Actiekorting (inkoop) toevoegen

Bij het toevoegen van een actiekorting geef je eerst een selectie aan waarvoor je de korting wilt aanmaken. Daarna geef je de korting, de begindatum en de einddatum in voor de actiekorting. Je hebt de mogelijkheid om de actiekorting te berekenen, zelf een korting in te vullen of een staffelkorting toe te voegen. Je kunt ook instellen hoe omgegaan moet worden met korting.

Actiekorting toevoegen:

  1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoop / Prijs/Korting / Actiekorting.
  2. Volg verder de procedure bij Actiekorting (verkoop) toevoegen.

Direct naar

  1. Actiekorting (inkoop)
  2. Inrichting
  3. Actiekorting toevoegen
  4. Actiekorting onderhouden
  5. Repeterende actiekorting (inkoop)