Algemene functionaliteit in InSite en OutSite

Je kunt op de site allerlei algemene functies toevoegen. Je kunt hierbij denken aan het toevoegen van een Zoekknop, het instellen van het logo en het blokkeren van de site.

Beschrijving

Heb je nog geen site, dan voegt de sitebeheerder deze toe in Profit. Als de site eenmaal draait, onderhoud je deze grotendeels in de site zelf ("What you see is what you get"). Een Profit-site is altijd gekoppeld aan een specifieke omgeving en kan informatie uit die omgeving gebruiken, bijvoorbeeld signalen, allerlei overzichten, workflows, etc.

Een site bestaat doorgaans uit verschillende pagina's. Voor die pagina's levert Profit een aantal sjablonen mee. Deze sjablonen kun je als het gaat om de banners, stijl en content aanpassen aan je eigen wensen. De standaard sjablonen zijn zo ingericht dat ze direct de gegevens in Profit gebruiken. Het cursussjabloon is bijvoorbeeld gekoppeld aan Profit Cursusmanagement. En het CRM-sjabloon is gekoppeld aan de organisatie- en persoonsgegevens in Profit CRM.

Voorbereiding

  • Site inrichten

    Tijdens het opbouwen van de site richt je ook functionaliteit in. Zo moet je bijvoorbeeld het categoriseren van de pagina 's en het type pagina activeren.

Werkwijze

Zie ook

Video