Overzicht voorraadmutaties

Je kunt de handmatige correcties op de voorraad inzichtelijk maken met de weergave Overzicht voorraadmutaties.

Hier zie je alleen de voorraadmutaties die gegenereerd zijn via de functies:

 • Voorraad opboeken
 • Voorraad afboeken
 • Voorraad overboeken

Overzicht voorraadmutaties uitvoeren:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Voorraad / Overzicht / Voorraadmutaties.

  Het weergavescherm met de voorraadmutaties van het op-, af- en overboeken van de voorraad verschijnt.

  Boekingssoort geeft weer of het om een opboeking, afboeking of een overboeking (respectievelijk Magazijnafboeking en Magazijnopboeking) gaat.

Direct naar

 1. Handmatig voorraad muteren
 2. Opboeken
 3. Afboeken
 4. Overboeken
 5. Voorraadmutaties uitvoeren via barcodescanner
 6. Importeren
 7. Overzicht voorraadmutaties