UBD-aangifte doen

Doe je betalingen aan derden die niet bij je in dienst zijn en geen ondernemer zijn én ben je een inhoudingsplichtige uitbetaler dan ben je verplicht om vanaf 01 januari 2022 deze uitbetalingen te registreren en ben je vanaf 01 januari 2023 verplicht deze gegevens aan te leveren bij de Belastingdienst. Deze UBD-aangifte (voorheen IB47) kun je doen via het gegevensportaal van de Belastingdienst. Het gaat zowel om uitbetaalde bedragen als om beloning in natura. Denk bijvoorbeeld aan een spreker of betalingen aan freelancers.

Let op:

Je moet dit onderdeel eerst per administratie inrichten.

Let op:

De Belastingdienst maakt voor het aanleveren van gegevens onderscheid tussen Inhoudingsplichtige uitbetalers en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Inhoud

Beschrijving

Als je bij het aanmaken van een crediteur hebt aangegeven dat de UBD-regeling van toepassing is, kun je vanuit Profit de data over een jaar verzamelen, zodat je de gegevens hebt voor je aangifte. Je kunt dit doen als je hiervoor geautoriseerd bent.

Je moet de volgende informatie verzamelen:

 • Persoonsgegevens van de crediteur die je uitbetaalt. Het gaat om de naam, het adres en geboortedatum en burgerservicenummer (BSN-nummer).

  Ben je een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler en heb je uitbetalingen gedaan aan derden? Dan mag je het BSN-nummer niet registreren. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

 • De uitbetaalde bedragen en de datum van betaling.

We adviseren om de gegevens direct op te vragen bij je nieuwe crediteur, als je de nieuwe crediteur toevoegt in Profit. Richt ook het signaal in om te controleren of alle verplichte velden zijn ingevuld. Zo worden alle gegevens tijdig ingevoerd en heb je alle gegevens compleet voor de aangifte.

Als je te maken hebt met ZZP'ers die als crediteur een andere naam gebruiken dan hun eigen naam, dan kun je bij de persoon een Afwijkende crediteurnaam vastleggen. Hierdoor kun je een UBD-aangifte verwerken met de persoonsgegevens en inkoopfactuur boeken op de handelsnaam. (PROFIT 2)

Via het gegevensportaal van de Belastingdienst doe je vanaf januari 2023 de UBD-aangifte. Aanleveren kan handmatig door in te loggen bij de Belastingdienst. Daarnaast biedt Profit de mogelijkheid om de aangifteregels te exporteren als XML-gegevensbestand, zodat je dit aan het einde van het boekjaar in één keer aan kan leveren bij de Belastingdienst.

Wil je tussentijds zien welke bedragen zijn toegewezen aan UBD? Maak dan via Financieel / Grootboek / Financiële mutaties een nieuwe weergave, waarin je het veld UBD toevoegt. Je kunt vervolgens filteren op het huidige boekjaar en een J of een 1 in het veld UBD. Je ziet dan de regels voor het huidige boekjaar, waarbij het vinkje UBD aanstaat.

UBD Aangifte aanmaken en controleren

Om de UBD-aangifte te doen, maak je de UBD-aangifte aan en controleer je de aangifte.

Let op:

Als je het veld UBD-aangifte in de eigenschappen van een crediteur hebt aangevinkt, zullen nieuwe betalingen meegaan in de aangifte. Bij deze betaling wordt het veld UBD aangevinkt. Bestaande mutaties worden niet gewijzigd.

Als je bestaande mutaties wilt wijzigen, moet je het veld UBD aan de boekingslay-out toevoegen:

 • Ga naar: Financieel / Grootboek / Dagboek.
 • Open het dagboek Betalingen onderweg, tabblad Lay-out.
 • Kijk welke boekingslay-out gekoppeld is bij Journaalpost wijzigen.
 • Deze boekingslay-out moet je aanpassen. Voeg het veld UBD - Betalingen aan derden toe aan de boekingslay-out. Als je de boekingslay-out niet kunt wijzigen, dan maak je een kopie van de boekingslay-out en wijzig je de kopie. Deze nieuwe boekingslay-out moet je vervolgens koppelen in de eigenschappen van het dagboek.

  Ga dan naar Financieel / Crediteur / Crediteur, tabblad Mutaties. Open de mutatie die je wilt wijzigen via de actie Wijzig journaalpost.

  Vink dit veld alleen aan bij de betaling, niet bij de inkoopboeking!

UBD-Aangifte aanmaken:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / UBD-aangifte.
 2. Klik op: Nieuw. Profit selecteert automatisch het voorgaande boekjaar, waarover je aangifte doet en verzamelt de UBD transacties die vallen binnen het boekjaar.
 3. Klik op: Voltooien. Profit start met het genereren van de aangifte.

UBD-aangifte controleren:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / UBD-aangifte.
 2. Open de eigenschappen van de aangifte om de aangifte te controleren.

  Het tabblad Controle toont een weergave met de aangifteregels. Je kunt hier controleren of alle gegevens die je verplicht moet aanleveren zijn verzameld en of alles klaar staat voor het maken van het gegevensbestand (XML).

 3. Open de journaalpost als je deze wilt bekijken en indien nodig wijzigen.

  Wil je een aangifteregel verwijderen uit de aangifte? Bewerk de journaalpost en vink het veld UBD in de betalingsregel uit. Dit is alleen mogelijk als de periode waarin je de journaalpost wil aanpassen niet geblokkeerd is voor bewerking. Vervolgens vernieuw je de aangifte, of je verwijdert deze en je maakt de aangifte opnieuw aan.

 4. Klik op: Acties /Vernieuwen als je aangifteregels wilt toevoegen of als je een journaalpost hebt gewijzigd. Deze actie is alleen mogelijk bij aangiftes die niet definitief zijn gemaakt.
 5. Via Acties / Verwijderen kun je de aangifte die nog niet definitief is verwijderen. Dit doe je alleen als je een verkeerde inrichting wilt herstellen.

Aangifte definitief maken

Nadat je de aangifte hebt aangemaakt, maak je de aangifte definitief.

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / UBD-aangifte.
 2. Selecteer de aangifte.
 3. Klik op de actie: Aangifte definitief maken.
 4. Klik op Ja bij de melding Weet je zeker of je deze UBD-aangifte op 'definitief' wilt zetten?
 5. Vervolgens ga je het UBD-aangiftebestand genereren.

Aangifte definitief maken uitzetten

Als de UBD-aangifte definitief is gemaakt, maar je wilt toch nog iets wijzigen in je aangifte dan kun je laatste definitieve UBD-aangifte weer open zetten. Gebruik deze actie niet als je de aangifte al hebt ingediend bij de Belastingdienst, tenzij de Belastingdienst niet akkoord is met het aangeleverde bestand.

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / UBD-aangifte.
 2. Selecteer de aangifte.
 3. Klik op de actie: Aangifte definitief maken uitzetten.
 4. Je krijgt nu een melding. Klik op: Ja.

  De laatste UBD-aangifte wordt van status Definitief afgehaald, ongeacht of deze al verstuurd is.

UBD Aangiftebestand genereren

Na het definitief maken van de aangifte, genereer je het aangiftebestand dat je kunt aanleveren bij de Belastingdienst. Je levert het bestand aan in XML-formaat.

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / UBD-aangifte.
 2. Selecteer de aangifte.
 3. Klik op de actie: Aangiftebestand aanmaken.
 4. Vul de Bestandslocatie in waar je het bestand wilt opslaan.
 5. Klik op: Voltooien. Het aangiftebestand is aangemaakt.
 6. Klik op: OK.
 7. Lever het aangiftebestand aan via het gegevensportaal van de Belastingdienst.

Direct naar

 1. Crediteur
 2. Debiteuren en crediteuren
 3. Nieuwe crediteur toevoegen
 4. Code wijzigen
 5. Raadplegen
 6. Verkooprelaties en inkooprelaties in InSite
 7. Crediteuren samenvoegen
 8. Crediteurenbewaking
 9. Saldilijst raadplegen
 10. Openstaande posten raadplegen
 11. Ouderdomsanalyse raadplegen
 12. UBD registreren voor Belastingdienst inrichten
 13. UBD-aangifte doen