Debiteurenbewaking

Profit beschikt over uitgebreide functionaliteit voor het bewaken van het betalingsgedrag van debiteuren. Dit heeft niet alleen betrekking op het bewaken van openstaande posten en saldi, maar ook op de kredietwaardigheid van de debiteuren.

Veel van deze informatie is ook bij crediteuren beschikbaar. Je wilt immers ook precies weten welke verplichtingen je nog hebt ten aanzien van de crediteuren.

Werkwijze