thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
E-factuur (inkoopfactuur) inlezen

Je leest e-facturen (inkoopfacturen) handmatig in vanuit een map of via e-mail met de communicatieserver.

Je kunt dit proces automatiseren met Geplande taken.

Inv_Facturering (Beschr) (20)

Inhoud

Handmatig e-factuur (inkoopfactuur) inlezen

Je leest een map met e-facturen (.ubl, .xml, .pdf) in. Deze functionaliteit gebruik je bijvoorbeeld als je facturen wilt verwerken die geĆ¼pload zijn via FTP.

Je kunt ook 'losse' PDF-bestanden importeren en inlezen uit een mailbox of een map via het proces van e-facturen. Je kunt op deze manier ook PDF-bestanden van inkoopfacturen uit een map of uit de bijlagen van een e-mail inlezen als e-factuur, zonder XML en/of UBL-bestanden.

Profit kan echter niet de crediteurgegevens herleiden uit een pdf. De pdf wordt ingelezen en gekoppeld als bijlage, maar je moet zelf bij het boeken van de inkoopfactuur de gegevens van de crediteur en de factuur invullen. Deze gegevens vult Profit niet in zoals bij een e-factuur (ubl of xml) wel het geval is. In de eerste boekingsregel is dan wel al automatisch de pdf ingevuld als bijlage.

Let op:

Je moet als gebruiker lees-en schrijfrechten (modify) hebben op de bestandslocatie (de map /share) waar de e-facturen worden uitgelezen, omdat Profit het bestand verwijdert na het inlezen. Je stelt deze rechten in via Windows Verkenner.

Handmatig e-factuur (inkoopfactuur) inlezen:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / E-factuur.
 2. Klik op: Nieuw.

  Fin_Handmatig e-factuur (inkoopfactuur) inlezen (10)

 3. Selecteer het bestand bij Locatie.

  Profit stelt automatisch de laatst gebruikte bestandslocatie bij deze administratie voor. Deze locatie onthoudt Profit als voorkeurwaarde per administratie.

  Kijk voor meer informatie bij: Bestanden opslaan.

 4. Direct verwerken e-factuurregels is aangevinkt, zodat Profit direct na het inlezen de e-factuurregels gaat verwerken voor de ingelezen facturen met een xml/ubl bestand.

  Vink je dit veld uit dan worden de e-facturen alleen ingelezen.

  Je ziet dit veld alleen als je geautoriseerd bent voor automatisch verwerken van e-factuurregels. Autoriseer de tabbladen en acties voor E-factuur als je hiermee wilt werken.

 5. Klik op: Volgende.
 6. Je ziet in het scherm de regels met ingelezen facturen.

  In de kolom XML zie je de bestandsnaam van het bijbehorende ubl-bestand als bij het inlezen een ubl-bestand en een pdf-bestand in de map is gevonden. Je ziet geen gegevens in de kolom XML als alleen een pdf-bestand in de map is gevonden.

 7. Klik op: Voltooien.

Na het inlezen verwijdert Profit de bestanden automatisch.

E-factuur (inkoopfactuur) inlezen via communicatieservice

De communicatieservice kan ontvangen facturen en de bijbehorende bijlagen inlezen als e-factuur uit een pop e-mailbox.

Profit leest alleen bestanden in met de extensie .xml en .ubl als e-factuur en de .pdf als het mogelijk is als bijlage.

Je ontvangt een e-factuur via een communicatiebericht in de communicatieservice in Profit. Je kunt controleren of de berichten correct zijn ontvangen en verwerkt via de communicatieservice. De communicatieberichten en communicatielog voor de Bankkoppeling en UBL berichten kun je raadplegen in de Centrale Communicatie omgeving en in de subomgeving.

E-factuur (inkoopfactuur) inlezen via communicatieservice:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.

  Het gaat om een van de volgende profielen:

  • E-facturen verwerken via de e-mail (inrichting)
  • Communicatie met eVerbinding als je via eVerbinding e-facturen ontvangt.
 2. Klik op: Verzenden en ontvangen.
  De berichten zijn nu beschikbaar.
 3. Ga naar:
  • Algemeen / Communicatieservice / Berichten verwerken

   Met deze stap verwerk je alle communicatieberichten in de omgeving, of;

  • Algemeen / Communicatieservice / Communicatiebericht, selecteer het bericht met de factuur, klik op de actie: Verwerken bericht .

  De communicatieservice bepaalt per bericht of er een factuur aan gekoppeld is en leest deze factuur vervolgens in.

Na het inlezen verwijdert pop de mailberichten automatisch.

Als een e-mailbericht geen bijlage bevat, dan staat in het communicatielog foutinformatie met een melding dat het e-mail niet kan verwerken, geen bijlage (.ubl of .xml) gevonden.

Zie ook:

Direct naar

 1. E-factuur (inkoopfactuur)
 2. E-factuur inrichten (inkoopfactuur)
 3. E-factuur inlezen
 4. Ingelezen e-factuur raadplegen
 5. Nieuwe inkooprelatie aanmaken voor e-factuur met onbekende crediteur
 6. Bijlage pdf van e-factuur raadplegen
 7. E-factuur met e-factuurregels verwerken en journaliseren
 8. E-factuur boeken als inkoopfactuur
 9. E-facturen verwerken
 10. E-factuur overslaan bij het boeken als inkoopfactuur
 11. Pdf-factuur inlezen en boeken als inkoopfactuur
 12. E-facturen collectief verwijderen
 13. Workflow E-factuur in InSite
 14. Condities in de workflow E-factuur
 15. Van UBL naar e-factuur (inkoopfactuur)
 16. Stappen automatisch verwerken e-facturen

Process

Inkoopfactuur

Work area

Financieel