thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Daily Fresh Food OCI-koppeling

In de koppeling met Daily Fresh Food worden de volgende onderdelen uitgewisseld:

  • OCI-koppeling (Profit neemt het winkelmandje van de webshop over naar InSite).
  • XML-order (Profit verstuurt de inkooporder in XML-formaat naar de leverancier

Overal waar hierna 'leverancier' staat, kun je Daily Fresh Food lezen.

Inhoud

Type koppeling

Type koppeling:

Inkoopaanvraag, koppeling niet aanpasbaar

Het overgenomen winkelmandje vanuit Daily Fresh Food is in InSite aanpasbaar. (De Profit-gebruiker kan het uit de webshop van Daily Fresh Food aanpassen in InSite). Raadpleeg de tabel om te zien welke wijzigingen mogelijk zijn.

Wijzigingen in inkoopaanvraag vanuit overgenomen winkelmandje mogelijk?

Regels wijzigbaar qua aantallen:

ja

Regels verwijderbaar:

nee

Regels toe te voegen in de aanvraag in InSite:

nee

Inrichting OCI-profiel

Let op:

Neem altijd contact op met de leverancier om de OCI-koppeling tot stand te brengen. Het kan zijn dat de leverancier in zijn systeem nog aanpassingen moet doen om de OCI-koppeling met jouw organisatie goed te laten werken.

Ook als je al een gebruikersnaam/wachtwoord hebt voor het bestellen via de huidige webshop moet je contact opnemen met de leverancier om te checken of alle instellingen goed staan.

Om de koppeling in gebruik te nemen moet je minimaal één OCI-profiel inrichten. Klik hier voor de algemene inrichting van OCI-profielen.

Voor Solar Nederland gelden bij de inrichting van het OCI-profiel de volgende aandachtspunten:

Veld

Instelling

Toelichting

URL OCI-koppeling

Niet wijzigbaar

Niet aanpasbaar. Ingesteld in OCI-definitie.

Test URL beschikbaar

Ja

Niet aanpasbaar. Ingesteld in OCI-definitie.

Gebruikersnaam OCI-koppeling

Verplicht

 Op te vragen bij leverancier

Wachtwoord OCI-koppeling

Verplicht

 Op te vragen bij leverancier

URL Export (XML-order)

FTPs

Niet aanpasbaar. Ingesteld in OCI-definitie.

Gebruikersnaam OCI-koppeling

Verplicht

Niet aanpasbaar. Ingesteld in OCI-definitie.

Wachtwoord OCI-koppeling

Verplicht

Niet aanpasbaar. Ingesteld in OCI-definitie.

Voorkeur artikelgroep

Verplicht

Vanuit de webshop stuurt de leverancier artikelgroepen mee. Deze kun je in het OCI-profiel koppelen aan de artikelgroepen in Profit. Er is altijd één voorkeur artikelgroep nodig, voor het geval er artikelgroepen vanuit de leverancier komen die niet gekoppeld zijn in Profit.

Debiteurnummer leverancier

Verplicht (bij uitgaande orders)

Onderdeel van de From credential in de header van de inkooporder (cXML)

Webshop Punchout

Na het vullen van de winkelwagen zal de leverancier via een HTTPS POST een bericht terug sturen naar InSite. De volgende velden worden meegestuurd:

Let op!

Niet alle velden worden in Profit verwerkt.

OCI-Field

Omschrijving

Profit veld

NEW_ITEM-DESCRIPTION

Description - Omschrijving van product

Omschrijving

NEW_ITEM-MATNR

Matnr - SRM code van item

-

NEW_ITEM-VENDORMAT

Vendormat – Itemcode van leverancier

Itemcode leverancier

NEW_ITEM-QUANTITY

Quantity – Aantal van item

Aantal besteld

NEW_ITEM-UNIT

Unit – Eenheid van item

Eenheid

NEW_ITEM-PRICE

Price – Prijs van item

Prijs

NEW_ITEM-CURRENCY

Currency – Valuta van item

Valuta

NEW_ITEM-PRICEUNIT

Priceunit – Prijs per eenheid

-

NEW_ITEM-LEADTIME

Leadtime – levertijd van item in dagen

Gewenste leverdatum

NEW_ITEM-LONGTEXT

Longtext – Tekst veld voor item

Opmerking

NEW_ITEM-VENDOR

Vendor – SRM nummer van leverancier

-

NEW_ITEM-MANUFACTCODE

Manufactcode – SRM nummer van item van fabrikant

-

NEW_ITEM-MANUFACTMAT

MANUFACTMAT - Artikelnummer van de fabrikant van het item

-

NEW_ITEM-MATGROUP

Matgroup – Artikelgroep van item

Artikelgroep

NEW_ITEM-SERVICE

Service – Aanduiding als Item is een service is

-

NEW_ITEM-CONTRACT

Contract – Verwijzing naar gekoppelde contract

-

NEW_ITEM-CONTRACT_ITEM

Contract_Item - item binnen het SRM-contract

-

NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID

Ext_product_id – Unieke ID voor item in de catalogus van leverancier

-

NEW_ITEM-ATTACHMENT

Attachment – Bijlage bij item

-

NEW_ITEMATTACHMENT_TITLE

Itemattachment _title – Titel van bijlage

-

NEW_ITEMATTACHMENT_PURPOSE

Itemattachment _purpose – Doel van bijlage

-

NEW_ITEMEXT_SCHEMA_TYPE

Itemext_Schema_Type - Naam van een schema waarmee het is geïmporteerd

in de SRM-server van leverancier

-

NEW_ITEMEXT_CATEGORY_ID

Itemext_Category_Id – Unieke ID voor een externe category van het schema op de SRM-server. Dit is onafhankelijk van het schema dat wordt gebruikt.

-

NEW_ITEM-EXT_CATEGORY

Ext_Category – Unieke ID voor een externe category van het schema op de SRM-server. Dit is afhankelijk van het schema dat wordt gebruikt.

-

NEW_ITEM-SLD_SYS_NAME

Sld_Sys_name - Naam van het systeem in de SLD

-

NEW_ITEM-CUST_FIELD1

Cust_Field1 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

BTW percentage

NEW_ITEM-CUST_FIELD2

Cust_Field2 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

Opmerking

NEW_ITEM-CUST_FIELD3

Cust_Field3 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

Opmerking

NEW_ITEM-CUST_FIELD4

Cust_Field4 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

-

NEW_ITEM-CUST_FIELD5

Cust_Field5 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

Opmerking

NEW_ITEM-CUST_FIELD6

Cust_Field6 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

Besteleenheid
Opmerking

NEW_ITEM-CUST_FIELD7

Cust_Field7 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

Referentie inkooprelatie

NEW_ITEM-CUST_FIELD8

Cust_Field8 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

-

NEW_ITEM-CUST_FIELD9

Cust_Field9 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker

-

Regels kunnen niet worden verwijderd. De regel moet dan op 0 gezet worden in de inkoopaanvraag.

Let op!

Er kunnen geen artikelen worden toegevoegd, alleen Aantallen kunnen worden gewijzigd (of op 0-gezet of verwijderd)

Artikel aanmaken

Profit voegt de artikelen die je besteld hebt in de webshop van de leverancier automatisch in Profit toe en doet dat o.a. als volgt:

Profit-veld

Verplicht/

Optioneel

Toelichting op hoe Profit de waarde voor het artikel bepaalt

XML-veld vanuit leverancier

Itemcode

V

Profit bepaalt de itemcode via Autonummering.

nvt

Omschrijving

V

Neemt Profit over van de webshop van de leverancier.

NEW_ITEM-Description

Eenheid

V

Als er maar één eenheid meekomt uit de webshop, neemt Profit die als eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Inkooprelatie

V

Profit neemt de inkooprelatie uit het OCI-profiel over.

nvt

Itemcode inkooprelatie

V

Profit controleert dit veld om te zien of het artikel uit de webshop al in Profit voorkomt.

Raadpleeg dit in het artikel.

NEW_ITEM-VendorMat

Omschrijving itemcode inkooprelatie

V

Profit neemt de omschrijving van het artikel uit de webshop over. De omschrijving van het artikel en Omschrijving itemcode inkooprelatie zijn dus hetzelfde.

NEW_ITEM-Description

Besteleenheid inkooprelatie

V

Dit neemt Profit over uit het Profit-veld ‘Eenheid’. Zie hierboven.

NEW_ITEM-Unit

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die Profit vervolgens als inkoopprijs bij het artikel opslaat.

NEW_ITEM-Price

Land wetgeving

V

Profit bepaalt dit aan de hand van het Land wetgeving uit de administratie in de factureringsinstellingen.

nvt

Btw-tariefgroep

V

Profit bepaalt dit op basis van btw-percentage en Land wetgeving.

NEW_ITEM-Cust_Field1

Artikelgroep

nvt

Daily Fresh Food stuurt de artikelgroepen mee. Op basis van de inrichting van de artikelgroepen in het OCI-profiel bepaalt Profit vervolgens de artikelgroep.

NEW_ITEM-MATGROUP

Artikelgroepen

Selecteer bij inrichting van het OCI-profiel bij het veld Voorkeur artikelgroep de artikelgroep waar Profit de artikelen die je via de webshop bestelt, aan moet koppelen. De artikelgroep bepaalt de grootboekrekeningen voor de financiële sturing.

Dit geldt qua artikelgroepen voor deze OCI-koppeling:

Vanuit de webshop worden de artikelgroepen meegestuurd. Als je niet wilt dat alle bestelde artikelen in de voorkeur artikelgroep terechtkomen, maak je een koppeling tussen de productgroepen van de inkooprelatie en je eigen artikelgroepen. Op deze manier bepaal je per artikelgroep in welke andere artikelgroepen de artikelen van de webshop terechtkomen en op welke rekening de kosten (rekening inkoop) geboekt worden.

Zie ook:

Artikelgroepen koppelen qua moment

Inkoopaanvraagregel aanmaken

Vanuit de webshop krijg je de gegevens van de leverancier en Profit maakt de bestelling als inkoopaanvraag in InSite aan. De artikelen die besteld zijn vormen de regels in de inkoopaanvraag. Op de inkoopaanvraagregel worden velden vastgelegd. In onderstaande tabel staan de velden met de belangrijkste aandachtspunten vanuit de koppeling met deze leverancier.

Veld

Verplicht/

optioneel

Toelichting

Veld vanuit leverancier

Vanaf welk niveau

Itemcode

V

Code van het aangemaakte artikel.

 

Vanuit artikel

Eenheid

V

Besteleenheid

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Omschrijving

V

Standaard artikelomschrijving

NEW_ITEM-Description

Vanuit artikel

Aantal

V

Aantal van de bestelde eenheid

NEW_ITEM-Quantity

Vanuit bestelling

Besteleenheid inkooprelatie

V

Wordt overgenomen vanuit de eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die als inkoopprijs in de regel wordt toegevoegd.

NEW_ITEM-Price

Vanuit bestelling

De kolom ‘Veld vanuit leverancier’ is toegevoegd ten behoeve van technische ondersteuning. De leveranciers sturen de waarde van een specifiek veld mee op dit veld.

Klik hier voor een algemeen voorbeeld van een inkoopaanvraag in InSite.

XML-order - Velden in de XML-inkooporder

Profit levert orders via XML bij Daily Fresh Food aan. De velden in de XML-inkooporder worden op de onderstaande manier gevuld.

Velden:

Head element

Subelement(s)

Field

Toelichting

Bron

Header

 

 

 

 

 

From - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Debiteurnummer van de klant bij de leverancier. Verplicht bij de koppeling bij Daily Fresh Food. Zorg dat deze goed is ingevuld met de waarde die bekend is bij Daily Fresh Food.

OCI-profiel in AFAS

 

To - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Naam van de inkooprelatie

Vaste waarde in het cXML bestand

 

Sender - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Provider die de inkooporder verstuurd. Dit zal altijd AFAS zijn.

Vaste waarde in het cXML bestand

 

 

 

 

 

 

Sender - UserAgent

 

 

 

 

 

UserAgent

Omgeving waar de order vandaan komt.

Leeg in de cXML

Request

 

 

 

 

 

OrderRequest

 

 

 

 

\OrderRequestheader

 

 

 

 

 

OrderDate

Besteldatum

Kop van de inkooporder

 

 

RequestedDeliveryDate

Gewenste leverdatum

Kop van de inkooporder

 

 

TBloxOrderNr

Ordernummer

Kop van de inkooporder

 

 

SupplierOrderNo

Referentie inkooprelatie

Kop van de inkooporder

 

\OrderDetailOrder

 

 

 

 

 

No

Itemcode inkooprelatie

Regel van de inkooporder, inkooporderregels

 

 

Description

Omschrijving

n.v.t.

 

 

Quantity

Aantal

Regel van de inkooporder, inkooporderregels

 

 

Weight

Gewicht

n.v.t.

 

 

Portion

OCI-veld 3

Regel van de inkooporder, inkooporderregels

 

 

Price

Prijs per eenheid

Regel van de inkooporder, inkooporderregels

 

 

Amount

Totaal bedrag excl

Regel van de inkooporder, inkooporderregels

 

 

RequestedDeliveryDate

Gewenste leverdatum yyyymmdd

Kop van de inkooporder

 

 

InvocieUnitofMeasure

OCI-veld 5

Regel van de inkooporder, inkooporderregels

 

 

OrderUnitofMeasure

OCI-veld 6

Regel van de inkooporder, inkooporderregels

XML-order

Bij deze OCI-koppeling kunnen inkooporders via XML aangeleverd worden.

Voorbeeld XML-bestand

Raadpleeg hier een voorbeeldbestand van de cXML-inkooporder voor de OCI-koppeling met Daily Fresh Food.

Direct naar

  1. Beschrijvingen specifieke OCI-koppelingen

Process

OCI

Work area

Ordermanagement