Lijstbegrippen

Een lijstbegrip verzamelt looncomponenten, grondslagen en parameters onder één noemer. Hiermee kun je op een eenvoudige wijze waarden uit meerdere loonelementen combineren en afbeelden op een rapport of andere vorm van output.

Inhoud

Beschrijving

Een lijstbegrip is vergelijkbaar met een grondslag. De verschillen tussen een lijstbegrip en een grondslag zijn:

 • Een inhoudingscomponent kun je ook positief meenemen in een lijstbegrip. Een uitbetalingscomponent kun je ook negatief meenemen in een lijstbegrip. In een grondslag kun je dit niet aanpassen.
 • Een lijstbegrip haalt de waarde op uit de salarisverwerking. Als je een lijstbegrip wijzigt na het accorderen van de salarissen, veroorzaakt dit geen TWK. Een aanpassing op een grondslag is wel van invloed op de salarisverwerking.
 • Lijstbegrippen werken over cao's heen. Hierdoor zijn deze ideaal voor bijvoorbeeld waarden op de loonstrook en zaken als de loonaangifte en pensioenaangifte.

Door bovenstaande verschillen raden wij aan een lijstbegrip te gebruiken voor rapporten, analyses of digitale meldingen zoals een loonaangifte of loonstrook.

Je kunt bijvoorbeeld alle looncomponenten die met uit te betalen loon te maken hebben, optellen en onder één begrip, bijvoorbeeld Loon, verzamelen.

Als voorbeeld kan je ook denken om de gereserveerde vakantietoeslag op de loonstrook te tonen.

Lijstbegrippen kun je overzichtelijk groeperen in lijstbegripgroepen. In Profit is bijvoorbeeld de lijstbegripgroep Jaarwerk aanwezig. Deze groep bevat alle lijstbegrippen voor het jaarwerk.

Let op:

Wees voorzichtig met het aanpassen van lijstbegrippen. Looncomponenten die hierop intellen zijn namelijk niet datumafhankelijk, en kunnen dus ook gelden voor voorgaande loonjaren waarin je jaaroverschrijdende TWK-mutaties hebt toegevoegd.

In Profit bestaan drie soorten lijstbegrippen:

 • Vaste lijstbegrippen niet onderhoudbaar

  AFAS definieert deze lijstbegrippen en onderhoudt deze via een CAO Update. Je herkent deze lijstbegrippen aan de instelling Geblokkeerd. Je kunt zelf geen looncomponenten, grondslagen of parameters in laten tellen op deze lijstbegrippen. Deze lijstbegrippen hebben een blauwe kleur.

 • Gebruiker lijstbegrippen

  Dit zijn lijstbegrippen die je zelf toevoegt. Je kunt zelf bepalen welke looncomponenten, grondslagen en parameters op deze lijstbegrippen intellen.

 • Vaste lijstbegrippen wel onderhoudbaar

  AFAS definieert deze lijstbegrippen en onderhoudt deze via een CAO Update. Je kunt zelf looncomponenten, grondslagen en parameters in laten tellen op deze lijstbegrippen. AFAS kan ook bepaalde looncomponenten, grondslagen en parameters in laten tellen, dit kun je niet aanpassen.

Lijstbegrip raadplegen

Je kunt een lijstbegrip raadplegen in Profit. Je raadpleegt een lijstbegrip als je wilt weten hoe de samenstelling is.

Lijstbegrip raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Inrichting / Lijstbegrip.
 2. Open de weergave:
  • Lijstbegrippen (alle)

   Profit toont alle lijstbegrippen die aanwezig zijn.

  • Lijstbegrippen (klant)

   Profit toont alle lijstbegrippen die je zelf (of een consultant) hebt toegevoegd.

  • Lijstbegrippen (met groep)

   Profit toont alleen lijstbegrippen die voorkomen in een lijstbegripgroep

  • Lijstbegrippen (niet in groep)

   Profit toont alleen lijstbegrippen die niet voorkomen in een lijstbegripgroep.

 3. Open de eigenschappen van het lijstbegrip.
 4. Ga naar het tabblad: Groepen.

  Op dit tabblad toont Profit de lijstbegripgroepen waarin het lijstbegrip voorkomt. Een lijstbegrip kun je in één of meerdere lijstbegripgroepen toevoegen.

 5. Ga naar het tabblad: Overzicht.
 6. Open de weergave:
  • Overzicht lijstbegrip (gecomprimeerd) (Profit)

   Profit toont alle looncomponenten, grondslagen en lijstbegrippen die intellen op het lijstbegrip.

  • Overzicht lijstbegrip (niet gecomprimeerd) (Profit)

   Je ziet de looncomponenten en grondslagen die intellen op de betreffende grondslagen en lijstbegrippen die Profit toont in de weergave Overzicht lijstbegrip (gecomprimeerd) (Profit).

   Klik op Acties / Jaar terug om te kijken welke looncomponenten en grondslagen voor dat jaar intelden. Bovenaan in het overzicht zie je welk jaar actief is voor het overzicht.

Lijstbegrippen van looncomponent

Met lijstbegrippen verzamel je looncomponenten, en daarmee hun waarden.

Voorbeeld:

Het lijstbegrip Brutoloon bestaat uit de looncomponenten 'Salaris', 'Salaris uit uren ziek' en 'Salaris uit uren verlof'.

Je kunt de lijstbegrippen onderhouden, via de functionaliteit Lijstbegrippen.

Let op:

Wees voorzichtig met het aanpassen van lijstbegrippen. Looncomponenten die hierop intellen zijn namelijk niet datumafhankelijk, en kunnen dus ook gelden voor voorgaande loonjaren waarin je jaaroverschrijdende TWK-mutaties hebt ingevoegd.

Lijstbegrippen raadplegen en wijzigen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 4. Ga naar het tabblad: Lijstbegrip.

  Profit toont met een + of - in de kolom Berekening op welke lijstbegrippen de looncomponent van invloed is.

 5. Wijzig de sortering van de kolom Berekening.

  Profit toont de lijstbegrippen waarop de looncomponent intelt.

 6. Je geeft zelf aan op welke lijstbegrippen de looncomponent intelt en op welke wijze deze intelt (plus of min).
  1. Selecteer het lijstbegrip.
  2. Vul achter het lijstbegrip een plusteken (+) of een minteken (-) in.

 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

Lijstbegrip toevoegen

Je kunt een lijstbegrip toevoegen in Profit.

Lijstbegrip toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Inrichting / Lijstbegrip.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de omschrijving in.
 4. Klik op: Voltooien.

  Profit kent automatisch een nummer toe aan het lijstbegrip.

Looncomponent intellen op lijstbegrip

Je kunt looncomponenten laten intellen op een lijstbegrip. Het is bijvoorbeeld mogelijk om alle looncomponenten die maar enigszins met uit te betalen loon te maken hebben op te tellen en onder één begrip, bijvoorbeeld 'Loon', te verzamelen. Een lijstbegrip is te gebruiken voor rapporten, analyses of digitale meldingen zoals een Loonaangifte.

Looncomponent intellen op lijstbegrip:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Inrichting / Lijstbegrip.
 2. Open de eigenschappen van het lijstbegrip.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponenten.

  Profit toont alle geactiveerde looncomponenten.

 4. Selecteer de looncomponent.
 5. Geef een '+' of een '-' op in de kolom Berekening ( +/- ).
  • Het resultaat van de berekening is afhankelijk van de instellingen van de looncomponent.
  • Bij een uitbetalings- en inhoudingslooncomponent is het resultaat van de berekening bij een '+' positief, bij een '-' negatief.
 6. In de kolom Jaarafhankelijk zie je of de looncomponent jaarafhankelijk intelt.

  Je bepaalt zelf of een looncomponent jaarafhankelijk intelt. Je kunt dit wijzigen voor eigen looncomponenten.

  1. Selecteer de looncomponent.
  2. Klik op de actie: Jaarafhankelijkheid toevoegen.
  3. Klik op: Ja.

  De looncomponent telt nu jaarafhankelijk in vanaf 2005. Als je de looncomponent vanaf of voor een bepaald jaar wilt intellen, dan verwijder je de intelling voor de jaren waarin dit niet geldt. Hiervoor maak je gebruikt van de acties Jaar terug en Jaar vooruit.

 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

Grondslag intellen op lijstbegrip

Het voordeel van het intellen van grondslagen en looncomponenten is, dat je een looncomponent die wel in een grondslag telt, uit kunt sluiten van het lijstbegrip, door de grondslag in te tellen ('+') en de looncomponent negatief in te laten tellen ('-').

Het intellen van grondslagen heeft een aantal consequenties:

 • Als je meerdere grondslagen intelt op een lijstbegrip, dan kunnen bepaalde looncomponenten meerdere keren intellen.
 • Als je een grondslag en een looncomponent intelt op een lijstbegrip, dan kan een looncomponent dubbel intellen.

Grondslag intellen op lijstbegrip:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Inrichting / Lijstbegrip.
 2. Open de eigenschappen van het lijstbegrip.
 3. Ga naar het tabblad: Grondslagen.
  1. Klik op: Nieuw.
  2. Selecteer de grondslag die je wilt laten intellen op het lijstbegrip bij Grondslag.
  3. Geef bij Berekening aan of de grondslag positief (+) of negatief (-) ingeteld moet worden.
  4. Klik op: Voltooien.
 4. Klik op: Opslaan en sluiten.

Parameters intellen op een lijstbegrip

Het is ook mogelijk om parameters in te laten tellen op lijstbegrippen. Hierdoor wordt het mogelijk om aantallen (zoals uren of dagen) af te drukken op lijsten.

De volgende parameters kun je niet laten intellen op een lijstbegrip:

 • Parameters van het type JaNee of van het type Codetabel.
 • Parameters die gekoppeld zijn aan een looncomponent. Het resultaat van een looncomponent wordt ook altijd weggeschreven naar een parameter. Aangezien het resultaat niet wordt weggeschreven als een parameter gekoppeld is aan een ongebruikte looncomponent, kan dit ongewenste resultaten opleveren.

Parameters intellen op een lijstbegrip:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Inrichting / Lijstbegrip.
 2. Open de eigenschappen van het lijstbegrip.
 3. Ga naar het tabblad: Parameters.
  1. Klik op: Nieuw.
  2. Selecteer de looncomponent waarin de parameter aanwezig is die je laat intellen op het lijstbegrip bij Nummer component.
  3. Selecteer de parameter die je wilt laten intellen op het lijstbegrip bij Parameter.
  4. Geef bij Berekening aan of de parameter positief (+) of negatief (-) ingeteld moet worden.
  5. Klik op: Voltooien.
 4. Klik op: Opslaan en sluiten.

Lijstbegripgroep toevoegen

Je kunt als gebruiker zelf lijstbegripgroepen toevoegen.

Lijstbegripgroep toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Inrichting / Lijstbegripgroep.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de omschrijving in.
 4. Klik op: Voltooien.

Lijstbegrippen toevoegen aan een lijstbegripgroep

Je kunt lijstbegrippen toevoegen aan een lijstbegripgroep.

Lijstbegrippen toevoegen aan een lijstbegripgroep:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Inrichting / Lijstbegripgroep.
 2. Open de eigenschappen van de lijstbegripgroep.
 3. Ga naar het tabblad: Lijstbegrippen.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer de lijstbegrippen die je wilt toevoegen aan de lijstbegripgroep.
 6. Klik op: Voltooien.

Zie ook

Direct naar

 1. Looninrichting
 2. Cao toevoegen en inrichten
 3. Looncomponent in cao
 4. Rekenregels
 5. Looncomponenten vastleggen bij werkgever
 6. Nieuwe looncomponent
 7. Parameters
 8. Grondslagen
 9. Salaristabellen
 10. Lijstbegrippen
 11. Loonmutaties inrichten
 12. Mutatielogging