Werken met het Admin Center

Dit artikel bevat alle informatie over het gebruik van het Admin Center.

Het Admin Center is bedoeld voor accountants en administratiekantoren. Zij kunnen met deze functie zonder tussenkomst van AFAS:

  • Klanten, administraties en gebruikers toevoegen.
  • Klanten verdelen over de eigen medewerkers.
  • Per klant de werkvoorraad inzien en afhandelen.
  • De huisstijl voor jaarrekeningen instellen.

Voorbereiding

Voordat je met het Admin Center kunt werken moet je eenmalig de werkwijze instellen.

Gegevens accountantskantoor invullen

E-mail instellen

Verzendwijze voor aangiften instellen

Basisgegevens jaarrekening instellen

Huisstijl jaarrekening instellen

Loonjournaalpost uit Profit integreren (optioneel)

Werkwijze

Beconnummers, Klantgroepen en/of Kantoren toevoegen (optioneel)

Eigen medewerkers toevoegen

Eigen medewerkers koppelen aan klantgroep

Klanten toevoegen

Licentie klant wijzigen

Medewerkers koppelen aan klant

Gebruikers bij de klanten toevoegen

Klantadministraties toevoegen

Gebruikers bij de klant uitnodigen voor werken met SB

Gebruikers bij de klant uitnodigen voor werken met AFAS Link

Werkvoorraad gebruiken