thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Thuiswerkvergoeding inrichten(Flex)

Het is nu mogelijk vergoedingen en inhoudingen afhankelijk te maken van het thuiswerken van flex-medewerkers. Dit gebruik je bijvoorbeeld voor vergoedingen als lunchkosten waar geen recht op is bij thuiswerken en een thuiswerkvergoeding waar wel recht op is bij thuiswerken.

Kostensoort bij thuiswerken toevoegen:

In de kostensoort stel je in of het om een inhouding of vergoeding gaat die altijd, alleen bij thuiswerken of juist bij niet thuiswerken moet worden doorgevoerd in de verloning en uitbetaling.

 1. Ga naar: Projecten / Item / Kosten.
 2. Voeg de kosten toe of open de kosten en ga naar tabblad Extra.
 3. Selecteer bij:

  • Basiseenheid: stuks.
  • Btw-tariefgroep: hoog.
  • Componenttype: Dagvergoeding of Inhouding.
 4. Selecteer bij Toevoegen bij nacalculatie een van de opties:
  • Alleen bij thuiswerken
  • Alleen bij niet thuiswerken
  • Altijd
 5. Sla de wijzigingen op.

Boekingslay-out wijzigen

Zorg dat in de boekingslay-out voor nacalculatie die je gebruikt het veld Thuiswerken is opgenomen in de regel.

Vervolginrichting

 1. Voeg de kosten in de itemset toe:

 2. Voeg de kosten in het kostprijsmodel toe.

  De factor bij een inhouding is -1. Bij een vergoeding is het een positief getal.

 3. Voeg de kosten in de juiste prijsafspraak toe via Projecten / Flex / Prijsafspraak.

  Stel ook Automatisch voorstellen in.

 4. Actualiseer de loonafspraak.

Direct naar

 1. Thuiswerkvergoeding/-inhouding (Flex)