Nieuwe workflow insturen vanuit workflow

Je kunt vanuit een workflow een andere workflow (of meerdere workflows) starten. Hierbij kun je veldwaarden overhevelen van de workflow naar het nieuwe dossieritem. Het is niet mogelijk om een bijlage van een dossieritem/workflow over te nemen naar een nieuw dossieritem/workflow.

Daarnaast is dit alleen mogelijk bij eigen type dossieritems. Zie verder ook de uitleg over toestaan dat het nieuwe dossieritem kan worden aangepast, of niet.

Inhoud

Video

Voorbereiding

In de workflow koppel je een te starten type dossieritem. Controleer de inrichting van het te starten type dossieritem.

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. Open het te starten type dossieritem, tabblad Algemeen.
 3. Vink het veld Aanleiding aan.
 4. Ga naar het tabblad Bestemming Extra.
 5. Zet de bestemming Dossieritem minimaal op Optioneel.

Workflow inrichten voor aanmaken nieuwe workflow

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. Open de eigenschappen van het type dossieritem.
 3. Ga naar het tabblad: Workflows.
 4. Open de eigenschappen van de workflow.
 5. Voeg een actie toe waarmee je de nieuwe workflow aanmaakt.
 6. Selecteer het type dossieritem (je ziet alleen typen waarbij het veld Aanleiding is aangevinkt).
 7. Geef aan of het nieuwe dossieritem aanpasbaar is, of niet aanpasbaar. Bij een aanpasbaar dossieritem wordt het nieuwe dossieritem getoond nadat de gebruiker op de actie heeft geklikt. Vervolgens gaat het dossieritem de flow in.

  Let op:

  Een nieuw dossieritem kan in InSite of OutSite worden aangemaakt. Aanmaken in OutSite is alleen mogelijk als het nieuwe dossieritem niet wijzigbaar is.

  Bij niet aanpasbaar gaat het dossieritem direct de flow in, het is dan essentieel dat alle velden goed gevuld zijn.

 8. Je kunt veldwaarden opgeven die worden doorgegeven naar het nieuwe dossieritem. Als voor de nieuwe workflow kenmerken nodig zijn, moet je deze in ieder geval doorgeven.

Profiel koppelen voor nieuwe workflow:

Je kunt naast het koppelen van een type dossieritem nu ook een aanmaakprofiel van een vrij type dossieritem koppelen. Dit biedt de volgende mogelijkheden:

 • Het aanmaakprofiel met bijbehorende aanmaken-, aanpassen- en tonenpagina worden gebruikt.
 • Als aan het aanmaakprofiel ook een beoordeelprofiel is gekoppeld, dan zal dit ook worden toegepast.
 • Als aan het aanmaakprofiel een document (van de DocumentGenerator) gekoppeld is, dan zal dit document automatisch worden gegenereerd.

Je kunt voorkeurwaarden gebruiken in het nieuwe dossieritem, maar hierbij geldt het volgende onderscheid:

 • Je gebruikt Insturen dossieritem (aanpasbaar)

  De context van het aanmaakprofiel wordt gebruikt.

 • Je gebruikt Insturen dossieritem (niet aanpasbaar)

  De context van het aanmaakprofiel NIET wordt gebruikt. Gebruik de workfloweditor om de velden de juiste waarden toe te kennen.

Stappenplan:

 1. Open de workflow.
 2. Bepaal of het in te sturen dossieritem wel of niet aanpasbaar is. Bij de keuze Insturen dossieritem (niet aanpasbaar) houdt je rekening met de volgende aandachtspunten:
  • Het aanmaakprofiel moet een gekoppeld beoordeelprofiel hebben. Zo niet, dan kom je terecht op de standaard beoordelen-pagina van het dossieritem.
  • De velden moeten correct gevuld worden. Dit leg je vast in de workfloweditor, niet in het profiel (want de context van het profiel wordt genegeerd).
 3. Koppel het type dossieritem en het aanmaakprofiel.

Meerdere workflows insturen

Je kunt meerdere dossieritems achter elkaar aanmaken.

Plaats de acties en taken in een treintje achter elkaar en zorg ervoor, dat elke actie conditioneel wordt doorgestart. Dit doe je met de conditie Altijd.

Direct naar

 1. Workflow bouwen