Kansen en risico's in projectprognose

Per Projectprognose kun je kansen en risico's vastleggen. Hierdoor kun je meer grip krijgen op het verwachte resultaat van het project.

Dit zie je terug in het dashboard Bouw als 'best case' en 'worst case' verwacht resultaat.

Dit moet je eerst inrichten.

Inhoud

Kansen en risico's toevoegen

 1. Ga naar: Projecten / Projectprognose / Projectprognose.
 2. Selecteer de actuele prognose en klik op Actie / Kansen en risico's.

  Of filter op de periode en het project / open de open projectprognose / klik dan op de actie.

 3. Klik op Onderhouden. Je zie vervolgens de boekingslay-out Kansen en Risico's.

  Bij Bedrag vorige periode zie je de informatie van de vorige keer dat je de kansen en risico's bij dit project toevoegde. Je kunt nog andere informatieve velden in de boekingslay-out beschikbaar maken.

 4. Klik op Nieuw om een regel toe te voegen:
  1. Selecteer bij K/R of het om een kans of risico gaat.
  2. Voeg een Omschrijving en eventueel een Toelichting toe.
  3. Vul het Bedrag in.
  4. Vul eventueel de velden Gewogen % en Gewogen bedrag als je een gewogen bedrag wilt. Dus je hebt bijvoorbeeld het bedrag ad 20.000 gevuld en de kans dat dit bedrag valt is 55%. Dan rekent Profit het gewogen bedrag uit.

   Kansen en risico’s met een Gewogen % van 100% worden niet meegeteld in de totaalvelden: Totaal kansen, Totaal risico’s, Totaal gewogen kansen en Totaal gewogen risico’s.

   Kansen en risico’s van 100% beschouwt Profit als ‘gerealiseerd’ en het resultaat hiervan zou verwerkt moeten zijn in de werkbegroting van het project.

  5. Koppel eventueel een Bewakingscode als je in het dashboard per bewakingscode de kansen en risico's over de projecten heen wilt terugzien.
  6. Koppel eventueel een Inkooporder of Contractnummer omdat een kans of risico vaak te maken heeft met een specifieke order of contract bij een leverancier.
 5. Klik op: Opslaan en sluiten.
 6. Tot het afsluiten van de periode kunnen kansen en risico's voor de periode nog gewijzigd worden. Je kunt bijvoorbeeld een regel niet meer mee laten tellen in de volgende berekeningen. Daarvoor heb je twee opties:
  • Verwijder de regel.
  • Vink Niet gevallen in de regel aan. Deze kun je eventueel later ook weer uitzetten.
 7. Sluit de periode af om ook de kansen en risico's vast te leggen.
 8. Maak een nieuwe periode aan. Dan kopieert Profit de kansen en risico's.

Effect van risico's en kansen in de projectprognose raadplegen

 1. Ga naar: Projecten / Projectprognose / Projectprognose.
 2. Open weergave Alle projectprognoses.

  Hier zie je of de kansen en risico's omhoog gaan of juist niet (Verschil totaal kansen en Verschil totaal risico's).

  En of het saldo daarvan positief of negatief is (Saldo kansen en risico's).

  Het uiteindelijke effect van de kansen en risico's qua bedrag op het verwacht resultaat (Verschil saldo).

  En wat dat uiteindelijke resultaat dan is inclusief btw (Fin. res. incl. saldo kansen en resultaat).

  Deze velden moet je zelf toevoegen aan de weergave.

Velden kansen en risico's

Hieronder vind je de velden met betrekking tot kansen en risico's:

Veld

Bijzonderheden

Totaal kansen (Gewogen)

Berekening: Optelling van het veld ‘Gewogen Bedrag’ van alle regels met:

Type = ‘K’; En

Niet gevallen = 0; En

Gewogen % <> 100%

Totaal kansen

 

Berekening: Optelling van het veld ‘Bedrag’ van alle regels met:

Type = ‘K’; En

Niet gevallen = 0

Gewogen % <> 100%

Totaal risico’s (Gewogen)

Berekening: Optelling van het veld ‘Gewogen bedrag’ van alle regels met

Type = ‘R’; En

Niet gevallen = 0; En

Gewogen % <> 100%

Totaal risico’s

Berekening: Optelling van het veld ‘Bedrag’ van alle regels met

Type = ‘R’; En

Niet gevallen = 0

Gewogen % <> 100%

Saldo kansen en risico’s (Gewogen)

Berekening: Veld ‘Totaal kansen (Gewogen)’ -/- veld ‘Totaal risico’s (Gewogen)

Saldo kansen en risico’s

Berekening: Veld ‘Totaal kansen’ -/- veld ‘Totaal risico’s

Fin. Res. incl. kansen

Veld ‘Financieel Resultaat’ + veld ‘Totaal kansen’

Fin. Res. excl. inkoopres. incl. kansen

Veld ‘Financieel Resultaat excl. Inkoopresultaat’ + veld ‘Totaal kansen’

Fin. Res. incl. gewogen kansen

Veld ‘Financieel Resultaat’ + veld ‘Totaal kansen (Gewogen)’

Fin. Res. excl. inkoopres. incl. gewogen kansen

Veld ‘Financieel Resultaat excl. Inkoopresultaat’ + veld ‘Totaal kansen (Gewogen)’

Fin. Res. incl. risico’s

Veld ‘Financieel Resultaat’ -/- veld ‘Totaal risico’s’

Fin. Res. excl. inkoopres. incl. risico’s

Veld ‘Financieel Resultaat excl. Inkoopresultaat’

-/- veld ‘Totaal risico’s’

Fin. Res. incl. gewogen risico’s

Veld ‘Financieel Resultaat’ - veld ‘Totaal risico’s (Gewogen)’

Fin. Res. excl. inkoopres. incl. gewogen risico’s

Veld ‘Financieel Resultaat excl. Inkoopresultaat’

-/-veld ‘Totaal risico’s (Gewogen)’

Fin. Res. incl. saldo kansen en risico.

Veld ‘Financieel Resultaat’ + veld ‘Saldo kansen en risico’s’

Fin. Res. excl. inkoopres. incl. saldo kansen en risico.

Veld ‘Financieel Resultaat excl. Inkoopresultaat’ + veld ‘Saldo kansen en risico’s’

Fin. Res. incl. gewogen saldo kansen en risico.

Veld ‘Financieel Resultaat’ + veld ‘Saldo kansen en risico’s (Gewogen)’

Fin. Res. excl. inkoopres. incl. gewogen saldo kansen en risico.

Veld ‘Financieel Resultaat excl. Inkoopresultaat’ + veld ‘Saldo kansen en risico’s (Gewogen)’

Verw. res. incl. kansen

Veld ‘Verwacht Resultaat’ + veld ‘Totaal kansen’

Verw. res. excl. inkoopres. incl. kansen

Veld ‘Verwacht Resultaat excl. Inkoopresultaat’ + veld ‘Totaal kansen’

Verw. res. incl. gewogen kansen

Veld ‘Verwacht Resultaat’ + veld ‘Totaal kansen (Gewogen)’

Verw. res. excl. inkoopres. incl. gewogen kansen

Veld ‘Verwacht Resultaat excl. Inkoopresultaat’ + veld ‘Totaal kansen (Gewogen)’

Verw. res. incl. risico’s

Veld ‘Verwacht Resultaat’ -/- veld ‘Totaal risico’s’

Verw. res. excl. inkoopres. incl. risico’s

Veld ‘Verwacht Resultaat excl. Inkoopresultaat’

-/- veld ‘Totaal risico’s’

Verw. res. incl. gewogen risico’s

Veld ‘Verwacht Resultaat’ - veld ‘Totaal risico’s (Gewogen)’

Verw. res. excl. inkoopres. incl. gewogen risico’s

Veld ‘Verwacht Resultaat excl. Inkoopresultaat’

-/-veld ‘Totaal risico’s (Gewogen)’

Verw. res. incl. saldo kansen en risico’s.

Veld ‘Verwacht Resultaat’ + veld ‘Saldo kansen en risico’s’

Verw. res. excl. inkoopres. incl. saldo kansen en risico’s.

Veld ‘Verwacht Resultaat excl. Inkoopresultaat’ + veld ‘Saldo kansen en risico’s’

Verw. res. incl. gewogen saldo kansen en risico’s.

Veld ‘Verwacht Resultaat’ + veld ‘Saldo kansen en risico’s (Gewogen)’

Verw. res. excl. inkoopres. incl. gewogen saldo kansen en risico’s.

Veld ‘Verwacht Resultaat excl. Inkoopresultaat’ + veld ‘Saldo kansen en risico’s (Gewogen)’

Direct naar

 1. Projectprognose