thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Debiteurenkaart raadplegen

De Debiteurenkaart toont van een selectie van debiteur(en) per debiteur de mutaties van één boekjaar (en eventueel de geselecteerde perioden), inclusief de eventuele beginbalansboeking.

Deze beschrijving geldt voor zowel debiteuren als crediteuren.

Debiteurenkaart raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Uitvoer / Rapport.
 2. Open het rapport: Debiteurenkaart (Profit) (of Crediteurenkaart (Profit)).
 3. Vul het boekjaar in en selecteer eventueel de perioden.
 4. Bepaal eventueel de debiteuren die je wilt zien door grenswaarden in te vullen.
 5. Vink de volgende velden aan:
  • Vink Bladwissel per debiteur aan om elke debiteurenkaart op een nieuwe bladzijde te beginnen.
  • Vink Totalen per periode aan om periodetotalen op het rapport te zien. Jaartotalen worden altijd getoond.
  • Vink Alleen debiteuren met boekingen aan als je debiteuren zonder mutaties in de opgegeven periode niet wilt zien.
 6. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Debiteurenbewaking
 2. Status debiteurenbewaking' instellen of raadplegen
 3. Betalingsgedrag raadplegen
 4. Kredietlimiet instellen of raadplegen
 5. Openstaande posten raadplegen
 6. Openstaande posten debiteur met G-rekening
 7. Saldilijst raadplegen
 8. Ouderdomsanalyse raadplegen
 9. Dossieritem vastleggen
 10. Facturen raadplegen
 11. Debiteurenkaart raadplegen
 12. Financiële omzet per debiteur raadplegen
 13. Historisch overzicht debiteuren

Process

Debiteur Verkooprelatie

Work area

Financieel