit, kun je het uitbetalen van de vakantietoeslag bij de oude werkgever onderdrukken.

  De grondslag bij de oude werkgever kun je overboeken naar de nieuwe werkgever. Als de nieuwe werkgever onder een andere cao valt, dan kun je de grondslag niet overboeken.

 • Opbouw eindejaarsuitkering overboeken

  Als een medewerker overgaat naar een andere werkgever in Profit, kun je het uitbetalen van de eindejaarsuitkering bij de oude werkgever onderdrukken. Dit werkt op dezelfde manier als het onderdrukken van de vakantietoeslag, alleen onderdrukt in dit geval de looncomponent voor de eindejaarsuitkering.

  De grondslag bij de oude werkgever kun je overboeken naar de nieuwe werkgever. Als de nieuwe werkgever onder een andere cao valt, dan kun je de grondslag niet overboeken.

 • Verzuim overzetten

  Als een medewerker wisselt van werkgever sluit je de lopende verzuimregel af. Je meldt de medewerker dus beter bij de oude werkgever. Bij de nieuwe werkgever maak je een nieuwe verzuimmelding aan vanaf de nieuwe datum in dienst. Hierbij wordt het veld Doorlopend verzuim aangevinkt.

  Je kunt de bestaande verzuimmelding niet overhevelen van de oude naar de nieuwe werkgever. Voor het proces van de Wet Verbetering Poortwachter is het nodig om de gesimuleerde begindatum van de laatste verzuimregel te gebruiken. Hiervoor vul je deze datum in het veld Begindatum voor contract op het tabblad: Overige. Deze datum gaat niet mee in de aanlevering naar het UWV.

  Voor de verzuimmeldingen die een begindatum hebben ouder dan 6 weken start je handmatig het Plan van Aanpak. Hiervoor open je de eigenschappen van de verzuimmelding en klik je op de actie Plan van aanpak. Doe je dit niet, dan werken de signalen niet en worden de workflows ook niet gestart. Was een medewerker nog niet 6 weken met verzuim, dan signaleert Profit dat het plan van aanpak gestart moet worden en hoef je de handmatige actie niet uit te voeren.

Auto van de zaak

Als een medewerker wisselt van werkgever en de medewerker heeft een auto onder de oude werkgever, dan berekent Profit de auto ook onder de nieuwe werkgever. Ondanks dat de auto staat geregistreerd bij oude werkgever. Profit berekent de auto wel bij de nieuwe werkgever, omdat de oude werkgever eigenaar of beheerder kan zijn van de auto. Vul daarom een einddatum in de eigenschappen van de auto bij de medewerker, als de auto niet overgaat naar de nieuwe werkgever.

Voor de bijtelling geldt dat Profit deze berekent bij de nieuwe werkgever voor de gehele periode. Als een medewerker halverwege de periode wisselt van werkgever, berekent Profit dus de bijtelling voor de hele periode bij de nieuwe werkgever. Om dit te voorkomen boek je handmatig een afwijkend bedrag voor beide gedeeltes van de betreffende periode.

Loonbeslagen

Profit houdt loonbeslagen bij per medewerker, ongeacht de arbeidsverhouding of het dienstverband. Als de medewerker uit dienst treedt, controleert Profit niet op nog lopende loonbeslagen.

Opnieuw indienst bij dezelfde werkgever

Als de medewerker opnieuw indienst treedt bij dezelfde werkgever in Profit, dan worden de lopende loonbeslagen automatisch weer van kracht. Als dit niet gewenst is, vul je in de eigenschappen van de betreffende loonbeslagen een einddatum in.

Opnieuw indienst bij een andere werkgever

Als de medewerker opnieuw indienst treedt bij een andere werkgever in Profit, dan worden de lopende loonbeslagen niet meegenomen en/of doorberekend. In dit geval voeg je de loonbeslag opnieuw toe.

Nabetalingscontract

Bij een overstap naar een nieuwe werkgever beƫindig je het dienstverband bij de oude werkgever. Bij de nieuwe werkgever ontstaat een nieuw dienstverband. Je kunt nu geen nabetalingscontract toevoegen bij de oude werkgever. Als de nieuwe werkgever onder dezelfde holding valt als de oude, laat je de nabetaling via de nieuwe werkgever lopen.

Loonaangifte

Als de medewerker gedurende het jaar wisselt van werkgever, dan gaat de medewerker vanaf de periode waarin de medewerker wisselt, mee in de aangifte van de nieuwe werkgever.

Werkwijze

Zie ook

Process

Dienstverband

Work area

HRM