Vervolgtaak toekennen aan actie

Je kunt aan een actie een vervolgtaak koppelen. Deze vervolgtaak kan een actie in de workflow zijn, het einde van de workflow of een nieuwe taak in de workflow.

Als bij een aanvraag meer informatie nodig is, voeg je de actie Afhandelen toe waarbij je de eerste actie van de workflow als vervolgtaak koppelt. De instuurder kan de informatie toevoegen en de workflow opnieuw insturen.

Een actie kan leiden tot een vervolgtaak als de actie door één gebruiker wordt uitgevoerd, of door meerdere gebruikers. Een actie kan ook worden uitgevoerd op basis van een conditie, zie de aparte toelichting.

Inhoud

Na kiezen actie naar vervolgtaak

Als de workflow direct na het selecteren van de actie door moet naar de vervolgtaak, selecteer je Na kiezen actie.

Dit doe je bijvoorbeeld omdat je informatie mist of omdat je de aanvraag niet mag beoordelen.

Vervolgtaak na kiezen actie instellen:

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. Open de eigenschappen van het type dossieritem.
 3. Ga naar het tabblad: Workflows.
 4. Open de eigenschappen van de workflow.
 5. Klik op: de eerste actie van de workflow.
 6. Selecteer waar de vervolgtaak heengaat:
  • een bestaande actie
  • het einde van de workflow
  • een nieuwe taak
 7. Selecteer Na kiezen actie bij Naar vervolgtaak als.
 8. Voeg eventueel nog meer taken en acties toe.
 9. Klik op: Concept publiceren.

Na kiezen actie meerdere gebruikers vervolgtaak

Als één gebruiker een actie uitvoert, gaat de workflow naar de volgende taak. Soms is dit niet gewenst, omdat je wilt dat meerdere gebruikers de actie uitvoeren. Dit doe je bijvoorbeeld als een ter infotaak door verschillende gebruikers gelezen moet worden en de taak daarna door mag om verder af te handelen.

Let op:

Op deze werking zijn twee uitzonderingen. Als een taak gedelegeerd wordt terwijl ALLE gebruikers de taak moeten afhandelen, dan gaat deze verantwoordelijkheid over op de medewerker aan wie de taak gedelegeerd wordt. Zie verder Actie overdragen uitvoeren.

Als een workflowtaakmanager de actie uitvoert, dan gaat de workflow door naar de volgende taak. Het verplicht afhandelen door meerdere gebruikers wordt dan dus genegeerd.

Vervolgtaak na kiezen actie meerdere gebruikers instellen:

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. Open de eigenschappen van het type dossieritem.
 3. Ga naar het tabblad: Workflows.
 4. Open de eigenschappen van de workflow.
 5. Klik op: de eerste actie van de workflow.
 6. Selecteer Na kiezen actie meerdere gebruikers bij Naar vervolgtaak als.

Direct naar

 1. Workflow bouwen