Afbeelding gebruiker bij reactie instellen bij alle dossieritems (dossier)

Je kunt bij alle reacties bij alle typen dossieritem een afbeelding tonen. Je richt dit in in de standaard meegeleverde weergave.

Het standaard meegeleverde sjabloon voor dit overzicht is Reacties bij dossier. Je kunt de weergave van de bij dit sjabloon horende, standaard meegeleverde, pagina wijzigen. Je voegt hier het veld met de afbeelding aan toe. De wijzigingen die je doorvoert (nieuw veld erbij, sortering aanpassen, filtering, etc.) gelden voor alle pagina's en pagina-onderdelen die je op deze meegeleverde weergave hebt gebaseerd. Vervolgens wordt de afbeelding zichtbaar in het overzicht van de reacties bij een dossieritem.

Let op: 

Het tonen van afbeeldingen in een overzicht heeft invloed op de snelheid waarmee de pagina zichtbaar wordt. Houdt hier rekening mee. Voeg eventueel slechts bij een deel van de typen dossieritem de afbeelding bij de reacties toe.

Veld 'Afbeelding' toevoegen aan bestaande weergave voor reacties bij dossier:

 1. Open Profit.
 2. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Sjabloon.

 3. Open de eigenschappen van het juiste sjabloon. In dit voorbeeld open je het sjabloon Reacties bij dossier voor InSite.

  De pagina('s) in dit sjabloon bepalen welke velden worden getoond in InSite in het overzicht van de reacties bij dossieritems.

 4. Ga naar het tabblad: Pagina's.

  De standaard pagina is Reacties bij dossier. Als je deze wijzigt geldt dit voor alle pagina's/pagina-onderdelen die hierop gebaseerd zijn.

 5. Open de eigenschappen van de pagina waaraan je het afbeeldingsveld wilt toevoegen (of waarvan je de sortering of veldindeling wilt wijzigen), namelijk de bestaande pagina Reacties bij dossier.
 6. Klik op: ActiesWeergave aanpassen.
 7. Klik op: Volgende.

  Je ziet dat de meegeleverde pagina bij het veld Reactie een beperking heeft op het aantal tekens. Alleen de eerste 200 tekens worden namelijk getoond.

 8. Voeg het veld Afbeelding toe aan de velden in de gegevensverzameling. Je vindt dit veld onder Afbeelding met silhouet.

  De positie van het veld onder Velden in gegevensverzameling bepaalt in de Lijst-weergave in InSite of het veld getoond wordt in het reactie-overzicht of niet. Als in de Lijst-weergave bij Aantal velden per regel '3' staat en het veld Afbeelding staat in de vierde regel, dan zie je in InSite geen afbeelding.

  Uitzondering hierop is het veld Afbeelding zelf: deze zal Profit altijd tonen, ongeacht de positie hier.

 9. Klik op: Voltooien.

Inhoud

Afbeelding gebruiker bij reactie instellen bij slechts een deel van de dossieritems

Je kunt ervoor kiezen om afbeeldingen alleen toe te passen bij de reacties bij slechts een deel van de typen dossieritems. Dit is een tussenweg tussen op bepaalde plekken een meer persoonlijke weergave en toch een goede performance.

Let op: 

Het tonen van afbeeldingen in een overzicht heeft invloed op de snelheid waarmee de pagina zichtbaar wordt. Houdt hier rekening mee.

Je volgt alle onderstaande stappen.

Nieuwe pagina voor reacties bij dossieritem in InSite toevoegen

Je makt een nieuwe pagina, met daaraan een eigen weergave.

In de nieuwe weergave ga je het veld toevoegen. De nieuwe pagina met afbeelding voeg je als pagina-onderdeel in InSite/OutSite toe bij het type dossieritem waar je de afbeelding wilt tonen.

Nieuwe pagina InSite gebaseerd op standaard pagina uit sjabloon 'Reacties bij dossier':

 1. Open InSite in de Sitebeheer-modus.
 2. Klik op: Nieuw / Overzichtspagina.
 3. Selecteer het sjabloon Reacties bij dossier bij Gebaseerd op.

  Ins_Afbeelding gebruiker bij reactie instellen (dossier) (

 4. Vul bij Omschrijving een duidelijke naam in waarmee je aangeeft wat het verschil is met de standaard pagina. In dit voorbeeld noem je de nieuwe pagina Reacties bij dossier (met afbeelding).

  In dit voorbeeld voeg je in deze nieuwe pagina in het sjabloon het veld Afbeelding toe. Als je van plan bent de sortering of het filter in de nieuwe pagina afwijkend te maken, kun je dit in de naam aangeven. Tenslotte is het mogelijk om, als je voor bepaalde typen dossieritem bepaalde weergaven wilt gebruiken, dit in deze omschrijving duidelijk te maken. Bijvoorbeeld Reacties bij dossier Actie versus Reacties bij dossier Supportincidenten (in het sjabloon voor Reacties bij dossier voor OutSite).

 5. Klik op: Toevoegen.
 6. Klik op: OK bij de melding.

  Deze melding krijg je omdat je de pagina nog niet daadwerkelijk hebt toegevoegd in een dossier-pagina in InSite/OutSite.

Veld Afbeelding toevoegen in nieuwe weergave(n) voor reacties bij dossier

Je voegt een of meer van de afbeeldingsvelden toe aan de nieuwe weergave van de nieuwe pagina. De bestaande pagina (die je zonder afbeeldingsvelden wilt houden voor bepaalde typen dossieritem) laat je ongemoeid.

Veld Afbeelding toevoegen aan de nieuwe weergave voor reacties bij dossier:

 1. Open Profit.
 2. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Sjabloon.

 3. Open de eigenschappen van het juiste sjabloon. In dit voorbeeld open je het sjabloon Reacties bij dossier voor InSite.

  De pagina('s) in dit sjabloon bepalen welke velden worden getoond in InSite in het overzicht van de reacties bij dossieritems.

 4. Ga naar het tabblad: Pagina's.

  De standaard pagina is Reacties bij dossier. Als je deze wijzigt geldt dit voor alle pagina's/pagina-onderdelen die hierop gebaseerd zijn.

 5. Open de eigenschappen van de pagina waaraan je het afbeeldingsveld wilt toevoegen (of waarvan je de sortering of veldindeling wilt wijzigen). In dit voorbeeld de nieuwe pagina Reacties bij dossier (met afbeelding).
 6. Klik op: ActiesWeergave aanpassen.
 7. Klik op: Volgende.

  Je ziet dat de meegeleverde pagina bij het veld Reactie een beperking heeft op het aantal tekens. Alleen de eerste 200 tekens worden namelijk getoond.

 8. Voeg het veld Afbeelding toe aan de velden in de gegevensverzameling. Je vindt dit veld onder Afbeelding met silhouet.

  De positie van het veld onder Velden in gegevensverzameling bepaalt in de Lijst-weergave in InSite of het veld getoond wordt in het reactie-overzicht of niet. Als in de Lijst-weergave bij Aantal velden per regel '3' staat en het veld Afbeelding staat in de vierde regel, dan zie je in InSite geen afbeelding.

  Uitzondering hierop is het veld Afbeelding zelf: deze zal Profit altijd tonen, ongeacht de positie hier.

 9. Klik op: Voltooien.

Pagina-onderdeel met reacties toevoegen bij dossieritem InSite

Als je bij verschillende typen dossieritem een ander reactie-overzicht wilt tonen en je hebt daarvoor één of meerdere nieuwe pagina's gemaakt, dan voeg je deze nieuwe pagina's toe als pagina-onderdeel.

Pagina-onderdeel met reacties bij dossieritem InSite toevoegen:

 1. Open InSite in de Sitebeheer-modus.
 2. Ga naar: de eigenschappen van het dossieritem met het type waarvoor je een nieuwe weergave als pagina-onderdeel wilt aanmaken.

  Als je bij verschillende typen dossieritem verschillende reactie-overzichten wilt hebben, dan voer je deze procedure hierna nogmaals uit in de eigenschappen van het andere type dossieritem.

 3. Klik op: Pagina-onderdeel toevoegen / Onderdeel uit bestaande pagina.

  Ins_Afbeelding gebruiker bij reactie instellen (dossier) (10)

  Je selecteert Reacties bij dossier als je de meegeleverde weergave wilt toevoegen.

 4. Klik op: Aanmaken.
 5. Klik op: Concept opslaan.
 6. Klik op: Publiceren.
 7.  Ins_Afbeelding gebruiker bij reactie instellen (dossier) (25)

  Je ziet nu de initiële versie van het nieuwe pagina-onderdeel met de reacties. De weergave is van het type overzicht Uitgebreide weergave. Je ziet hierin de kolommen in dezelfde volgorde als de velden in de gegevensverzameling. Je kunt de eigenschappen van de weergave aanpassen.

Getoonde reacties bij dossier in InSite anders weergeven

Je kunt de reacties in het reactie-overzicht bij dossieritems anders tonen. Hiervoor wijzig je de eigenschappen van het pagina-onderdeel. Je hebt verschillende typen overzicht tot je beschikking: uitgebreide weergave, simpele weergave en lijst. Bij alle typen overzicht is de afbeelding (uit de persoongegevens) zichtbaar. Alleen bij de typen overzicht Lijst en Uitgebreide weergave is ook een silhouet zichtbaar als er geen afbeelding beschikbaar is. Dit is alleen mogelijk voor InSite.

Let op: 

Als je in het reactie-overzicht bij bepaalde typen dossieritem geen afbeelding en bij andere wel wilt zien, dan moet je een nieuwe pagina met afbeelding toevoegen en daarvan de weergave wijzigen.

De lijst-weergave heeft specifieke instellingen die van belang zijn bij afbeeldingen:

 • Een afbeelding wordt altijd als eerste getoond als dit veld is opgenomen in de gegevensverzameling, ongeacht de positie van het veld in de gegevensverzameling.
 • Alleen bij dit type overzicht kun je instellen hoeveel velden Profit moet tonen in de regel per reactie. Dit hangt samen met de positie van het veld in de Velden in de gegevensverzameling. Als er een afbeelding in de gegevensverzameling voorkomt, is het aantal in dit veld exclusief het afbeeldingsveld.
 • In de Lijst-weergave van het reactie-overzicht toont Profit de instuurdatum met een relatieve omschrijving. Bijvoorbeeld 'Zojuist' of '2 uur geleden'.

Getoonde reacties bij dossier in InSite anders weergeven:

 1. Open InSite in Sitebeheer-modus als je dit nog niet gedaan hebt.
 2. Open opnieuw de eigenschappen van het dossieritem waarbij je de afbeelding bij de reacties wilt tonen.
 3. Klik op: Bewerken.
 4. Klik op: Indeling.
 5. Selecteer het pagina-onderdeel met de reacties. In dit voorbeeld is dit Reacties bij dossier met afbeelding/silhouet. Dit kan ook het standaard pagina-onderdeel Reacties zijn.
 6. Klik op: Eigenschappen.
 7. Wijzig Type overzicht naar Lijst als je aan wilt geven hoeveel velden getoond moeten worden.

  Ins_Afbeelding gebruiker bij reactie instellen (dossier) (10)

 8. Selecteer een waarde bij Formaat afbeelding weergave als je de afbeelding groter of kleiner wilt weergeven dan nu het geval is.
 9. Vul een waarde in bij: Aantal velden per regel.

  Als er een afbeelding in de gegevensverzameling staat, toont Profit deze altijd. Het aantal geldt dan voor de overige velden.

 10. Vink Geen tekst boven afbeelding aan als je niet wilt dat het eerstvolgende veld, bijvoorbeeld de datum, boven de afbeelding van de gebruiker verschijnt.
 11. Klik op: Aanpassen.
 12. Klik op: Concept opslaan.
 13. Klik op: Publiceren.
 14. Klik op Ja bij de melding..
 15. Klik op: Bewerken afsluiten.

  Ins_Afbeelding gebruiker bij reactie instellen (dossier) (30)

  Je ziet de reacties in de lijst-weergave.De gebruiker zonder afbeelding zie je met een silhouet. De tijd is relatief, '2 uur geleden'. De datum staat boven de afbeelding omdat je in de eigenschappen niet hebt aangegeven dat je dit niet wilt.

Direct naar

 1. Workflow aanpassen
 2. Taak tussenvoegen in workflow
 3. Taak of actie verwijderen
 4. Afbeelding gebruiker bij reactie
 5. Controles op foutmeldingen
 6. Gebruikers in een workflow bijwerken
 7. Workflow verwijderen of blokkeren