thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Van UBL naar e-factuur (inkoopfactuur)

Je kunt in Profit elektronische inkoopfacturen ontvangen, inlezen en verwerken.

Bestanden met de extensie .xml en .ubl kun je inlezen als e-factuur. Als het bestand van de e-factuur de extensie .ubl of .xml heeft, haalt Profit een aantal gegevens over uit het ingelezen e-factuurbestand naar de e-factuur of e-factuurregel in Profit. Profit herleidt dan bijvoorbeeld de crediteur uit de gegevens van de e-factuur (uit het xml- of ubl-bestand), onder andere aan de hand van het btw-nummer, kvk-nummer, bankrekeningnummer, naam, adres, plaats.

Na het inlezen van de e-facturen (xml of ubl) toont de weergave Openstaande e-facturen de nieuwe e-factuur inclusief de gegevens die Profit uit het ubl- of xml-bestand heeft gehaald.

In de onderstaande tabel wordt per Profit-veld van de e-factuur (inkoopfactuur) toegelicht:

 • welke informatie in het veld gevuld wordt;
 • waar de betreffende informatie vandaan komt.

De meeste velden worden gevuld vanuit de UBL/XML die ingelezen wordt als e-factuur (inkoopfactuur), andere gegevens worden gevuld of berekend in Profit.

Aan de hand van onderstaande tabel kun je zien wat Profit doet met de informatie uit het ingelezen e-factuurbestand (xml of ubl):

Veldnaam in Profit

Toelichting

E-factuur

Profit:

Identity veld

Administratie

Profit herleidt de administratie op basis van:

 • Bedrijfs-Id (KvK-nummer of OIN nummer) of;
 • Naam administratie of;
 • Woonplaats administratie

Crediteur

Profit herleidt de crediteur als volgt:

 • Als het Bedrijfs-Id eVerbinding bij één crediteur voorkomt, dan neemt Profit die crediteur (als je werkt met facturen via eVerbinding).
 • Als het Btw-identificatienummer bij één crediteur voorkomt, dan neemt Profit die crediteur.
 • Als het KvK-nummer bij één crediteur voorkomt, dan neemt Profit die crediteur.
 • Als het Bankrekeningnummer of het IBAN-nummer bij één crediteur voorkomt, dan neemt Profit die crediteur.
 • Als het adres bij één crediteur voorkomt dan neemt Profit die crediteur en kijkt hierbij naar: Postcode + nummer (Postadres) of; Adres (zonder postcode) (Postadres) of; Postcode + nummer (Adres) of; Adres (zonder postcode) (Adres)
 • Als er dan nog steeds geen crediteur gevonden is, dan wordt er gekeken of de Crediteurnaam precies bij één crediteur voorkomt.
 • Als dit allemaal geen crediteur oplevert, dan kan Profit de crediteur niet bepalen. Je moet deze dan bij het boeken van de e-factuur alsnog handmatig opgeven.

Factuurdatum

UBL:

Invoice.IssueDate

Datum

Profit:

Logdatum

Factuurnummer

UBL:

Invoice.Id

Status

Statustabel

Valutacode

UBL:

DocumentCurrencyCode

Valutakoers

Koers uit valutatabel

Totaal factuurbedrag

UBL:

Invoice.LegalMonetaryTotal. PayableAmount

Totaal factuurbedrag basisvaluta

Berekend veld

Totaal factuurbedrag excl

UBL:

LegalMonetaryTotal.TaxExclusiveAmount

Als die 0 is: LegalMonetaryTotal.LineExtensionAmount

Totaal factuurbedrag excl basisvaluta

Berekend veld

Bestandsnaam XML

Naam bestand XML

XML

Inhoud van het XML bestand

Bestandsnaam PDF

Naam bestand PDF

Bijlage

Naam bestand bijlage

Bron

Profit-veld

Bron:

1 Office connector

2 Communicatie service (map)

3 Handmatig toegevoegd

4 Connector

5 Commandline

6 Communicatie service (pop)

7 eVerbinding

BTW-nummer

UBL:

AccountingSupplierParty. PartyTaxScheme. CompanyID

Nummer KvK

UBL:

AccountingSupplierParty.Party.PartyIdentification.ID

 

Als die er niet is, alternatief:

AccountingSupplierParty.Party.EndpointID

Bankrekeningnummer

UBL:

PaymentMeans. PayeeFinancialAccount.Id

Straat

UBL:

AccountingSupplierParty. StreetName

Huisnummer

UBL:

AccountingSupplierParty BuildingNumber

Huisnummer toev

UBL:

AccountingSupplierParty. InhouseMail

Postcode

UBL:

AccountingSupplierParty. PostalZone

Woonplaats

UBL:

AccountingSupplierParty. CityName

Crediteurennaam

UBL:

AccountingSupplierParty.Name

Betalingskorting %

UBL:

PaymentTerms. SettlementDiscountPercent

Dagen betalingskorting

UBL:

PaymentTerms.SettlementPeriod.DurationMeasure (x7 igv Unit = WEEK)

Vervaldatum (ubl)

UBL:

PaymentTerms.PenaltyPeriod.EndDate

Referentie

UBL:

OrderReference.ID

Factuurnummer intern

Profit-veld:

Inkoopfactuurnummer gekoppelde factuur

Bedrijfs-ID eVerbinding

Het bedrijfs-ID wordt meegegeven bij het inlezen van e-facturen vanuit eVerbinding

Naam doeladministratie

UBL:

Invoice.AccountingCustomerParty.PartyName

Woonplaats doeladministratie

UBL:

Invoice.AccountingCustomerParty.

CityName

Nummer KvK doeladministratie

UBL:

Invoice.AccountingCustomerParty.

PartyIdentification

Opmerking

Profit:

Functionaliteit om een opmerking toe te voegen aan de e-factuur

Locatie

Locatie ingelezen bestand

Bericht Id

Logging

Match Leverancier KvK of ID

 

Profit-veld

Match op dit veld (j/n)

Match Leverancier Bankrekening

 

Profit-veld

Match op dit veld (j/n)

Match Leverancier Adres

 

Profit-veld

Match op dit veld (j/n)

Match Leverancier Naam

 

Profit-veld

Match op dit veld (j/n)

Match Administratie KvK of ID

Profit-veld

Match op dit veld (j/n)

Match Administratie Naam

 

Profit-veld

Match op dit veld (j/n)

Match Administratie Woonplaats

 

Profit-veld

Match op dit veld (j/n)

Bankrekening e-factuur is voorkeur bankrekening

Profit-veld

Afwijking voorkeur bankrekening (j/n)

Betalingskenmerk

 

UBL:

PaymentMeans.PaymentID

Factuurkorting

 

UBL:

De factuurkorting wordt opgehaald uit LegalMonetaryTotal/AllowanceTotalAmount. Als het veld AllowanceTotalAmount niet gevonden kan worden wordt de factuurkorting berekend als het verschil tussen totaal factuurbedrag en som van de regels:

 • Som van de regels = LegalMonetaryTotal/LineExtensionAmount
 • Factuurkorting = Som van de regels - Totaal factuurbedrag excl

Factuurkorting basisvaluta

 

Profit:

Berekend veld

Journaalpostnummer

Profit:

Verwijzing naar de journaalpostregel

Betaalvoorwaarde

Profit:

Betaalvoorwaarde van de e-factuur die wordt overgenomen van de inkooprelatie

Automatisch betalen

Profit:

Bepaalt of de factuur automatisch betaald kan worden. Dit veld wordt overgenomen van de inkooprelatie

Afwijkende betaalrekening

Koppeling naar tabel bankrekening

Profit:

Afwijkende bankrekening waarop de factuur betaald wordt.

Vervaldatum

Profit:

De berekende vervaldatum van de e-factuur

Betaalwijze (XML)

UBL: waarde 49 uit dit voorbeeld:

<cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461" listAgencyID="6">49</cbc:PaymentMeansCode>

  1

 Betaalwijze niet gedefinieerd

 31

 Debit Transfer (Overschrijving)

 48

 Bank Card bijvoorbeeld PIN en credit card

49

 Direct Debit / Automatische incasso

Klik hier voor een lijst van alle mogelijke codes en hun betekenis.

Creditfactuur

UBL:

Invoice TypeCode = 384:

Correctienota (bedragen in de UBL zijn al negatief), Profit zet het vinkje Creditorder aan.

Invoice TypeCode = 381:

Creditnota (bedragen in de UBL zijn positief), Profit zet het vinkje Creditorder aan en vermenigvuldigt alle bedragen met -1.

InvoiceTypeCode = 380:

Correctienota of Creditnota. Profit controleert of het te betalen bedrag negatief is. Als het bedrag negatief is, zet Profit het vinkje Creditorder aan.

Zie ook:

Direct naar

 1. E-factuur (inkoopfactuur)
 2. E-factuur inrichten (inkoopfactuur)
 3. E-factuur inlezen
 4. Ingelezen e-factuur raadplegen
 5. Nieuwe inkooprelatie aanmaken voor e-factuur met onbekende crediteur
 6. Bijlage pdf van e-factuur raadplegen
 7. E-factuur met e-factuurregels verwerken en journaliseren
 8. E-factuur boeken als inkoopfactuur
 9. E-facturen verwerken
 10. E-factuur overslaan bij het boeken als inkoopfactuur
 11. Pdf-factuur inlezen en boeken als inkoopfactuur
 12. E-facturen collectief verwijderen
 13. Workflow E-factuur in InSite
 14. Condities in de workflow E-factuur
 15. Van UBL naar e-factuur (inkoopfactuur)
 16. Stappen automatisch verwerken e-facturen

Process

Inkoopfactuur

Work area

Financieel