Automatische registratie van visitor ID voor Google Analytics

Als een bezoeker een invulformulier heeft ingevuld, zal Profit automatisch een visitor ID registreren in Google Analytics en een bezoekerscode in de Profit-omgeving. Je kunt deze gegevens met elkaar in verband brengen en zo de effectiviteit van invulformulieren op de site nagaan.

Dit geldt voor invulformulieren, maar niet voor sollicitatieformulieren. Bij sollicitatieformulieren wordt de Visitor ID niet geregistreerd.

De visitor ID geldt per sessie en per gebruiker. Het opvragen van de Visitor ID uit Google Analytics valt buiten het bestek van Profit Help.

Visitor ID opvragen in een analyse:

Gebruik hiervoor een analyse op basis van een van de volgende gegevensverzamelingen:

 • Dossieritems (incl. autorisatie)
 • Dossieritems (excl. autorisatie)
 1. Ga naar: CRM / Uitvoer / Beheer / Analyse.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Kies voor: Gegevensverzameling.
 4. Zoek een van de gegevensverzamelingen op die hierboven worden genoemd.
 5. Klik op: Voltooien.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Open de gegevensverzameling.
 8. Voeg het veld Google Analytics bezoekerscode aan de gegevensverzameling:

Zie ook

Direct naar

 1. Site informatie
 2. inrichten
 3. Site statistieken
 4. Conversiemetingen via Google
 5. Adwords rendementsmetingen
 6. Automatische registratie van visitor ID voor Google Analytics