Sectiebreedte en uitvulkolom vastleggen

Nadat je de sectie-indeling hebt vastgelegd, kun je de breedte van secties vastleggen. Zie ook de uitleg over marges en padding.

Als je begint met de sectie-indeling hebben alle rijen dezelfde hoogte. Je kunt de hoogte van een sectierij niet instellen, deze wordt bepaald door de content die je in de sectie zet. Ook achtergrondafbeelding en -kleur zijn afhankelijk van de content.

Je hebt de volgende mogelijkheden:

 • Alle secties zijn even breed.

  Als je site 1000 pixels breed is en je deelt deze in vier gelijke secties in, dan heeft elke sectie een standaardbreedte van 250px.

 • Breedte zelf bepalen met één uitvulsectie

  Je gebruikt één uitvulsectie. Bij de andere secties vul je de breedte in. De uitvulsectie krijgt de resterende breedte.

  Voorbeeld:

  De breedte van je site is 1000 pixels.

  Je voegt een regel met drie secties toe. Sectie 1 is 450px breed en sectie 2 is 300px breed. De rechtersectie is de uitvulsectie, de breedte wordt automatisch bepaald.

 • Breedte zelf bepalen met uitvulsecties links en rechts.

  Bij de andere secties vul je de breedte in. De uitvulsecties links en rechts delen (50/50) de resterende breedte.

  Bijvoorbeeld:

  De breedte van de site is 1.000px. Je hebt een sectierij ingedeeld in vijf secties. De drie middensecties hebben een breedte van elk 250 px (samen 750px). Dit betekent dat de linker- en rechtersectie samen een breedte hebben van 250px. Deze wordt 50/50 gedeeld, dus de linker- en rechtersectie zijn elk 125 px.

Daarnaast kun je per sectie de buitenmarges bepalen.

Secties indelen:

 1. Ga naar het tabblad: Pagina. Klik op: Bewerken.
 2. Klik op: Secties.
 3. Uitvulkolom instellen:
  1. Klik op: Sectierijen.

  2. Klik op de sectierij die je wilt indelen.
  3. Klik op: Eigenschappen.
  4. Selecteer de uitvulsectie.
  5. Klik op: Aanpassen.
 4. Sectiebreedte instellen:
  1. Klik op: Secties..
  2. Klik op de sectie die je wilt indelen.
  3. Klik op: Eigenschappen.

  4. Vul de breedte in. Bij de uitvulsectie(s) kan dit niet, want dan wordt de breedte automatisch bepaald.
  5. Vul eventueel de marges in.
  6. Klik op: Aanpassen.

Direct naar

 1. Portalpagina's InSite en OutSite
 2. Portalpagina aanmaken
 3. Portalpagina indelen
 4. Sectiebreedte en uitvulkolom vastleggen
 5. Content toevoegen