Taak of actie verwijderen uit workflow

Je kunt een taak of actie verwijderen uit een workflow. Hierbij worden gekoppelde taken en acties ook verwijderd. Er is echter ook een manier om te voorkomen dat gekoppelde taken en acties worden verwijderd.

Inhoud

Taak of actie en vervolgtaken/-acties verwijderen

Selecteer de taak of actie en druk op Delete. Alle vervolgtaken en acties worden ook verwijderd.

Let op:

Als je een taak of actie verwijdert krijg je geen melding. Als je de verkeerde taak hebt verwijderd kun je met Ctrl+Z het verwijderen ongedaan maken.

Ins_Actie verwijderen (10)

.

Taak of actie verwijderen maar vervolgtaken-acties behouden

Je kunt een taak of actie verwijderen, maar vervolgacties/-taken behouden. Gebruik een van deze methodes.

Methode 1: Vervolgactie behouden met knippen en plakken:

Met knippen en plakken kun je een actie (en alle vervolgacties-/en taken) verplaatsen.

 1. Klik de actie die je wilt behouden.
 2. Klik op Knippen (Ctrl+X)
 3. Klik op de gewenste taak.
 4. Klik op Plakken (Ctrl+C).

Methode 2: Vervolgtaak behouden door taak te koppelen:

 1. Voeg een dummy actie toe.
 2. Deze actie moet verwijzen naar de taak achter de te verwijderen taak.

  In het onderstaande voorbeeld wil je de taak Arbeidsovereenkomst controleren verwijderen. Zorg ervoor, dat de dummy actie verwijst naar de vervolgtaak Ter ondersteuning PZ.

 3. Verwijder de taak, in dit voorbeeld Arbeidsovereenkomst controleren.

  De vervolgtaak Ter ondersteuning PZ wordt nu aan de dummy actie gekoppeld.

 4. Pas je workflow aan, zodat deze weer goed loopt.

Direct naar

 1. Workflow aanpassen
 2. Taak tussenvoegen in workflow
 3. Taak of actie verwijderen
 4. Afbeelding gebruiker bij reactie
 5. Controles op foutmeldingen
 6. Gebruikers in een workflow bijwerken
 7. Workflow verwijderen of blokkeren