Inrichten Korting/toeslag over factuurtotaal

Je kunt instellen dat de verkooprelaties voor een minimum factuurbedrag moeten bestellen. Als ze dan te weinig bestellen dan kun je automatisch een toeslag laten berekenen.

Door gebruik te maken van Korting/toeslag over factuurtotaal kun je deze toeslagen automatisch laten berekenen. Dit voorbeeld werkt het gebruik van toeslagen op facturen uit. Je kunt dit voorbeeld ook volgen voor 'kleine orderkosten' (kosten die je berekent voor orders met een te lage orderwaarde).

Inhoud

Activeren Korting/toeslag over factuurtotaal

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces kan namelijk een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de productie-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

 • Korting/toeslag over factuurtotaal

Stappen om een activering in te schakelen

Autoriseren Korting/toeslag over factuurtotaal

Nadat je de functie Korting/toeslag over factuurtotaal geactiveerd hebt autoriseer je bepaalde gebruikers zodat deze kortingschalen kunnen toevoegen.

Autoriseren menukeuze:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Selecteer de gebruiker of gebruikersgroep die je toegang wilt geven tot de menukeuze.
 3. Ga naar het tabblad: Menu.
 4. Klik op: Ordermanagement / Verkoop / Prijs/korting.
 5. Vink Korting-/toeslag over factuurtot. aan.
 6. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 7. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Prijs/korting / Kortingsschaal over factuurtotaal / Acties.
 8. Selecteer in de keuzelijst naast Acties de waarde Toegestaan.
 9. Sluit de Autorisatie tool
 10. Klik op: Ja
Aanpassen boekingslay-out

Als je de factuurkorting/-toeslag wilt zien tijdens het invoeren van orders, pakbonnen of facturen moet je het veld Korting/toeslag over factuurtotaal opnemen in de boekingslay-out. Je voegt dit veld toe in de 'Staart'.

Aanpassen boekingslay-out:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
 2. Open de eigenschappen van de boekingslay-out van bijvoorbeeld de pakbon.
 3. Ga naar het tabblad: Staart.
 4. Klik op: Algemene velden.
 5. Zoek met de term Factuurtotaal.
 6. Selecteer het veld Korting/toeslag over factuurtotaal.
 7. Klik op: Toevoegen aan lijst.
 8. Klik op: Opslaan en sluiten
Aanpassen factuurlay-out

Het veld Korting/toeslag over factuurtotaal neem je op in de factuurlay-out.

Let op: 

Er is een standaard factuurlay-out beschikbaar waarop het veld al is opgenomen. In plaats van het aanpassen van je eigen factuurlay-out kun je er ook voor kiezen deze nieuwe factuurlay-out te koppelen aan het verkooprelatieprofiel.

Aanpassen rapport van de factuur: 

 1. Ga naar: Ordermanagement / Uitvoer / Beheer / Rapport.
 2. Open de eigenschappen van het rapport van de factuur.
 3. Pas de gegevensverzameling aan.
 4. Ga naar: Verkoopfactuur / Bedragen.
 5. Voeg het veld Korting/toeslag over factuurtotaal toe aan de gegevensverzameling.
 6. Plaats dit veld op de gewenste positie op de factuur.
 7. Sla het rapport op.

Als je nu een pakbon aanmaakt, gereedmeldt en er een factuur van maakt dan staat onderin de lay-out de korting/toeslag over het factuurtotaal vermeld.

Korting-/toeslagschaal over factuurtotaal toevoegen

Je kunt, als je daarvoor geautoriseerd bent, korting- of toeslagschalen over factuurtotalen toevoegen.

Je voegt als het ware een staffel toe voor factuurtotalen waaraan dan per trede een toeslag of korting is gekoppeld.

Korting-/toeslagschaal over factuurtotaal toevoegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop /Prijs/korting / Korting-/toeslag over factuurtot..
 2. Klik op: Nieuw
 3. Vul bij Korting-/toeslagschaal een code in.
 4. Selecteer het Type korting.

  Als je een toeslag in de vorm van een percentage wilt toevoegen selecteer je Kostenregel (percentage). Als je toeslagen als vaste bedragen wilt, selecteer je Kostenregel (vast bedrag).

  Als je een korting wilt toevoegen selecteer je Kortingsregel.

  Een percentage gebruik je meestal bij een korting en een vast bedrag bij een toeslag.

 5. Selecteer bij Kosten het type als je zojuist kostenregel hebt geselecteerd.

  of

  Selecteer een grootboekrekening als je zojuist kortingsregel hebt geselecteerd.

 6. Via het veld Reserveren bepaal je of de korting direct in het totaalbedrag van de factuur moet worden meegenomen, of dat de korting wel op de factuur wordt vermeld maar niet in het totaalbedrag van de factuur moet worden meegenomen. In het tweede geval is de toegekende korting dus wel zichtbaar op de factuur maar het bedrag aan korting wordt in dit geval gereserveerd om achteraf apart te factureren.
 7. Als het veld Reserveren is aangevinkt, dan wordt de berekende korting niet meegenomen in het factuurtotaal en ook niet in de btw-grondslagbedragen. De gegenereerde regels op de factuur worden in dit geval gemarkeerd als Gereserveerd.
 8. Voeg de staffel van de omzet met bijgehorende korting/toeslag toe.

 9. Vul negatieve bedragen in in de regels als je toeslagen wilt toevoegen. Profit activeert dan het veld Toeslag automatisch.
 10. Vink Alleen berekenen op factuur aan als je ‘verzamelen van orders op pakbon’ of ‘pakbonnen op factuur’ hebt ingesteld en je wilt dat de toeslag/korting berekend wordt op het verzamelde totaalbedrag op de factuur. Als je dit veld niet aanvinkt en je hebt verzamelen van orders of pakbonnen aanstaan, dan wordt de toeslag/korting per order per levering berekend.
 11. Klik op: Opslaan en sluiten.
Kortingschaal koppelen aan verkooprelatie

De kortingschaal over factuurtotaal die je hebt toegevoegd, koppel je aan een verkooprelatie.

Korting-/toeslagschaal koppelen aan verkooprelatie:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie.
 2. Open de eigenschappen van de verkooprelatie.

  of

  Selecteer een serie verkooprelaties in het snelfilter, open de eigenschappen van de eerste en blader na het instellen naar de volgende/vorige met de pijltjes rechts bovenin.

 3. Ga naar het tabblad: Prijs/korting.
 4. Selecteer de Korting-/toeslagschaal.
 5. Klik op: Opslaan en sluiten

Staffelkorting/toeslag over factuurtotaal gebruiken

Profit past automatisch de korting- of toeslagstaffel toe op het factuurtotaal in de verkooporder/pakbon/factuur.

Kortings-/toeslagstaffel over factuurtotaal toepassen:

 1. Voeg een Verkooporder of Pakbon toe.
 2. Ga naar het tabblad: Totalen.

  Je ziet dat Profit het omzetbedrag heeft opgezocht in de staffel en vervolgens het kortings- dan wel toeslagbedrag heeft berekend.

 3. Klik op: Opslaan en sluiten

Direct naar

 1. Korting-/toeslagen over meerdere factuurregels
 2. Korting/toeslag over factuurtotaal toevoegen
 3. Korting/toeslag over combigroepen toevoegen