thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Braspa Professional OCI-koppeling

In de koppeling met Braspa Professional worden de volgende onderdelen uitgewisseld:

  • OCI-koppeling (Profit neemt het winkelmandje van de webshop over naar InSite).
  • XML-order (Profit verstuurt de inkooporder in XML-formaat naar de leverancier Braspa Professional.

Overal waar hierna 'leverancier' staat, kun je Braspa Professional lezen.

Inhoud

Type koppeling

Type koppeling:

Inkoopaanvraag, koppeling niet aanpasbaar

De inkoopaanvraagregels die Profit overneemt vanuit de website van deze inkooprelatie kunnen in InSite aangepast worden. Raadpleeg de tabel om te zien welke wijzigingen mogelijk zijn.

Wijzigingen in inkoopaanvraag vanuit webshop mogelijk?

Regels wijzigbaar qua aantallen:

nee

Regels verwijderbaar:

nee

Regels toe te voegen in de aanvraag in InSite:

nee

Inrichting OCI-profiel

Let op:

Neem altijd contact op met de leverancier om de OCI-koppeling tot stand te brengen. Het kan zijn dat de leverancier in zijn systeem nog aanpassingen moet doen om de OCI-koppeling met jouw organisatie goed te laten werken.

Ook als je al een gebruikersnaam/wachtwoord hebt voor het bestellen via de huidige webshop moet je contact opnemen met de leverancier om te checken of alle instellingen goed staan.

Om de koppeling in gebruik te nemen moet je minimaal één OCI-profiel inrichten. Klik hier voor de algemene inrichting van OCI-profielen. .

Voor Braspa Professional gelden bij de inrichting van het OCI-profiel de volgende aandachtspunten:

Veld

Instelling

Toelichting

URL OCI-koppeling

Niet wijzigbaar

Niet aanpasbaar. Ingesteld in OCI-definitie.

Test URL beschikbaar

n.v.t.

-

Gebruikersnaam OCI-koppeling

Verplicht

 Op te vragen bij leverancier

Wachtwoord OCI-koppeling

Verplicht

 Op te vragen bij leverancier

URL Export (XML-order)

Https

Op te vragen bij leverancier

Gebruikersnaam OCI-koppeling

Verplicht

Op te vragen bij leverancier

Wachtwoord OCI-koppeling

Verplicht

Op te vragen bij leverancier

Debiteurnummer leverancier

Verplicht

Onderdeel van de To credential in de header van de inkooporder (cXML).

Voorkeur artikelgroep

Verplicht

Vanuit de webshop stuurt de leverancier artikelgroepen mee. Deze kun je in het OCI-profiel koppelen aan de artikelgroepen in Profit. Er is altijd één voorkeur artikelgroep nodig, voor het geval er artikelgroepen vanuit de leverancier komen die niet gekoppeld zijn in Profit.

Bezorgkosten worden niet doorgestuurd. Deze worden altijd toegevoegd door Braspa Professional.

Zie ook:

Webshop Punchout

Na het vullen van de winkelwagen zal de leverancier via een HTTPS POST een bericht terug sturen naar InSite. De volgende velden worden meegestuurd:

Let op!

Niet alle velden worden in Profit verwerkt.

OCI-Field

Omschrijving

Profit veld

NEW_ITEM-LINE

Line - Volgnummer van de artikelregel

-

NEW_ITEM-MATNR

Matnr - SRM code van item

-

NEW_ITEM-DESCRIPTION

Description - Omschrijving van product

Omschrijving

NEW_ITEM-LONGTEXT

Longtext – Tekst veld voor item

Opmerking

NEW_ITEM-CURRENCY

Currency – Valuta van item

Valuta

NEW_ITEM-PRICEUNIT

Priceunit – Prijs per eenheid

Opmerking

NEW_ITEM-QUANTITY

Quantity – Aantal van item

Aantal besteld

NEW_ITEM-UNIT

Unit – Eenheid van item

Eenheid

NEW_ITEM-PRICE

Price – Prijs van item

Prijs

NEW_ITEM-VENDORMAT

Vendormat – Itemcode van leverancier

Itemcode leverancier

NEW_ITEM-MATGROUP

Matgroup – Artikelgroep van item

Artikelgroep

NEW_ITEM-CUST_FIELD1

Cust_Field1 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

BTW percentage

NEW_ITEM-CUST_FIELD2

Cust_Field2 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

Referentie inkooprelatie

NEW_ITEM-CUST_FIELD3

Cust_Field3 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

Gewenste leverdatum

NEW_ITEM-CUST_FIELD4

Cust_Field4 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

-

Artikel aanmaken

Profit voegt de artikelen die je besteld hebt in de webshop van de leverancier automatisch in Profit toe en doet dat o.a. als volgt:

Veld

Verplicht/

optioneel

Toelichting

Technische info

Itemcode

V

Code wordt bepaald via autonummering

NVT

Omschrijving

V

Wordt overgenomen van de webshop

NEW_ITEM-Description

Eenheid

V

Wordt als basiseenheid aangemaakt als er één eenheid meekomt.

NEW_ITEM-Unit

Inkooprelatie

V

Wordt overgenomen vanuit het OCI- profiel

NVT

Itemcode inkooprelatie

V

Op dit veld wordt een match gemaakt of het artikel uit de webshop al bestaat.

NEW_ITEM-VendorMat

Omschrijving itemcode inkooprelatie

V

Profit neemt de omschrijving van het artikel uit de webshop over. De omschrijving van het artikel en Omschrijving itemcode inkooprelatie zijn dus hetzelfde.

NEW_ITEM-Description

Besteleenheid inkooprelatie

V

Wordt overgenomen vanuit de eenheid. Zie hierboven

NEW_TEM-Unit

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die als inkoopprijs bij het item wordt opgeslagen.

NEW_ITEM-Price

Land wetgeving

V

Bepaald aan de hand van het Land wetgeving uit de administratie in de factureringsinstellingen.

NVT

Btw-tariefgroep

V

Bepaald op basis van btw-percentage en land wetgeving

NEW_ITEM-Cust_Field1

Artikelgroep

nvt

Vanuit de aanvraag in de webshop worden de artikelgroepen meegestuurd. Op basis van de inrichting van de artikelgroepen in het OCI-profiel bepaalt Profit vervolgens de artikelgroep.

NEW_ITEM-MATGROUP

De kolom ‘Technische info’ is toegevoegd ten behoeve van technische ondersteuning. De inkooprelaties sturen de waarde van een specifiek veld mee in dit veld.

Bij het aanmaken van artikelen vanuit een OCI-koppeling vindt altijd een controle plaats of het bestelde artikel al bestaat. Dit gebeurt op basis van de Itemcode inkooprelatie die in Profit dan gevuld moet zijn.

Artikelgroepen

Selecteer bij inrichting van het OCI-profiel bij het veld Voorkeur artikelgroep de artikelgroep waar Profit de artikelen die je via de webshop bestelt, aan moet koppelen. De artikelgroep bepaalt de grootboekrekeningen voor de financiële sturing.

Dit geldt qua artikelgroepen voor deze OCI-koppeling:

Vanuit de webshop worden de artikelgroepen meegestuurd. Als je niet wilt dat alle bestelde artikelen in de voorkeur artikelgroep terechtkomen, maak je een koppeling tussen de productgroepen van de inkooprelatie en je eigen artikelgroepen. Op deze manier bepaal je per artikelgroep in welke andere artikelgroepen de artikelen van de webshop terechtkomen en op welke rekening de kosten (rekening inkoop) geboekt worden.

Zie ook:

Artikelgroepen koppelen qua moment

Inkoopaanvraagregel aanmaken

Vanuit de webshop krijg je de gegevens van de leverancier en Profit maakt de bestelling als inkoopaanvraag in InSite aan. De artikelen die besteld zijn vormen de regels in de inkoopaanvraag. Op de inkoopaanvraagregel worden velden vastgelegd. In onderstaande tabel staan de velden met de belangrijkste aandachtspunten vanuit de koppeling met deze leverancier.

Veld

Verplicht/

optioneel

Toelichting

Technische info

Vanaf welk niveau

Itemcode

V

Code van het aangemaakte artikel.

 

Vanuit artikel

Eenheid

V

Besteleenheid

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Omschrijving

V

Standaard artikelomschrijving

NEW_ITEM-Description

Vanuit artikel

Aantal

V

Aantal van de bestelde eenheid

NEW_ITEM-Quantity

Vanuit bestelling

Besteleenheid inkooprelatie

V

Wordt overgenomen vanuit de eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Gewenste leverdatum

V

Leverdatum

NEW_ITEM-Cust_Field3

Vanuit bestelling

Opmerking

V

Referentie van de order bij Braspa Professional

NEW_ITEM-Cust_Field2

Vanuit bestelling

Velden in de XML-inkooporder

In onderstaande tabel zie je welke velden meegaan in de XML in de inkooporder.

Veld

Verplicht/ Optioneel

Toelichting

Header/ Regel in order

Vanaf welk niveau

Header

 

 

 

 

 

From - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Referentie inkooprelatie.

Kop van inkooporder

 

To - Credential

 

 

 

 

 

Dit veld is opgebouwd uit een samenvoeging van de volgende velden en creeert voor Braspa Professional een unieke sleutel per factuuradres:
- Debiteurnummer leverancier (uit OCI-profiel)
- Postcode (uit administratie)
- Huisnummer (uit administratie)
- Huisnummer toevoeging (uit administraIdentitytie)

Debiteurnummer leverancier

OCI-profiel in AFAS

 

Sender - Credential

Verplicht veld waarmee Braspa Professional weet welke klant de order heeft aangeleverd. 

 

 

 

 

Identity

Naam van factuuradres

Vaste waarde in de cXML

Request

 

 

 

 

 

OrderRequest - OrderRequestHeader

Is de code van het afleveradres vanuit AFAS. Deze gebruikt Braspa Professional voor de mapping van de routeplanning.

 

 

 

 

orderID

Ordernummer van de verstuurde order

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

 

orderDate

Besteldatum

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

 

requestedDeliveryDate

Gewenste leverdatum

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

OrderRequestHeader - Total

 

 

 

 

 

Money

Totale waarde van inkooporder + valuta code. De valuta code zal altijd EUR zijn

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

OrderRequestHeader - ShipTo

 

 

 

 

\ShipTo - Address

 

 

 

 

 

Address

Het ID en landcode van het afleveradres

Afleveradres kan gekoppeld met de tabel Afleveradressen leverancier. De match tussen ingegeven ID en Profit ID zal naar gekozen worden. Als er geen koppeling is gemaakt zal het Profit addressID getoont worden.

 

 

Name

Omschrijving van het afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

\Address - PostalAddress

 

 

 

 

 

DeliverTo

Naam van afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

Street

 

 

 

 

City

 

 

 

 

PostalCode

 

 

 

 

Country

 

 

 

\Address - Email

 

 

 

 

 

Email

 

 

 

\Address - Phone

 

 

 

 

\Phone - TelephoneNumber

 

 

 

 

 

CountryCode

Telefoonnummer

Landcode die is gekoppeld aan het ingestelde afleveradres

 

 

AreaOrCityCode

N/A

 

 

 

Number

Telefoonnummer van het afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

 

 

 

 

OrderRequestHeader - BillTo

 

 

 

 

\Billto - Address

 

 

 

 

 

Address

Het Profit ID en landcode van het factuuradres

1. Landcode van factuuradres 2. Een combinatie van debiteurnummer leverancier, postcode, huisnummer, toevoeging huisnummer.

 

 

Name

Omschrijving van het afleveradres

Ingestelde factuuradres in AFAS.

 

\Address - PostalAddress

 

 

 

 

 

DeliverTo

Naam van afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

Street

Straatnaam

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

City

Stad

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

PostalCode

Postcode

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

Country

Land

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

\Address - Email

 

 

 

 

 

Email

 

 

 

\Address - Phone

 

 

 

 

\Phone - TelephoneNumber

 

 

 

 

 

CountryCode

Telefoonnummer

Landcode die is gekoppeld aan het ingestelde afleveradres

 

 

AreaOrCityCode

N/A

 

 

 

Number

Telefoonnummer van het afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

ItemOut

 

 

 

 

 

 

Quantity

Aantal

Aantal in inkooporderregel

 

 

lineNumber

regelnummer, volgnummer

Volgnummer van de inkooporderregel

 

 

requestedDeliveryDate

Gewenste leverdatum

Opgegeven gewenste leverdatum van het artikel

 

\ItemID

 

 

 

 

 

SupplierPartID

Itemcode inkooprelatie

Inkooporderregel

 

\ItemDetail

 

 

 

 

\ItemDetail - UnitPrice

 

 

 

 

 

Money

Prijs per eenheid

Inkooporderregel

 

\ItemDetail - Description

Description

Omschrijving

Inkooporderregel

 

\ItemDetail - UnitofMeasure

UnitOfMeasure

Besteleenheid

Inkooporderregel

XML-order

Bij deze OCI-koppeling kunnen inkooporders via XML aangeleverd worden.

Voorbeeld XML-bestand

Raadpleeg hier een voorbeeldbestand van de cXML-inkooporder voor de OCI-koppeling met Braspa Professional.

Direct naar

  1. Beschrijvingen specifieke OCI-koppelingen

Process

OCI

Work area

Ordermanagement