Portalpagina's InSite en OutSite

Portalpagina’s hebben een vrije indeling, waardoor je knoppen, overzichten, video’s, tekst en afbeeldingen op één pagina kunt samenbrengen. De belangrijkste pagina's op een site, zoals de startpagina, zijn vaak portalpagina's.

Beschrijving

Een portalpagina heeft de breedte van de site. Bij een nieuwe portalpagina maak je eerst de sectie-indeling, dit is een raamwerk voor de content die je op de pagina wilt plaatsen. Als je het raamwerk klaar hebt, kun je aan de slag met de content (o.a. tekstblokken, banners, video's, afbeeldingen en fotogalerijen). Je leest hieronder meer over de sectie-indeling en het gebruik van marges en padding.

Sectie-indeling maken

De sectie-indeling bestaat uit sectie-rijen die ingedeeld zijn in secties (blokken). Je bepaalt per rij zelf hoeveel secties de rij bevat. De secties kunnen allemaal even breed zijn, maar het is ook mogelijk om één afwijkende sectie te hebben, de uitvulsectie.

De secties hebben marges die de ruimte tussen de secties bepalen. Door de ruimte tussen de secties wordt de achtergrondkleur of -afbeelding van de site zichtbaar. Als de marges op 0 staan, plakken de secties tegen elkaar aan.

Als je begint met de sectie-indeling hebben alle rijen dezelfde hoogte. Je kunt de hoogte van een sectierij niet instellen, deze wordt bepaald door de content die je in de sectie zet. Ook achtergrondafbeelding en -kleur zijn afhankelijk van de content.

Voorbeeld:

In het voorbeeld zie je een site met drie sectierijen. In de eigenschappen van de site is een breedte van 1.200 pixels vastgelegd.

  • De eerste sectierij heeft drie secties met dezelfde breedte. Tussen de secties zitten marges links/rechts van 10 pixels. Hierdoor worden de secties smaller.
  • De tweede sectierij heeft rechts een sectie met een vaste breedte van 380 pixels. Door de tussenmarges blijft er 800px over voor de uitvulsectie. Als je de rechtersectie een grotere vaste breedte zou geven, zou de uitvulkolom automatisch smaller worden.
  • De secties hebben ook boven- en ondermarges (niet weergegeven in de afbeelding) waardoor de sectierijen niet tegen elkaar plakken.

Padding en marges

De marges van de secties bepalen de ruimte tussen de secties. Bij de content die je in de secties plaatst, kun je padding toepassen. Dit zijn binnenmarges binnen een content-onderdeel. Een content-onderdeel kan een eigen achtergrondkleur hebben. Door het gebruik van padding kan deze achtergrondkleur zichtbaar worden in de sectie.

Voorbeeld:

Een sectie bevat een content-onderdeel, namelijk een afbeelding. Het content-onderdeel heeft een padding van 8 (links, rechts, boven en onder). Hierdoor wordt de achtergrondkleur van het content-onderdeel zichtbaar.

Als het plaatje hoger zou zijn, zou de hele sectierij ook hoger worden.

Werkwijze

Zie ook