Handmatig voorraad muteren

Het is mogelijk om de voorraad handmatig te muteren voor correcties, e.d.

Beschrijving

Normaal wordt voorraad automatisch opgeboekt en afgeboekt naar aanleiding van ontvangsten en pakbonnen.

Je kunt ook handmatig correcties op de voorraad doen via de functies Opboeken, Afboeken en Overboeken.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Afboeken van beschadigde of stukgevallen artikelen.
  • Opboeken van monsters of demonstratieartikelen.
  • Overboeken van verkeerd geplaatste artikelen van de ene (magazijn)locatie naar de andere (magazijn)locatie.

De op- en afboekingen journaliseert Profit naar Financieel aan de hand van de verrekenprijs. De overboekingen van de ene (magazijn)locatie naar de andere (magazijn)locatie worden niet gejournaliseerd. Als je dit wel wilt, moet je de functie Magazijnverplaatsing gebruiken.

Je kunt bij het op- en afboeken van de voorraad negatieve aantallen invullen. Dit om een eerder gemaakte op- of afboeking te herstellen.

Je kunt de ingevoerde op-, af- en overboekingen raadplegen via het overzicht voorraadboekingen (de voorraadrecapitulatie).

Je kunt zelf vrije velden toevoegen aan de voorraadboekingen via de Management tool.

Werkwijze

Zie ook