Actiekorting (inkoop)

Een actiekorting is een tijdelijke korting in de vorm van een bedrag of percentage dat van de inkoopprijs wordt afgetrokken.

Inhoud

Beschrijving

In de niveaustructuur voor de kortingen heeft de actiekorting de vierde prioriteit. Dit betekent dat als er kortingen zijn vastgelegd op een hoger niveau, bijvoorbeeld een actiekorting in een kortingsgroep, dat deze korting voorrang heeft op de actiekorting.

De wizard voor het toevoegen van een actiekorting is overal hetzelfde, of je nu een actiekorting toevoegt, of een actiekorting toevoegt in een kortingsgroep of een kortingsafspraak toevoegt op het niveau van een inkooprelatie.

Je kunt actiekortingen toevoegen via de wizard, waarbij je alle velden kunt instellen. Of je voegt de actiekortingen toe via de boekingslay-out waarbij je er meerdere tegelijk kunt toevoegen en je overzicht houdt.

Je kunt ook repeterende actiekortingen toevoegen.

De mogelijkheden en de procedures komen overeen met de actiekorting bij verkoop.

Voorbereiding
  • Inrichting

    Je kunt, in afwijking van de standaard, instellen dat een korting direct van de prijs wordt afgetrokken, voordat met Aantal vermenigvuldigd wordt.

Werkwijze
Zie ook